WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

ДОДАТОК Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут економіки і менеджменту

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни "Управлінський облік"

на тему "Калькулювання собівартості продукції"

Виконав (ла):

_______________________

ст. групи

_______________________

____________________________________

(ПІБ)

Керівник:

_______________________

Львів – 200__ р.

ДОДАТОК В

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут економіки і менеджменту

З А В Д А Н Н Я

для виконання курсової роботи

з дисципліни "Управлінський облік"

на тему "Калькулювання собівартості продукції"

видане студенту _____________________________________________

групи ___________ варіант розрахункової частини ______

Тема теоретичної частини згідно варіанту ________________________

____________________________________________________________

Дата отримання завдання ___________________

Підпис студента, який отримав завдання _______________________

Підпис керівника роботи ______________________________________

ДОДАТОК Д

Орієнтований план до розкриття теми теоретичної частини курсової роботи

Тема 1. Управлінський облік, як інформаційна система управління підприємством.

1. Місце управлінського обліку в інформаційній системі підприємства.

2. Склад інформації в системі управлінського обліку.

3. Значення управлінського обліку в процесі управління.

4. Особливості управлінського обліку.

Тема 2. Управлінський облік в системі управління витратами підприємства.

1. Управлінський облік у структурі управління підприємством.

2. Концептуальні основи управлінського обліку.

3. Актуальність проблеми управління витратами.

4. Управління витратами в системі управлінського обліку.

Тема 3. Порядок групування і обліку витрат підприємства за статтями калькуляції.

1. Сутність і порядок визнання витрат.

2. Законодавчо-нормативне регулювання витрат.

3. Облік, оцінка і контроль витрат за статтями калькуляції.

Тема 4. Порядок групування і обліку витрат за економічними елементами.

1. Законодавчо-нормативне регулювання витрат.

2. Облік і контроль витрат за економічними елементами.

2.1. Склад і облік матеріальних витрат.

2.2. Склад і облік витрат на оплату праці.

2.3. Склад і облік відрахувань на соціальні заходи.

2.4. Склад і облік витрат на знос (амортизацію).

2.5. Склад і облік операційних витрат.

Тема 5. Методи калькулювання собівартості продукції та способи калькуляції.

1. Сутність калькулювання та види калькуляцій.

2. Методичні прийоми (способи) калькулювання витрат.

3. Роль калькулювання в управління виробництвом.

4. Елементи системи калькулювання.

Тема 6. Сутність, методи, облік і калькулювання повних і змінних витрат.

1. Сутність і розвиток системи директ-костинг.

2. Переваги та недоліки директ-костингу.

3. Стандарт-кост і нормативний метод обліку.

4. Характеристика системи обліку і калькулювання повних витрат.

5. Сутність калькулювання на основі діяльності.

Тема 7. Інформаційні ресурси про витрати та собівартість продукції (робіт, послуг підприємства.)

1. Місце інформаційних ресурсів про витрати у процесі прийняття рішень.

2. Планування витрат підприємства.

3. Формування витрат підприємства на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Інформаційні ресурси про витрати підприємства в регістрах бухгалтерського обліку.

5. Інформаційні ресурси про витрати підприємства у фінансовій та статистичній звітності.

Тема 8. Основні завдання і проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України.

Законодавчі основи організації системи управлінського обліку в Україні.

Основні та чинники, що впливають на організацію управлінського обліку.

3. Впровадження системи управлінського обліку.

4. Перспективи розвитку управлінського обліку.

Тема 9. Сутність і завдання організації стратегічного управлінського обліку.

1. Поняття стратегічного обліку.

2. Організація стратегічного управлінського обліку.

3. Види управлінських стратегічних рішень та порядок їх прийняття.

Тема 10. Аналіз взаємозв'язку "витрати – обсяг діяльності – прибуток".

1. Мета і методи аналізу взаємозв'язку "витрати – обсяг – прибуток".

2. Аналіз чутливості прибутку.

3. Аналіз взаємозв'язку "витрати – обсяг – прибуток" за умов асортименту.

4. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв'язку "витрати – обсяг – прибуток".

Тема 11. Стратегічний управлінський облік в обліковій системі підприємства.

1. Управлінський облік в системі стратегічного менеджменту.

2. Стратегічний облік як частина облікової системи підприємства.

3. Складові моделі "С-циклу".

Тема 12. Нормативний метод обліку і калькулювання витрат та аналіз відхилень.

1. Сутність і основні завдання системи організації обліку нормативних витрат.

2. Складання планової (нормативної) калькуляції.

3. Аналіз відхилень фактичних витрат від стандартних (нормативних).

Тема 13. Аналіз витрат і доходів для прийняття операційних рішень.

1. Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації.

2. Аналіз варіантів альтернативних рішень.

3. Аналіз релевантної інформації під час прийняття рішення щодо ціноутворення.

4. Аналіз релевантної інформації під час прийняття рішення про оптимальне використання ресурсів за умов обмежень.

Тема 14. Аналіз витрат і доходів для прийняття інвестиційних рішень.

1. Процес прийняття інвестиційних рішень.

2. Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій.

3. Види обмежень та раціонування капіталу.

Тема 15. Суть бюджетування та види бюджетів.

1. Сутність бюджетування та його організація (методи розробляння бюджетів).

2. Порядок розробляння бюджетів.


 
 

Цікаве

Загрузка...