WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами - Курсова робота

Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами - Курсова робота

Після прибуття ревізійної комісії на підприємство, яке ревізується, і пред'явлення своїх повноважень керівництву підприємства, членам комісії повинна бути надана інформація про посадових осіб, на яких покладена відповідальність за прийняття рішень, та про матеріально відповідальних осіб. Члени ревізійної бригади також повинні бути ознайомлені з позаобліковою інформацією підприємства (накази від керівництва, протоколи загальних зборів і т.д.).

Після ознайомлення з цією інформацією у плані ревізії робляться необхідні коректування; далі ревізія на підприємстві здійснюється відповідно до робочого плану ревізії, який остаточно затверджується і не підлягає подальшим змінам.

Приклад робочого плану ревізії основних засобів товариства з обмеженою відповідальністю "Харвестер" наводиться нижче за текстом цієї роботи.

ПЛАН РЕВІЗІЇ

основних засобів

підприємства  ТОВ "Харвестер"

за станом на  01.01.2001 р.

Ревізія проведена комісією на чолі з головним ревізором Хлестаковим А. А.

Дата початку ревізії  03.02.2001 р.

№ п/п

Дата

Порядок дій ревізора підчас проведення ревізії

Джерела ревізії

Місце зберігання документів

Виконавчі особи

03.01.2001

З'ясування загального стану системи бухгалтерського обліку на підприємстві, визначення осіб, які відповідають за стан і використання основних засобів

Інвентарні списки, розподільчі відомості, довіреності

Бухгалтерія підприємства, група обліку основних засобів

Хлестаков А. А.

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

04.01.2001

Підготовка до інвентаризації основних засобів, з'ясування матеріально відповідальних осіб і об'єктів інвентаризації, створення інвентаризаційної комісії, аналіз результатів попередньої інвентаризації

Інвентарні списки, розподільчі відомості, порівняльні відомості

Бухгалтерія підприємства, група обліку основних засобів

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

06.01.2001

Проведення інвентаризації основних засобів підприємства

Інвентарні картки (ОЗ-6), ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-7, ОЗ-8, інвентарні списки (ОЗ-9)

Бухгалтерія підприємства, розрахунковий відділ,

група обліку основних засобів

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

09.01.2001

Складання порівняльних відомостей, визначення та документальне оформлення результатів інвентаризації основних засобів

Інвентарний опис, інвентарні списки, ОЗ-1, ОЗ-3,ОЗ-6

Бухгалтерія підприємства, група обліку основних засобів

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

10.01.2001

Перевірка операцій надходження, вибуття і реалізації основних засобів підприємства: перевірка розрахунків балансової вартості нових об'єктів, визначення причин списання основних засобів, перевірка розрахунку результатів ліквідації і реалізації об'єктів основних засобів

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-9, розпорядження керівництва

Бухгалтерія підприємства, група обліку основних засобів

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

12.01.2001

Перевірка нарахування амортизації основних засобів: визначення правильності обрання та застосування методів розрахунку амортизації, перевірка розрахунків норм амортизації і суми амортизаційних відрахувань, перевірка віднесення амортизації на витрати підприємства

РТ-6, ОЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-14, відомості розподілу та віднесення витрат на амортизацію

Розрахунковий відділ бухгалтерії, група обліку основних засобів

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

15.01.2001

Перевірка ремонту основних засобів: перевірка нарядів і кошторисів витрат на ремонтні роботи, визначення правильності віднесення ремонтних витрат на собівартість продукції та балансову вартість основних засобів підприємства.

ОЗ-2, ОЗ-6, наряди на ремонтні роботи, кошториси, відомості віднесення ремонтних витрат

Бухгалтерія підприємства, група обліку основних засобів

Іваненко І. І.

Сидоренко С. С.

17.01.2001

Перевірка переоцінки основних засобів: з'ясування необхідності проведення переоцінки основних засобів, визначення правильності розрахунку коефіцієнта переоцінки та його застосування, перевірка віднесення результатів переоцінки на додатковий капітал чи витрати підприємства.

ОЗ-6, ОЗ-8, відомості розрахунку індексу переоцінки, розрахунки результату переоцінки

Бухгалтерія підприємства, розрахунковий відділ бухгалтерії, група обліку основних засобів

Іваненко І. І.

Сидоренко С. С.

19.01.2001

Перевірка даних про основні засоби у синтетичних облікових регістрах підприємства, звіряння їх з інформацією аналітичних регістрів

Журнал-ордер № 13, ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-6, ОЗ-8, ОЗ-14

Бухгалтерія підприємства, розрахунковий відділ,

група обліку основних засобів

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

24.01.2001

Перевірка відображення даних про основні засоби у Головній книзі підприємства, звіряння їх з даними журналі-ордерів та інших синтетичних регістрів

Головна книга, Журнал-ордер № 13

Бухгалтерія підприємства

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

25.01.2001

Підведення підсумків ревізії основних засобів, групування порушень та зауважень, розробка заходів щодо усунення знайдених порушень та визначення штрафних санкцій, складання акту ревізії основних засобів

Акти виявлення порушень, робочі записи ревізорів, порівняльні відомості, Журнал-ордер № 13, Головна книга

Бухгалтерія підприємства

Хлестаков А. А.

Іваненко І. І.

Петренко П. П.

Сидоренко С. С.

Дата закінчення ревізії  27.01.2001 р.

      1. Складання акту ревізії основних засобів

Нормативними актами про фінансово-господарський контроль та нормами цивільного права передбачено, що результати ревізії повинні оформлюватися актом ревізії, який є основним підсумковим документом проведеної перевірки.

Отже, акт ревізії - це складений відповідними особами службовий документ, який підтверджує факт проведення ревізії діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, а також відображає результати ревізії щодо наслідків окремих господарських операцій чи діяльності підприємства в цілому, виявлених недоліків і порушень у господарюванні та додержанні нормативно-правових актів.

Акт ревізії складається з двох частин:

  1. вступна частина, в якій вказується назва документа, місце складання акту, склад ревізійної бригади, дата початку і закінчення ревізії, період за який проводиться ревізія, а також об'єкти ревізійної перевірки та особи, які відповідають за стан цих об'єктів;

  2. основна частина, яка містить систематизований виклад всіх порушень, які були виявлені в процесі ревізії (за кожним фактом порушень стисло викладається його зміст обов'язковим посиланням на нормативний документ, положення якого були порушені, а також спосіб порушення, розмір заподіяного збитку та винні особи).

Якщо під час проведення ревізії виявлені однотипні порушення, то вони систематизуються, їм дається узагальнююча характеристика, а конкретно кожне порушення розглядається в додатку до акту ревізії.

Акт ревізії складається в чотирьох примірниках, один з яких у разі необхідності надсилають до слідчих органів. Проект акту ревізії передається на триденний термін керівнику підприємства і головному бухгалтеру, за цей час вони можуть надати письмові або усні зауваження та заперечення відносно з відображення в акті ревізії зазначених порушень. Про результати ревізії повідомляють колективу підприємства і протокол загальних зборів додають до акту ревізії.

Акт ревізії підписується керівником підприємства, на якому була проведена ревізійна перевірка, його головним бухгалтером і всіма членами ревізійної комісії. Акт ревізії є юридичним доказом недоліків, порушень законодавчих актів, виявлених у процесі ревізії.

Приклад акту ревізії основних засобів товариства з обмеженою відповідальністю "Харвестер" наводиться на наступній сторінці цієї роботи. Цей акт був складений на підставі виявлених помилок та порушень у синтетичних та аналітичних облікових документах, які наведені у додатках до цієї роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...