WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах - Курсова робота

Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах - Курсова робота

На рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" ведеться облік розрахунків за відрахуваннями на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та ін.

На кредиті рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання зі страхування, а також отримані від органів страхування кошти, по дебету - погашення заборгованості та використання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має наступні субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням";

652 "За соціальним страхуванням";

653 "За страхуванням на випадок безробіття";

654 "За індивідуальним страхуванням";

655 "За страхуванням майна".

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" кореспондує

по дебету з кредитом рахунків:

по кредиту з дебетом рахунків:

30 "Каса"

15 "Капітальні інвестиції"

31 "Рахунки в банках"

23 "Виробництво"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

24 "Брак у виробництві"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

31 "Рахунки в банках"

50 "Довгострокові позики"

39 "Витрати майбутніх періодів"

51 "Довгострокові векселі видані"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

платежів"

62 "Короткострокові векселі видані"

64 "Розрахунки за податками й

64 "Розрахунки за податками й платежами"

платежами"

60 "Короткострокові позики"

66 "Розрахунки з оплати праці"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

91 "Загальновиробничі витрати"

74 "Інші доходи"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної

діяльності"

99 "Надвичайні витрати"

1.4. Зв'язок обліку витрат на оплату праці

з фінансовою та податковою звітністю

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Фінансова звітність складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до звітів.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Бухгалтерський баланс - це найважливіша форма бухгалтерської звітності, що відображує стан коштів підприємства та їх джерел у грошовій оцінці та кінцевий результат його виробничо-господарської діяльності на визначену дату (додаток 22).

Сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, на страхування від нещасних випадків та ін. відображається у статті Балансу "Поточні зобов'язання за страхуванням".

Сума заборгованості підприємства з оплати праці працівникам свого підприємства (на дату складання Балансу) відображається у статті "Поточні зобов'язання з оплати праці".

Взаємозв'язок статей балансу з рахунками бухгалтерського обліку, що пов'язані з витратами на оплату праці, відображено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Взаємозв'язок статей балансу з рахунками бухгалтерського обліку

Статті балансу

Код рядка

Рахунки бухгалтерського обліку

1

2

3

Пасив

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язаня за розрахунками:

- зі страхування

570

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

Субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок

безробіття"

652,2 "За страхуванням від нещасних

випадків"

- з оплати праці

580

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"

Субрахунки:

661 "Розрахунки за заробітною платою"

662 "Розрахунки з депонентами"

Витрати на оплату праці в складі інших витрат відображені у додатку Декларації про прибуток підприємства.

Розміри страхових внесків відображаються в таких формах податкової звітності як:

  • Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (додаток 22 до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України) - складається та подається у двох примірниках щомісяця;

  • Звіт про нараховані внески та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (Ф4-ФСС ТВН) - складається та подається у двох примірниках щоквартально;

  • Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 5 до пункту 6.7 Інструкції) - складається та подається у двох примірниках щоквартально;

  • Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додаток до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 року № 23) - складається та подається у двох примірниках щоквартально.

Що стосується форм статистичної звітності, то тут можна виділити Форму № 1-ПВ "Звіт з праці".

Звіт з праці складається з таких розділів:

- Розділ І. Чисельність та фонд оплати праці, де відображається середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості; фонд оплати праці (фонд основної заробітної плати, фонд додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати); кількість відпрацьованих людино-годин середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу; сума прибуткового податку та ін.

- Розділ ІІ. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати;

- Довідка про чисельність окремих категорій працівників та склад фонду оплати праці.

1.5. Відповідальність бухгалтера за порушення діючого законодавства

з обліку витрат на оплату праці

Коли перераховувати нарахування й утримання, виплачуючи зарплату працівникам відображено в таблиці 1.2

Таблиця 1.2.

Строки сплати зборів, податків, внесків

Вид податку, збору або внеску

Як виплачують зарплату

Строк сплати (перерахування) податку, збору або внеску

1

2

3

Пенсійний збір

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

Не пізніше 30 днів, що настають за місяцем, в якому було виплачено аванс

Виплата зарплати за другу половину місяця

Не пізніше 30 днів, що настають за місяцем, в якому було виплачено заробіток за другу половину місяця

Внески до Фонду

Страхування

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

У день одержання коштів у банку на виплату зарплати за другу половину

на випадок

безробіття

Виплата зарплати за другу половину місяця

місяця (з усієї суми з урахуванням виплаченого авансу)

Внески до Фонду страхування від

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

Не пізніше дня одержання коштів у банку на виплату зарплати за другу

Непрацездатності

Виплата зарплати за другу половину місяця

половину місяця (з усієї суми з урахуванням виплаченого авансу)

Внески до Фонду страхування від нещасних випадків

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

У день одержання коштів на виплату авансу в установах банків

Внески до Фонду страхування від нещасних випадків

Виплата зарплати за другу половину місяця

У день одержання коштів на виплату заробітної плати за другу половину місящя в установах банків

Прибутковий податок

Аванс з виплати заробітної плати за місяць

Одночасно з поданням чеків на одержання коштів для виплати належних працівникам сум за другу

Виплата зарплати за другу половину місяця

половину місяця (з усієї суми з урахуванням виплаченого авансу)


 
 

Цікаве

Загрузка...