WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами - Курсова робота

Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами - Курсова робота

АКТ РЕВІЗІЇ

На підставі наказу № 173 від 26 грудня 2000 року по розпорядженню № 256 від 28 грудня 2000 року, за підписом керівником КРУ в Донецькій області Невідомого Н. Н. на проведення тематичної перевірки обліку основних засобів на ТОВ "Харвестер" направлена ревізійна комісія у складі:

Голови комісії головного ревізора Хлестакова А. А., свідчення № 0013

та членів комісії:

економіста КРУ Іваненко І. І., свідчення № 525

економіста КРУ Петренко П. П., свідчення № 526

економіста КРУ Сидоренко Н.В., свідчення № 527

Дата початку перевірки 3 січня 2001 року

Дата закінчення перевірки 27 січня 2001 року

Особи, які відповідають за ведення обліку і звітності на підприємстві:

Головний Д. Д. генеральний директор

Обліковий Д. К. головний бухгалтер.

Ревізією обліку основних засобів підприємства встановлено:

 1. Підчас перевірки розрахунків балансової вартості об'єктів, що надійшли на протязі періоду, який ревізується, на дільниці № 2 було встановлено, що до балансової вартості будівлі складу виробничої сировини були віднесені витрати на сплату відсотків по цільовому кредиту, кошти якого були призначені на будівництво цього об'єкта. Внаслідок даного порушення балансова вартість складу сировини була завищена на 1200 грн.

 2. У інвентарній картці № 44951 бухгалтером Звітним К. Д. була невірно відображена балансова вартість будинку складу виробничої сировини (балансова вартість об'єкта завищена на 1200 грн.), що стало наслідком помилкового визначення балансової вартості складу підчас введення його до експлуатації.

 3. По дільниці № 1 встановлена помилка в даті складання інвентарної картки по прийому основних засобів, замість 20 грудня 2000 року в картці зазначена дата 24 грудня 2000 року.

 4. У відділі обслуговування виробництва встановлено завищення балансової вартості легкого транспортеру МТ-Л1 на 200 грн., що є наслідком віднесення до балансової вартості цього об'єкту послуг по його транспортуванню, з яких не було вилучено ПДВ.

 5. Інвентарна картка № 44954, яка була заповнена бухгалтером Звітним К. Д., мстить завищену балансову вартість легкого транспортеру МТ-Л1 (балансова вартість об'єкта завищена на 200 грн.), що є наслідком помилкового визначення балансової вартості складу підчас введення його до експлуатації.

 6. У акті на списання основних засобів № 3678 виявлена помилка при розрахуванні результату ліквідації вантажно-розподільчої машини. Помилка стала наслідком використання при розрахунках залишкової вартості об'єкту замість первинної та арифметичних помилок, що призвело до завищення збитків від ліквідації цього об'єкту на 980 грн.

 7. У акті на списання основних засобів № 3690 не зазначена вартість фундаменту, який залишився після ліквідації будівлі складу матеріалів. Вартість фундаменту складає 8000 грн.

 8. Внаслідок зазначеної вище помилки акт на списання основних засобів № 3690 містить помилкове визначення результату ліквідації складу матеріалів. Ревізійною комісією визначено, що збитки від списання цієї будівлі становлять 5720 грн. замість 13720 грн., що було зазначено у акті.

 9. Підчас розрахунку суми амортизації вантажної машини, яка експлуатується на дільниці № 3, були зроблена помилка, що призвело до завищення суми амортизації на 400 грн. Помилка стала наслідком неправильного застосування прямолінійного методу нарахування амортизації (не була врахована залишкова вартість об'єкту).

 10. Журнал-ордер №10 містить помилки у відображенні сум балансової вартості та результатів ліквідації об'єктів основних засобів, які стали наслідком невірних записів у аналітичних документах, які були наведені вище.

 11. Встановлене неохайне заповнення журналів-ордерів, відсутня коротка характеристика обладнання, підпис головного бухгалтера.

 12. По основним засобам дільниць №1 й №2 має місце неохайне заповнення аналітичних документів бухгалтером Звітним К. Д., також членами ревізійної комісії було встановлено, що документи містять багато виправлень та помарок.

Акт ревізії складений в трьох примірниках.

Голова комісії Хлестаков А. А.

Члени комісії: Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

Головний бухгалтер Д. К. Обліковий

  1. Документи щодо аудиту основних засобів

   1. Складання програми аудиту основних засобів

Відповідно до діючих в Україні національних аудиторських нормативів незалежні аудитори і аудиторська фірми повинні організувати свою роботу таким чином, щоб забезпечити відповідний рівень її якості та бути впевненим, що в кожній конкретній ситуації були застосовані найбільш ефективні і дійові методи аудиту.

Отже, план аудиторської перевірки повинен засновуватися на знанні аудитором особливостей підприємства, а також на результатах загальних досліджень економічної сфери діяльності клієнта, проведених аудитором. Для проведення таких досліджень аудитор повинен володіти достатнім рівнем знань відносно виду діяльності клієнта, щоб визначити де існує високий ризик виникнення порушень та помилок, які можуть істотним чином вплинути на фінансову інформацію підприємства.

Після загального вивчення стану підприємства-клієнта і укладення договору на проведення аудиторської перевірки аудитор складає план і програму аудиту.

Аудитор, підчас складання плану і програми аудиту повинен враховувати наступні моменти:

 • умови договору на проведення аудиту;

 • форма організації бухгалтерського обліку та системи контролю на підприємстві, що перевіряється;

 • обсяг інформації, необхідний для аудиту;

 • тривалість аудиторської перевірки;

 • ступінь довіри до системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві;

 • методи перевірки аудиторських доказів;

 • можливість залучення до проведення аудиту сторонніх експертів.

Програма проведення аудиту є робочим документом аудитора, який обов'язково складається і включається до аудиторського досьє.

Програма аудиторської перевірки складається письмово і містить конкретні задачі, заходи і процедури щодо кожного об'єкту аудиту. До того ж програма аудиту містить перелік етапів аудиторської перевірки, процедури аудиту, які будуть використані на кожному етапі перевірки, перелік доказів, які необхідно отримати аудитору, виконавці кожного виду робіт і строки їх виконання.

Приклад програми аудиторської перевірки основних засобів товариства з обмеженою відповідальністю "Харвестер" наводиться на наступній сторінці цієї роботи.

ПРОГРАМА АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

основних засобів

підприємства  ТОВ "Харвестер"

за станом на  01.01.2001 р.

Аудит проведений аудиторською фірмою "Великий хрест"

ліцензія №  0003224256/99

Дата початку аудиту  03.01.2001 р.

Етап

Задачі аудиту

Дата

Процедури аудиторської перевірки

Аудиторські докази

Виконавчі особи

 1. Підготовчий

Загальне ознайомлення з підприємством, оцінка системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві

03.01.2001

Перегляд матеріалів попередніх перевірок, узгодження плану перевірки з керівниками підприємства, попереднє ознайомлення з фінансовою звітністю та статутом підприємства, складання плану аудиторської перевірки основних засобів

Фінансова звітність, примітки до звітності, статут підприємства

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

 1. Перевірка

Перевірка фактичного стану об'єктів основних засобів та з'ясування правильності відображення в обліку операцій з основними фондами

04.01.2001

З'ясування необхідності проведення інвентаризації, підготовка до інвентаризації основних засобів або збір документів щодо результатів попередньої інвентаризації, з'ясування матеріально відповідальних осіб і об'єктів інвентаризації

Порівняльні відомості, інвентарні списки, відомості результатів попередньої інвентаризації

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

06.01.2001

Проведення інвентаризації або аналіз результатів нещодавньої інвентаризації основних засобів підприємства, визначення та документальне оформлення результатів інвентаризації

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, інвентарні описи, порівняльні відомості, дані нещодавньої інвентаризації

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

10.01.2001

Перевірка операцій з надходження основних засобів: з'ясування правильності розрахунків балансової вартості нових об'єктів, перевірка дати прийняття нових основних засобів на баланс підприємства

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-9, розпорядження керівництва підприємства

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

12.01.2001

Перевірка операцій з вибуття і реалізації основних засобів підприємства: визначення причин списання основних засобів, перевірка розрахунків і відображення в бухгалтерському обліку результатів ліквідації і реалізації об'єктів основних засобів

ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-9, відомості розрахунків результатів ліквідації та реалізації об'єктів

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

14.01.2001

Перевірка нарахування амортизації основних засобів: визначення правильності обрання та застосування методів розрахунку амортизації, перевірка розрахунків норм амортизації і суми амортизаційних відрахувань, перевірка віднесення амортизації на витрати підприємства

РТ-6, ОЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-14, відомості розподілу та віднесення витрат на амортизацію

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

18.01.2001

Перевірка ремонту основних засобів: перевірка нарядів і кошторисів витрат на ремонтні роботи, визначення правильності віднесення ремонтних витрат на собівартість продукції та балансову вартість основних засобів підприємства

ОЗ-2, ОЗ-6, наряди на ремонтні роботи, кошториси ремонтних витрат

Іваненко І. І.

Сидоренко С. С

20.01.2001

Перевірка переоцінки основних засобів: визначення правильності розрахунку коефіцієнта переоцінки та його застосування, перевірка відображення результатів переоцінки в обліку

ОЗ-6, ОЗ-8, відомості розрахунків результатів переоцінки

Петренко П. П.

Сидоренко С. С

21.01.2001

Перевірка даних про основні засоби у синтетичних облікових регістрах підприємства, звіряння їх з інформацією аналітичних регістрів

Головна книга, Журнал-ордер № 13, ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-6, ОЗ-8

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

 1. Заключний

Складання на підставі результатів перевірки аудиторського висновку і пояснювальної записки

24.01.2001

Підведення підсумків аудиторської перевірки, систематизація робочих документів і записів, які були складені під час перевірки, розробка заходів щодо усунення знайдених порушень, складання аудиторського висновку і пояснювальної записки

Робочі документи і записи аудитора

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.


 
 

Цікаве

Загрузка...