WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

3. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.

Тема 16. Організація обліку витрат за центрами відповідальності.

1. Концепція центрів та обліку відповідальності.

2. Оцінка діяльності центрів відповідальності.

3. Трансфертне ціноутворення.

Тема 17. Методи оцінки виробничих запасів та їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства.

1. Економічний механізм визначення витрат при використанні виробничих запасів.

2. Характеристика методів оцінки вибуття виробничих запасів.

3. Вплив методів оцінки виробничих запасів на фінансові результати діяльності підприємства.

Тема 18. Класифікація витрат та дослідження їхньої поведінки в системі управлінського обліку.

1. Поняття витрат в управлінському та податковому обліку.

2. Мета і напрями класифікації витрат та їх характеристика.

3. Моделі поведінки витрат.

4. Визначення функції витрат.

Тема 19. Внутрішня та зовнішня звітність, її використання в системі управління підприємствами.

1. Поняття та принципи розробки управлінської звітності.

2. Основні відмінності управлінської і фінансової звітності.

3. Внутрішня звітність підрозділів.

4. Використання фінансової звітності для аналізу діяльності.

Тема 20. Облік і контроль витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.

1. Законодавчо-нормативне регулювання витрат на оплату праці.

2. Склад, облік і контроль витрат на оплату праці.

3. Облік і контроль витрат відрахувань на соціальні заходи.

4. Відображення витрат на оплату праці на рахунках бухгалтерського обліку.

Тема 21. Склад, облік і розподіл адміністративних витрат та витрат на збут.

1. Склад витрат діяльності.

2. Поняття та склад адміністративних витрат.

3. Поняття та склад витрат на збут.

4. Відображення адміністративних витрат і витрат на збут на рахунках бухгалтерського обліку.

Тема 22. Мета, завдання та побудова системи виробничого обліку витрат.

1. Основи організації управлінського обліку на підприємстві.

2. Основні принципи і системи організації управлінського обліку.

3. Поняття системи виробничого обліку витрат та основні її чинники.

4. Методичні підходи до побудови плану рахунків управлінського обліку.

Тема 23. Методи розподілу витрат обслуговуючих виробництв і господарств.

1. Види допоміжних виробництв і господарств.

2. Собівартість продукції допоміжних виробництв і господарств.

3. Методи розподілу витрат обслуговуючих виробництв і господарств між виробничими підрозділами.

Тема 24. Методи обліку і оцінки незавершеного виробництва (FIFO, середньозваженої собівартості).

1. Порядок визначення обсягу і оцінки незавершеного виробництва.

2. Порядок розрахунку фактичної собівартості продукції (методи FIFO та середньозваженої собівартості)

3. Порядок розрахунку собівартості еквівалентної одиниці готової продукції.

Тема 25. Методи розподілу витрат комплексного виробництва.

1. Поняття комплексного управління витратами.

2. Калькулювання витрат за час життєвого циклу продукту.

3. Цільове калькулювання.

4. Калькулювання витрат за системою кайзер.

Тема 26. Організація контролю витрат на підприємстві.

1. Основні завдання контролю витрат на підприємстві.

2. Класифікація витрат у процесі здійснення контролю.

3. Види контролю.

Тема 27. Поопераційний метод обліку і калькулювання витрат (облік і калькулювання витрат на основі діяльності).

1. Еволюція систем управлінського обліку і аналізу витрат.

2. Передумови виникнення обліку витрат за видами діяльності (поопераційного обліку).

3. Інформаційне забезпечення управління витратами на засадах поопераційного обліку.

Тема 28. Облік і калькулювання витрат за замовленнями і за процесами.

1. Сутність обліку витрат на виробництво.

2. Завдання обліку витрат виробництва.

3. Об'єкт та методи обліку витрат.

4. Облік виробничих витрат по замовленнях.

5. Облік виробничих витрат по процесах.

Тема 29. Порядок обліку і контролю матеріальних витрат.

1. Склад і облік матеріальних витрат

2. Методи контролю витрачання матеріалів.

3. Порядок включення матеріальних витрат до собівартості.

4. Відображення матеріальних витрат на рахунках бухгалтерського обліку.

Тема 30. Планування витрат підприємства.

1. Планування діяльності підприємства та його вплив на витрати.

2. Поняття і види планування витрат підприємства.

3. Проблеми системи планування витрат підприємства.

Тема 31. Організація калькулювання, обліку і аналізу витрат на конкретному підприємстві.

ДОДАТОК Ж

Перелік чинників на зміну фінансових результатів діяльності підприємства

Варіанти

Фактори (чинники) зміни фінансових результатів діяльності підприємства

1

2

варіант 1

заробітна плата керівного персоналу столярного цеху збільшиться на 25%;

варіант 2

сума витрат на проектування і конструювання нових виробів складає 3500 грн.;

варіант 3

сума витрат для придбання спеціалізованої літератури для інформаційного забезпечення виробничої діяльності складального цеху складає 1200 грн.;

варіант 4

плановий обсяг випуску готової продукції складає 800 одиниць;

варіант 5

залишки сировини та матеріалів, які утворилися під час виробництва продукції збільшились на 15%;

варіант 6

заробітна плата головного бухгалтера збільшиться на 10%;

варіант 7

сума витрат передбачених на презентацію нових виробів складає 12 000 грн.;

варіант 8

залишки готової продукції на кінець звітного періоду зменшились на 6%;

варіант 9

залишки готової продукції на початок звітного періоду складають 100 одиниць;

варіант 10

визначити обсяг реалізації продукції (в натуральних та грошових одиницях) для збільшення прибутку на 30%;

варіант 11

основна заробітна плата робітників збільшилась на 30%;

варіант 12

ціна придбання сировини і матеріалів зменшилась на 18%;

варіант 13

вартість придбання програми "1С:Бухгалтерія 7.7" складає 25 000 грн.;

варіант 14

ціна одиниці виробу зросте на 17%;

варіант 15

собівартість незавершеного виробництва на початок звітного періоду збільшиться на 14%;

варіант 16

собівартість незавершеного виробництва на кінець звітного періоду зменшиться на 8%;

варіант 17

рентабельність капіталу підприємства зменшиться на 12%;

варіант 18

сума орендної плати основних засобів для реалізації готової продукції складає 500 грн.;

варіант 19

сума витрат для проведення щорічного медичного огляду робітників складає 1500 грн.;

варіант 20

сума витрат на придбання запасних частин для ремонту обладнання у столярному цеху складає 4500 грн.;

варіант 21

сума витрат на придбання спецодягу робітникам складає 5000 грн.;

варіант 22

сума орендної плати складу готової продукції становить 800 грн.;

варіант 23

за роботу у багатозмінному та безперервному режимі робітникам складального цеху встановлено доплату 15%;

варіант 24

за керівництво виробничою практикою студентів начальнику столярного цеху встановлено доплату 500 грн.;

варіант 25

сума витрат на придбання МШП у складальний цех становить 3500 грн.;

варіант 26

визначити обсяг реалізованої продукції для збільшення доходу від реалізації продукції на 45%;

варіант 27

визначити ціну реалізації продукції для збільшення доходу від реалізації продукції на 12% при незмінному обсягу;

варіант 28

ціна на придбання сировини і матеріали збільшилась на 18%;

варіант 29

сума заробітної плати менеджерів зайнятим реалізацією продукції збільшилась на 20%;

варіант 30

сума витрат пов'язаних з професійною підготовкою робітників складального цеху становить 2500 грн.;

варіант 31

сума операційного прибутку збільшиться на 32%;


 
 

Цікаве

Загрузка...