WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

Таблиця 6

Планова калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції за системою змінних витрат

№ з/п

Статті калькуляції

На одиницю виробу, грн.

1

Змінні прямі виробничі витрати у т. ч.:

а) сировина і матеріали,

?

б) купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби,

?

в) паливо та електроенергія на технологічні цілі,

?

г) зворотні відходи.

?

2

Прямі витрати на оплату праці у т. ч.:

а) основна заробітна плата,

?

б) додаткова заробітна плата.

?

3

Відрахування на соціальне страхування

?

4

Змінні накладні витрати

?

Всього виробнича собівартість

?

Планова калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції за системою повних витрат складається на основі відомості зведеного обліку витрат на одиницю продукції. Сума витрат за статтями калькуляції обчислюється на основі планової виробничої собівартості готової продукції (графа 6 таблиці 4 поділяти на плановий обсяг випуску продукції – 500 одиниць і записується у графу 3 таблиці 5). Виробнича собівартість складає суму всіх витрат на одиницю виробу за винятком зворотніх відходів. Планова калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції за системою змінних витрат (таблиця 6) складається за такою ж методикою як попередня, відмінність полягає у визначенні суми загальновиробничих витрат. В калькуляції за системою повних витрат обчислюється сума загальновиробничих витрат і змінних і постійних, а в калькуляції за системою змінних витрат обчислюються тільки змінні загальновиробничі витрати.

5) Планова сума постійних накладних витрат підприємства "Комфорт" (див. табл. 7).

Таблиця 7

Планова сума постійних витрат підприємства за місяць

№ з/п

Види витрат

Сума, грн.

1

2

3

1

Постійні загальновиробничі витрати

?

2

Постійні адміністративні витрати (90%)

?

3

Постійні витрати на збут (80 %)

?

4

Постійні інші операційні витрати (100 %)

?

5

Разом постійних операційних витрат

?

6

Всього постійних витрат

?

Планова сума постійних витрат підприємства за місяць обчислюється згідно додаткових вихідних данних. Загальна сума всіх постійних (загально виробничих, адміністративних, витрат на збут та інших операційних) витрат підприємства розрахована у таблиці 3.

Частка постійних операційних витрат згідно додаткових даних складає: адміністративних – 90%, витрат на збут – 80%, інших операційних – 100%. Таким чином, обчислюються відповідні частки цих витрат і записуються у графу 3 таблиці 7. У рядку 5 даної таблиці обчислюється загальна сума цих витрат (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), у рядку 6 до суми операційних витрат додається сума постійних загальновиробничих витрат (графа 1 + графа 5).

Обчислити собівартість реалізованої продукції.

Собівартість реалізованої продукції (Срп) визначається за формулою:

Крп = ГПп + Квп – ГПк, (1)

де, Квп – кількість продукції виготовленої у плановому періоді, один.;

ГПп, ГПк – собівартість залишків готової продукції відповідно на початок і кінець місяця, один.;

Крп = 50 + 500 – 30 = 520 один.

Срп = (520 * Свп на 1) + ∑ опер. витрат (грн.) (2)

Обчислити планову суму прибутку від реалізації продукції.

Планову суму прибутку визначають за формулою:

Пп = , (3)

де, К – сума капіталу підприємства, грн..;

Рк – плановий показник рентабельності капіталу підприємства, %.

8) Обчислення показників доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства у плановому періоді за системою повних і змінних витрат (див. табл. 8).

Таблиця 8

Планові показники доходів, витрат і фінансових результатів підприємства за системами повних і змінних витрат

При застосуванні системи калькулювання повних витрат

При застосуванні системи калькулювання змінних витрат

Показники

Сума, грн.

Показники

Сума,

грн.

1

2

3

4

1

Дохід від реалізації продукції

1

Дохід від реалізації продукції

2

Собівартість реалізованої продукції:

2

Собівартість реалізованої продукції:

а) прямі матеріальні витрати

а) прямі матеріальні витрати

б) прямі витрати на оплату праці

б) прямі витрати на оплату праці

в) інші прямі виробничі витрати

в) інші прямі виробничі витрати

г) загальновиробничі витрати (змінні і постійні)

г) змінні загальні виробничі витрати

3

Валовий прибуток (1–2)

3

Виробничий маржинальний дохід (1–2)

4

Операційні витрати:

4

Змінні операційні витрати:

а) адміністративні

а) адміністративні

б) на збут

б) на збут

в) інші операційні

5

Операційний прибуток (3–4)

5

Загальний маржинальний дохід (3–4)

6

Постійні витрати:

а) загальновиробничі

б) операційні витрати:

– адміністративні

– на збут

– інші операційні

7

Операційний прибуток (5–6)

Суми витрат для визначення собівартості реалізованої продукції при застосуванні системи повних і змінних витрат записуються з таблиці 4 графа 6. Сума операційних витрат при застосуванні системи повних витрат визначається на основі таблиці 3. Сума змінних операційних витрат при застосуванні системи змінних витрат визначається також на основі таблиці 3, але обраховується змінна їх частка (адміністративні витрати складатимуть 10%, витрати на збут 20%). Сума постійних витрат за цією ж системою визначається на основі даних з таблиці 7.

9) Визначення точки беззбитковості та побудова графіку беззбитковості операційної діяльності підприємства.

Точка беззбитковості – це такий обсяг виробництва і реалізації продукції, при якому сума доходів підприємства дорівнює сумі його постійних і змінних витрат і підприємство за рахунок доходів від реалізації може лише покрити свої витрати, тобто в цій точці прибуток рівний нулю.

Точка беззбитковості визначається за двома методами:

1) аналітичним методом, згідно з яким точка беззбитковості обчислюється:

а) в натуральних одиницях:

ТБн=Вп/Дм.од. (4)

Дм.од.=Цод.-Вз.од. (5)

де, Вп – сума постійних витрат підприємства;

Дм. Од. – маржинальний дохід на одиницю продукції;

Ц – ціна одиниці продукції;

Вз. Од. – сума змінних витрат на одиницю продукції;

б) в грошових одиницях:

ТБг=Вп/Км.од. (6)

Км.од. = Дм.од./Цод. (7)

де, Км. од. – коефіцієнт маржинального доходу на одиницю продукції;


 
 

Цікаве

Загрузка...