WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах - Курсова робота

Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах - Курсова робота

Лицевые счета сотрудников

Карточки персонального учета

Просмотр архива лицевых счетов

Очистка архива лицевых счетов

Экспорт

Импорт

Рис. 4.6. Вигляд режиму "Картотеки"

Картки персонального обліку

На кожному підприємстві ведуться картки персонального обліку працівників. Система доозволяє астоматиозувати цей процес, сформуати і постійно підтримувати в робочаму стані кортотеку персонального обліку. Ця кортотека має вигляд реєстру карток.

З картотекою допустимі такі процедури: введення нових карток (F4), редагування існуючих () та їх вилучення (F8), друкування (F9).

Безпосередньо в режимі "Картка кадрового обліку" можна здійснювати введення/коригування нової картки.

Особисті рахунки працівників

Крім карток персонального обліку, система передбачає ведення по кожному працівнику особисного рахунку, які об'єднані у відповідну картотеку (реєстр).

Під час роботи з картотекою допустимі такі операції: введення нового запису (F4), коригування (), сортуання та пошук записів за табельним номером і алфавітом (F7), фільтрація, друкування (F9) тощо.

У режимі "Картотеки", окрім формування та ведення особистих рахунків і карток персонального обліку, є можливість переглянути та очистити архів особистих рахунків.

Перегляд і очищення архіву особистих рахунків

Увійшовши до режиму перегляду архіву і вибравши за допомогою клавіші <-> прізвище працівника, необхідно вибрати місяць, за який здійснюється перегляд, і натиснути клавішу . На екрані з'явиться особистий рахунок конкретного працівника, який можна віддрукувати.

У режимі підсистеми "Розрахунок" є можливість розрахувати аванс, заробітну плату, міжрозрахункові виплати та компенсації.

Після натискання клавіші на екрані з'являється реєстр відповідних відомостей поточного розрахункового періоду.

Кожен рядок цього реєстру містить інформацію про конкретну відомість, а саме: дату її складання, вид (зарплата, аванс, компенсація) найменування і статус.

Відомості можуть мати один з чотирьох статусів. Статус "В розрахунку" має сформовані відомості, за якими розрахунок ще не здійснювався або після першого розрахунку були внесені зміни і не було зроблено перерахунку. Поки відомість утримує статус "В розрахунку", її можна коригувати (вилучати і додавати працівників).

Статус "В касі" отримують відомості, які експортовано до каси. Експорт до каси здійснюється зміною статусу відомості в меню "Різне". Переданий до каси документ потрапляє до пеєстру "Платіжні відомості" зі статусом "Чернетка". На підставі цього документа виплачуються гроші або суми допонуються. Проведена платіжна відомість набуває статусу "Видана".

Відомості зі статусом "В касі" та "Видана" вилученню та коригуванню не підлягають. Повернення назад і перерахунок заробітної плати можливий тільки після поетапного вилучення експортованих у касу і проведених документів.

Статусу "Архів" відомості набувають після закриття розрахункового місяця.

У процесі роботи з реєстром відомостей допустимі такі процедури:

 • утворення нової відомості () - передбачає заповнення таких параметрів: номер, дата, вид, призначення. Номер і дату відомості вводять вручну, вид відомості - за допомогою клавіші ;

 • розкриття відомості - можливе за допомогою перегляду, розрахунку, друкування тощо;

 • вилучення відомості () - можливе, якщо вона має статус "В розрахунку". Відомості з іншими статусами повинні зберігатися до закриття поточного періоду;

 • друкування () - має два режими: друкування платіжної відомості і формування видаткових ордерів. Режим "Друкування платіжної відомості" забезпечує друкування документа стандартної форми. Режим "Формування видаткових ордерів" дає можливість відкорегувати підготовлений касовий ордер і за допомогою записати його до реєстру касових ордерів.

У режимі "Різне" можна здійснити груповий розрахунок, вибрати відповідний режим розрахунку та змінити статус відомості.

Груповий розрахунок зійснюється за допомогою клавіші , після чого автоматично формується розрахунково-платіжна відомість. Вона виводиться на екран і одночасно формуються проводки до файла підготовлених проводок. Крім того, запам'ятовуються сумарні дані по кодах нарахувань/утримань і до наступного перерахунку можуть бути використані під час розрахунку платежів до фондів.

Режими розрахунку за допомогою клавіш надають можливість здійснити такі процедури:

 • формування розрахункової/платіжної відомості та проводок;

 • перерахунок незалежно від статусу на замовлення - "Викл.", тобто жорсткий перерахунок, не зважаючи на статус "Розраховано";

 • збереження протоколу повідомлень на замовлення - "Викл." (під час розрахунку великих відомостей). При цьому всі некоректні рядки заносяться до спеціального файла, який можна переглянути на екрані та роздрукувати.

За допомогою режиму "Зміна статусу ввідомості" є можливість зміними статус відомості на "Виплачено".

Формуючи відомості на аванс, необхідно переконатися у правильності настройки розрахунку авансу. Зокрема, в довіднику утримань параметр "аванс. Метод розрахунку" повинен бути визначений як спеціальний алгоритм, а в картках персонального обліку працваників потрібно вказати суми авасу.

Далі розглянемо режим "Вихідні форми". Система дає можливість формування і друкування великої кількості аналітичних і синтетичних звітів, відомостей і довідок. Але перед початком формування вихідних форм доцільно налагодити шаблони відповідних форм.

Шаблони форм

Даний режим дає можливість формування шаблонів довідок, що подаються до податкової інспекції, і видаткових касових ордерів. Процедури формування шаблонів цих документів - ідентичні.

Загальні положення щодо формування вихідних документів

Усі сформовані підсистемою вихідні форми можуть містити дані про окремий підроздів або про підприємства в цілому. Технологія робот из вихідними формами після формування різного виду звітів, довідок, відомастей і зведень - єдина. Вона предбачає використання таких функціональних клавіш:

 • за допомогою клавіші сформований документ буде записано до відповідного файла;

 • натисканням на клавішу можна фіксувати на екрані заголовок сформованого документа і перегортати сторінки звіту;

 • клавіша домомагає виділити окремий блок для друкування;

 • за допомогою клавіш здійснюється настройка принтера.

Формування окремих вихідних форм

Формування розрахункової відомості. Розрахункову відомість користувачу система дає можливість сформувати за двома варіантами - за кодами нарахувань і утримань та за синтетичними рахунками. Для її одержання необхідно увійти до першого пункту "Розрахункова відомість" режиму "Вихідні форми" і курсором вибрати відповідний варіант. Сформовану розрахункову відомість можна переглянути на екрані та вивести на друк.

Формування розрахункових листів. Система дає можливість формувати розрахункаві листи групи працівників, окремих підрозділів і підприємства в цілому.

Для виконання цієї процедури необхідно увійти до пункту пункту 2 "Розрахункові листи" режиму "Вихідні форми". За допомогою клавіші <-> з переліку працівників вибрати ті, по яких потрібно друкувати розрахункові листи.

Формування довідок. Бухгалтерія кожного підприємства зобов'язана подавати в державну податкову службу дані про заробітну плату сумісників. Для автоматизації підготовки довідок для податкової інспекцій і довідок про доходи окремих громадян система вміщує відповідний режим. Щоб увійти до цього режиму, потрібно вибрати пункт 3 "Довідки" і натистути . На екрані залежно від обраного типу довідок з'явиться один з двої реєстрів.

Кожну довідку можна розрахувати за допомогою клавіші .

Формування платіжних відомостей. Система дає можливість формувами і друкувати кілька видів платіжних відомостей.

Формування зведених документів. Система дозволяє автоматично сформувати кілька зведених відомастей за кодами нарахувань, утримань і зведення по архіву за відповідний рік. Крім того, система дозволяє одержати зведені відомості за підрозділами, категоріями та видами оплат.

Режим "Проводки" забезпечує виконання двох функцій підсистеми: формування проводок по заробітній платі і по нарахуванню платежів до фондів.


 
 

Цікаве

Загрузка...