WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Принципи обліку основних господарських процесів - Курсова робота

Принципи обліку основних господарських процесів - Курсова робота

рахунків, які відкривають до відповідних синтетичних рахунків матеріальних цінностей.
Облік розрахунків з постачальниками за одержані матеріальні цінності та іншими організаціями за надані послуги (транспортними, посередницькими тощо) здійснюють на пасивному рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".
Звідси на купівельну вартість одержаних від постачальників і оприбуткованих на склади підприємства матеріалів вбухгалтерському обліку роблять запис: ;
Д-т рах. "Матеріали" (та інших рахунків виробничих запасів)
К-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
Такий же запис роблять на вартість послуг транспортних та інших господарюючих суб'єктів по перевезенню матеріальних цінностей, навантажувально-розвантажувальні та інші роботи і послуги.
У міру оплати розрахунково-платіжних документів постачальників і підрядчиків складають бухгалтерську проводку.
Схема обліку процесу постачання
Операція 1. Підприємством прийнято до оплати розрахунково-платіжні документи постачальника за отримані від нього матеріали:
сталь сортова 800 т по 150 гри. за 1т на суму 120 000 грн.
латунний прокат 120 т по 200 грн. за 1 т на суму 24 000 грн.
Разом ..........................................................................................................144 000грн.
Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (збільшилися виробничі запаси) і кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (збільшилася заборгованість постачальнику).
Бухгалтерська проводка по першій операції буде така:
Д-т рах. "Матеріали"
К-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" 144 000 грн.
Для визначення фактичної собівартості кожного виду придбаних матеріальних цінностей до рахунка "Матеріали" відкривають відповідні аналітичні рахунки: "Сталь сортова" і "Латунний прокат" (див. с. 84) і записують їх купівельну вартість.
Операція 2. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів на суму 21 300 грн.
Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (оскільки витрати по транспортуванню включаються до собівартості матеріалів) і кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (збільшилася заборгованість перед транспортною організацією).
Бухгалтерська проводка по другій операції:
Д-т рах. "Матеріали"
К-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" 21 300 грн.
Вартість перевезення стосується обох видів матеріалів - сталі сортової і латунного прокату. Тому всі транспортно-заготівельні витрати протягом місяця обліковують на окремому аналітичному рахунку "Транспортно-заготівельні витрати", на дебет якого треба записати суму 21 300 грн.
Операція 3. Виплачено готівкою із каси підприємства стороннім особам за навантажувально-розвантажувальні роботи при придбанні матеріалів 300 грн.
Цю операцію треба записати на дебет рахунка "Матеріали" (оскільки витрати по навантажувально-розвантажувальних роботах включаються до собівартості матеріалів) і кредит рахунка "Каса" (зменшення грошових коштів у касі). Бухгалтерська проводка по третій операції:
Д-т рах. "Матеріали"
К-т рах. "Каса" 300 грн.
В аналітичному обліку цю суму записують на рахунку "Транспортно-заготівельні витрати".
Операція 4. Перераховано з поточного рахунка підприємства в оплату заборгованості:
постачальнику - за матеріали 144 000 грн.
транспортній організації - за перевезення матеріалів 21 300 грн.
Разом ........................................................................................................... 165 300 грн.
Ця операція повинна бути відображена на дебеті рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (зменшення заборгованості) і кредиті рахунка "Поточний рахунок" (зменшення грошових коштів на рахунку).
Бухгалтерська проводка по четвертій операції:
Д-т рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
К-т рах. "Поточний рахунок" 165 300 грн.
У системі синтетичних і аналітичних рахунків відображення розглянутих операцій матиме такий вигляд .
Синтетичний облік
Д-т Рах. "Поточний рахунок" К-т
Сальдо 200 000 4) 165 300
Оборот - Оборот 165 300
Сальдо 34 700
Д-т Рах. "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" К-т
4) 165 300 Сальдо -
1) 144 000
2) 21 300
Оборот 165 300 Оборот 165 300
Сальдо -
Д-т Рах. "Матеріали" К-т
1) 144 000
2) 21 300
3) 300
Оборот 165 300 Оборот -
Сальдо 165 600
Д-т Рах. "Каса" К-т
Сальдо 400 3) 300
Оборот - Оборот 300
Сальдо 100
Аналітичний облік
Д-т Рах. "Сталь сортова" К-т
№ опер. Кількість, т Ціна, грн. Сума, грн.
1 800 150 120000
Д-т Рах. "Латунний прокат" К-т
№ опер. Кількість, т Ціна, грн. Сума, грн.
1 120 200 24 000
Д-т Рах. "Транспортно-заготівельні витрати" К-т
№ опер Сума, грн. № опер. Сума, грн.
2 21300
3 300
Оборот 21600
Як видно з прикладу, сума дебетового обороту синтетичного рахунка "Матеріали" (165 600 грн.) показує фактичну собівартість придбаних матеріалів, яка складається з їх купівельної вартості (144 000 грн.) і транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з їх придбанням (21 600 грн.).
В аналітичному обліку придбані матеріали відображені за їх купівельною вартістю. Щоб визначити фактичну собівартість кожного виду матеріалів, треба суму транспортно-заготівельних витрат розподілити між ними пропорційно певному базису (за купівельною вартістю, вагою тощо). У нашому прикладі за такий базис візьмемо купівельну вартість матеріалів і складемо розрахунок.
Процентне відношення транспортно-заготівельних витрат до купівельної вартості придбаних матеріалів визначено розрахунком:
21 600 : 144 000 х 100 = 15 %.
Складений розрахунок показує фактичну собівартість придбаних матеріалів як в цілому (165 600 грн.), так і кожного виду придбаних матеріалів - сталі сортової (138 000 грн.), латунного прокату (27 600 грн.).
Розрахунок розподілу
транспортно-заготівельних витрат і

 
 

Цікаве

Загрузка...