WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Принципи обліку основних господарських процесів - Курсова робота

Принципи обліку основних господарських процесів - Курсова робота

записом:
Д-т рах. "Готова продукція"
К-т рах. "Виробництво" 600 000 грн.
В аналітичному обліку роблять відповідні записи по кредиту рахунків: "Виробництво продукції А" (410 000), "Виробництво продукції Б" (190 000) і одночасно роблять запис по дебету аналітичних рахунків готової продукції.
Для визначення фактичної собівартості випущеної із виробництва готової продукції на підставі даних аналітичних рахунків, відкритих до рахунка "Виробництво", складають звітну калькуляцію. Із складеної калькуляції видно, що фактичну собівартість продукції А (420 000) визначено шляхом додавання до затрат у незавершене виробництво на початок ІИІісяця (28 000) затрат; на виробництво за звітний місяць (460 000) і віднімання з одержаної суми затрат у незавершене виробництво на кінець місяця (78 000). Фактична собівартість Продукції Б - 190 000 грн. (оскільки незавершеного виробництва по цій продукції не було).
Дані зрітної калькуляції служать підставою для списання затрат, що увійшли до фактичної собівартості випущеної продукції, з кредиту рахунка "Виробництво" на дебет рахунка "Готова продукція".
Порядок відображення господарських операцій, пов'язаних з процесом виробництва, в системі синтетичних і аналітичних рахунків иаведено нижче.
Синтетичний облік
Аналітичний облік
Рах. "Виробництво продукції А"
№ запису
Зміст запису Дебет Кредит
Сировина і матеріали Основна заробітна плата Загально-виробничі витрати Разом
Сальдо (затрати у незавершене виробництво) 23000 5000 - 28 000
1. Вартість сировини і матеріалів 376000 - - 376000
3. Сума заробітної плати, нарахованоїробітникам - 60000 - 60000
6. Сума загально-виробничих витрат - - 24000 24000
7. Списання затрат, що увійшли до фактичної собівартості готової продукції - - - - 410000
Оборот 37000 60000 24000 460000 410000
Сальдо (затрати у незавершене виробництво) 52000 26000 - 78000
Рах. "Виробництво продукції Б"
№ запису
Зміст запису
Дебет Кредит
Сировина і матеріали Основна заробітна плата Загально-виробничі витрати Разом
Сальдо (затрати у незавершене виробництво) - - - -
1. Вартість сировини і матеріалів 162000 - - 162000
3. Сума заробітної плати, нарахованої робітникам - 20000 - 20000
6. Сума загально- виробничих витрат - - 8000 8000
7. Списання затрат, що увійшли до фактич-ної собівартості готової продукції - - - - 190000
Оборот 162000 20000 8000 190000 190000
Сальдо (затрати у незавершене виробництво) - - - -
Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції
1. Сума загальновиробничих витрат 32 000
2. Базис розподілу - основна заробітна плата робітників 80 000
3. Процентне відношення загальновиробничих витрат до заробітної плати:
40 % (32 000 : 80 000 х 100)
№ Об'єкти калькулювання Основна заробітна плата робітників (базис розподілу) Процентне відношення загальновиробничих витрат до заробітної плати Сума загальновироб-ничих витрат
1. Виробництво продукції А 60000 40% 24000
2. Виробництво продукції Б 20000 40% 8000
Разом 80000 х 32000
Калькуляція собівартості випущеної із виробництва готової продукції
№ пор. Об'єкти калькулювання Затрати у незавершене виробництво на початок місяця Затрати за місяць Затрати у незавершене виробництво на кінець місяця Фактична собівартість готової продукції
0 1 2 3 4(гр. 1+2-3)
1. Виробництво продукції А 28000 460000 78000 410000
2. Виробництво продукції Б - 190000 - 190000
Разом 28000 650000 78000 600000
5. Облік процесу реалізації
Під процесом реалізації розуміють сукупність операцій по продажу готової продукції споживачам. Продукція реалізується за відпускними (продажними) цінами. Ціни на продукцію встановлюються з таким розрахунком, щоб підприємство не тільки відшкодувало затрати на виробництво продукції і її реалізацію, а й одержало прибуток, необхідний для сплати податку з прибутку та інших обов'язкових платежів до бюджету і розширення власного виробництва.
Реалізацією завершується процес кругообігу засобів, чим забезпечується можливість відтворення виробничих запасів і самого процесу виробництва, здійснення розрахунків підприємства за своїми зобов'язаннями (перед бюджетом, працівниками по оплаті праці, постачальниками та іншими господарюючими суб'єктами), а також виявляється фінансовий результат від реалізації.
Для обліку процесу реалізації та розрахунків з покупцями використовують рахунки: "Собівартість реалізації", "Доходи від реалізації", "Витрати на збут", "Розрахунки з покупцями і замовниками", "Розрахунки по податках і платежах".
Згідно з законодавством датою реалізації вважається дати відвантаження продукції (товарів) покупцям, тобто дата передачі права власності на продукцію покупцеві. Звідси, на відпускну, (продажну) вартість відвантаженої продукції, яка підлягає до оплати покупцями, в бухгалтерському обліку роблять запис:
Д-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"
К-т рах. "Доходи, від реалізації"
Одночасно на списання з балансу відвантаженої покупцям продукції за фактичною виробничою собівартістю роблять запис:
Д-т рах. "Собівартість реалізації''
К-т рах "Готова продукція"
Кошти, одержані від покупців за відвантажену (реалізовану продукцію і Зараховані на поточний рахунок підприємства відображають записом:
Д-т рах. "Рахунки в банках"
К-т рах. "Розрахунки з покупцями і замовниками"
З процесом реалізації пов'язані витрати на збут (зокрема, витрати на транспортування, навантажувально-розвантажувальні роботи, на рекламу, оплату праці працівникам відділу збуту, утримання основних засобів, що використовуються для забезпечення реалізації продукції, тощо). Такі витрати протягом звітного періоду відображаються на дебеті рахунка "Витрати на збут" (в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків), а наприкінці звітного періоду списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка "Фінансові результати" записом:
Д-т рах. "Фінансові результати"
К-т рах. "Витрати на збут"
За рахунок доходу, одержаного від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підприємства сплачують до бюджету податок на додану вартість. Облік розрахунків з бюджетом здійснюється на пасивному рахунку "Розрахунки за податками". Звідси на суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, в бухгалтерському обліку роблять запис:
Д-т рах. "Доходи від реалізації"
К-т рах. "Розрахунки за податками"
Таким чином, на кредиті рахунка "Доходи від

 
 

Цікаве

Загрузка...