WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Принципи обліку основних господарських процесів - Курсова робота

Принципи обліку основних господарських процесів - Курсова робота

плановою собівартістю;
4 - списання на затрати виробництва загальновиробничих витрат (і розподіл між окремими видами продукції);
5 - списання на фінансові результати адміністративних витрат;
6 - коригування планової собівартості продукції до фактичної (після складання звітної калькуляції).
Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку процесу виробництва.
Затрати у незавершене виробництво на початок місяця ир виробництву продукції А становили 28 000 грн. (у тому числі: матеріали - 23 000 грн., заробітна плата робітників - 5000 грн.).
Ці затрати записують; як дебетове сальдо на синтетичному рахунку "Виробництво" і його аналітичному рахунку "Виробництво продукції А".
Протягом місяця були; здійснені такі господарські операції.
Операція 1. Відпущено зі складу у виробництво матеріали:
на виробництво продукції А на суму 376 000 грн.
на виробництво продукції Б на суму 762 000 грн.
Разом ........................................................................................................... 538 000грн.
Витрачені матеріали треба списати з кредиту рахунка "Матеріали" (оскільки виробничі запаси зменшилися) і записати на дебет рахунка "Виробництво" (оскільки затрати навиробництво продукції збільшилися).
По першій операції бухгалтерська проводка буде такою:
Д-т рах. "Виробництво"
К-т рах. "Матеріали" 538 000 грн.
Одночасно треба відобразити затрати матеріалів на аналітичних рахунках: "Виробництво продукції А" (376 000) і "Виробництво продукції Б" (162 000).
Операція 2. Списано матеріали, використані:
- для потреб цехів та інших виробничих підрозділів , 11 300 грн.
- для загальногосподарських потреб 8 700 грн.
Разом ........................................................................................................ 20000 грн.
Витрачені матеріали мають бути списані на загальновиробничі витрати (11 300 грн.) та адміністративні витрати (87 000 грн.); в бухгалтерському обліку відображені записом:
Д-т рах. "Загальновиробничі витрати" 11 300 грн.
Д-т рах. "Адміністративні витрати" 8 700 грн.
К-т рах. "Матеріали" 20000 грн.
Операція 3. Нарахована заробітна плата:
1) робітникам основного виробництва,
зайнятим виготовленням:
продукції А 60 000 грн.
продукції Б 20 000 грн.
Разом ........................................................................................................... 80 000 грн.
2) інженерно-технічному та іншому персоналу
загальновиробничих підрозділів 17 300 грн.
3) адміністративно-управлінському персоналу 12 700 грн.
Всього .......................................................................................................... 110 000 грн.
При нарахуванні заробітної плати у підприємства виникають зобов'язання перед працівниками по оплаті праці. Припиняються ці зобов'язання дещо пізніше, при виплаті їм заробітної плати. Отже, суму нарахованої заробітної плати треба записати на кредит рахунка "Розрахунки по оплаті праці" (оскільки цей рахунок пасивний і збільшення зобов'язань перед працівниками відображають на його кредиті). Одночасно суму нарахованої заробітної плати треба віднести на затрати тих ділянок виробництва, де були зайняті працівники (оскільки у виробничі процеси було вкладено живу працю, вартість якої виражається у формі заробітної плати). Виходячи з цього, бухгалтерська проводка по третій операції буде такою:
Д-т рах. "Виробництво" 80 000 грн.
Д-т рах. "Загальновиробничі витрати" 17 300 грн.
Д-т рах. "Адміністративні витрати" 12 700 грн.
К-т рах. "Розрахунки по оплаті праці" 110 000 грн.
Операція 4. Нараховано знос основних засобів:
загальновиробничих підрозділів 3 400 грн.
загальногосподарського призначення 2 100 грн.
Разом ........................................................................................................ 5 500 грн.
Відображаючи таку операцію в обліку, треба нагадати, що основні засоби в процесі експлуатації зношуються поступово, передаючи частками свою вартість на собівартість заново створеного продукту. Отже, в результаті збільшення зносу основних засобів збільшуються і затрати виробництва. Тому в бухгалтерському обліку на суму нарахованого зносу основних засобів роблять такий запис:
Д-т рах. "Загальновиробничі витрати" 3 400 грн.
Д-т рах. "Адміністративні витрати" 2 100 грн.
К-т рах. "Знос основних засобів" 5 500 грн.
Операція 5. Наприкінці звітного періоду сума адміністративних витрат списана на фінансові результати діяльності підприємства 23 500 грн.
Ця операція оформляється записом:
Д-т рах. "Фінансові результати"
К-т рах. "Адміністративні витрати" 23 500 грн.
Операція 6. Списана на затрати виробництва для включення до собівартості продукції сума загальновиробничих витрат 32 000 грн.
Зазначена сума є підсумком усіх витрат, відображених протягом звітного періоду на дебеті рахунка "Загальновиробничі витрати". Списання загальновиробничих витрат на затрати виробництва оформляється записом:
Д-т рах. "Виробництво"
К-т рах. "Загальновиробничі витрати" 32 000 грн.
Для включення загальновиробничих витрат до собівартості окремих видів продукції, що виробляється підприємством, треба їх розподілити між видами продукції пропорційно певному базису. За такий базис, у нашому прикладі, візьмемо основну заробітну плату, нараховану робітникам, зайнятим виробництвом продукції.
За даними аналітичного обліку до рахунка "Виробництво" сума заробітної плати, нарахованої робітникам, становила: по виробництву продукції А - 60 000 грн., по виробництву виробів Б - 20 000 грн., всього 80 000 грн. У процентному відношенні до заробітної плати Загальновиробничі витрати становлять 40 % (32 000 : 80 000 х 100). Таким чином, Загальновиробничі витрати слід віднести: на виробництво продукції А - 24 000 грн. (60 000 х 40 : 100); продукції Б- 8 000 (20 000 х 40 : 100). Цей розрахунок роблять у спеціальній таблиці.
Операція 7. Оприбутковано готову продукцію, випущену із виробництва, за фактичною собівартістю виготовлення:
продукція А 410 000 грн.
продукція Б 190 000 грн,
Разом ........................................................................................................... 600 000 грн.
У бухгалтерському обліку господарська операція такого змісту оформляється

 
 

Цікаве

Загрузка...