WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах - Курсова робота

Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах - Курсова робота

Перехід до ринкових відносин економіки України, у якій раніше панувала централізована система планування і керування, потребує переробки системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю, аналізу, а також придбання фахових навичок і уміння робітників приймати правильні й ефективні управлінські рішення.

Основою ефективної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання виступає чітко налагоджена система урахування і контролю. Незалежно від форми власності фірмі необхідний бухгалтерський облік як основа, що підтверджує юридичну і фінансову обгрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами державного керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і правил.

Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що регламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися досить часто і кардинальною уявою . Яскравим прикладом служить Закон України "ПРО збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 06 97 р. № 400/97 ВР, із змінами і доповненнями У цей документ дев'ять разів вносилися зміни і доповнення відповідними законами України Два з них стосувалися безпосередньо зміни бази оподатковування збором у Пенсійний фонд для підприємстві, а один - ставки збору для робітників підприємства. Тому бухгалтеру важливо знати, як здійснювати оподаткування тієї або іншої виплати в даний час

Особлива увага виділена порядку проведення індексації заробітної плати, і виплати компенсації робітникам утрати частини заробітної плати в зв'язку з затримкою термінів її виплати.

Ми побачили, що організація заробітної плати визначається трьома елементами: тарифною системою, нормуванням праці і формами та системами оплати праці. Тарифна система, яка є основою організації оплати праці, включає в себе тарифну сітку, тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні довідники.

Існують 2 форми оплати праці - погодинна і відрядна. При погодинній заробіток залежить від кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (зарплата за одиницю часу); при відрядній - від кількості виробленої продукції і розцінок (зарплата за одиницю продукції) на неї.

Відрядна форма оплати праці має такі системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна і акордна.

Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: нарахування, утримання із заробітної плати та визначення зарплати до видачі на руки. При погодинній заробітній платі сума нарахованої зарплати визначається як добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку. При відрядній сума нарахованої зарплати визначається множенням встановленої розцінки за одиницю виробітку на кількість виробів (якщо це пряма відрядна), визначається норма виробітку (якщо це відрядно-преміальна).

Нарахування заробітної плати здійснюється у розрахункових відомостях по кожному працівнику за видами (відрядно, погодинно, премії, інші нарахуванні, до яких відносяться доплати за роботу і святкові дні (вихідні дні), роботу в понад урочний час, персональні надбавки, допомога по тимчасовій непрацездатності. Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаються виходячи з середнього заробітку за два попередні місяці, на основі якого обчислюється середньоденний заробіток шляхом ділення заробітку за два місяці на кількість робочих днів за цих два місяці; кількість днів хвороби і трудового стажу роботи.

Утримання із заробітної плати відображається у правій частині розрахункової відомості. До них відноситься прибутковий податок, який обчислюється виходячи з ставок прибуткового податку з доходів громадян; суми по виконавчих листах, по виконавчих написах нотаріальних контор; суми з осіб, що відбувають виправні роботи; профспілкові внески; одержаний аванс за звітний місяць; своєчасно не повернуті підзвітні суми; грошові нарахування (на нестачі товарно-матеріальних цінностей, розкрадання тощо), штрафи та інші відрахування відповідно до чинного законодавства України; відрахування до Пенсійного фонду.

Облік ведеться на пасивному рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці".

Різниця між нарахованою сумою заробітної плати і утриманнями складає суму до видачі на руки для кожного робітника. Видача зарплати проводиться по платіжних відомостях у встановлені на підприємстві дні місяця на протязі 3-х днів, рахуючи отримання грошей в банку. По закінченю цього строку касир перевіряє, підсумовує видану зарплату, а проти тих, що не отримали її проставляє штамп "депоновано". На депоновані суми касир складає реєстр невиданої зарплати, які здаються в банк на розрахунковий рахунок.

Бухгалтерський облік тісно пов'язаний із багатьма категоріями економічних наук, і насамперед - із категоріями споживчого ринку - ціною, рентабельністю, прибутком, фінансовою усталеністю, ліквідністю. Бухгалтерський облік служить першоосновою ефективної господарської діяльності.

Список використаної літератури.

 1. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік" - Київ, 2000 р.

 2. Сопко В.В. "Бухгалтерський облік" - Київ, 2000 р.

 3. Грабова Н.М., Добровский В.Н. "Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях " - 2000 г.

 4. "Все про бухгалтерський облік" - 2000 р. - №71, №51(476)

 5. "Баланс" - 2000 р. - №2

 6. Закон України "Про оплату праці"//Голос України,№94.1995р.

 7. Інструкція зі статистики заробітної плати.//Галицькі контракти,№3.1997р.

 8. Завгородний В.П. "Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием".К.,ВТОВ "А.С.К.",1997г

 9. "Вісник податкової служби України" 1999р-2000р.

 10. Бутинець Ф.Ф. "Бухгалтарський фінансовий облік" - Житомир – 2000 р.

 11. "Бізнес/Бухгалтерія, Право, Налоги, Консультации" - 1999 р.

Рецензия

На дипломну роботу студента 5 курсу обліково-фінансового факультету Київського торговельно-економічного університету Шаклак Володимира Володимировича на тему "Контроль і ревізія оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ"

Дипломна робота студента обліково-фінансового факультету Київського торгово-економічного університету Шаклак Володимира Володимировича виконана на актуальну тему з огляду проблем становлення та розвтку економічного контролю в Україні.

Автор ,на нашу думку ,правильно розглядає сучасні проблеми организації та методології контролю та ревізії оплати праці та розрахункив зперсоналом бюджетних установ, реально оцінює проблеми правовогополя в якому діє об'єкт його дослідження.

Слід визначити системний підхід автора до розглядаємих питань як з точкі зору економіко-правової їх суті , так і інформаційного опису змісту господарських операцій та застосування методів економічного аналізу при контрольно-ревізійних процедурах.

Автор правильно висвітлив методологію предмету дослідження, правильно розуміє значення інформаційного забезпечення контролю і ревізії, демонструє теоретичні та практичні знання методології перевірки та чинного законодавства України, що дуже важливо для фахівців з ревізії та контролю.

Викладене вище відповідає встановленим вимогам Міносвіти України та КНТЕУ; підтверджує знання автором теоретичних засад та володіння певними практичними навиками з обліку, економічного аналізу та контролю на сучасному рівні, а сама робота заслуговує позитивної оцінки.

Заступник начальника

КРУ в м.Києві


 
 

Цікаве

Загрузка...