WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

Калькулювання собівартості продукції - Курсова робота

Таблиця 2

Групування планових витрат підприємства "Комфорт" за економічними елементами

з/п

Назва економічних елементів

Номер позиції витрат згідно вихідних даних

Сума, грн.

1

Матеріальні витрати

7, 9(а1,б1)...

Р1+Р2+К1+К2+100+....

2

Витрати на оплату праці

1,2....

3

Відрахування на соціальні заходи

?

4

Амортизація

11,12...

5

Інші операційні витрати

8,9а2

Всього:

2) Групування планових витрат столярного і складального цехів та підприємства "Комфорт" загалом за статтями калькуляції (див. табл. 3).

Таблиця 3

Групування планових витрат столярного і складального цехів та підприємства "Комфорт" загалом за статтями калькуляції

з/п

Назва статті

калькуляції

Цех столярний

Цех складальний

Разом по підприємству, загалом

Номер позиції згідно вихідних даних

Сума, грн.

Номер позиції згідно вихідних даних

Сума, грн.

Номер позиції згідно вихідних даних

Сума, грн.

а) статті виробничих витрат

1

Сировина і матеріали

-

?

2

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

?

?

3

Паливо та електроенергія на технологічні цілі

9а1

?

9а1...

4

Зворотні відходи

?

?

?

5

Основна заробітна плата

?

?

6

Додаткова заробітна плата

2а...

?

2-4...

7

Відрахування на соціальне страхування

?

?

?

8

Загальновиробничі витрати у т.ч.:

9а2...

5б.....

а) змінні;

?

12б

?

б) постійні;

9а2...

5б....

8,9а2...

9

Разом виробничих витрат

б) статті операційних витрат

10

Адміністративні витрати

-

-

5(в,г,д)...

11

Витрати на збут

-

-

22,23...

12

Інші операційні витрати

?

16б

16....

13

Разом операційних витрат

14

Разом виробничих і операційних витрат

Групування витрат підприємства за статтями калькуляції здійснюється за методикою групування витрат за економічними елементами. Перелік статтей наведений у таблиці 3. Всі виробничі витрати розподіляються окремо за двома цехами, а операційні витрати загалом по підприємству. Відрахування на соціальне страхування обчислюється з суми основної та додаткової заробітної плати загалом згідно чинного законодавства. Загальновиробничі витрати розподіляють на постійні і змінні. У рядку 9 обчислюється загальна сума виробничих витрат по кожній статті калькуляції. Статті операційних витрат групуються загалом по підприємству і загальна їхня сума записується у рядку 13. Сума виробничих і операційних витрат підприємства записується у рядку 14. За даними цієї таблиці визначається частка постійних витрат у складі планової суми загальновиробничих витрат.

3) Відомість зведеного обліку витрат на виробництво продукції підприємства "Комфорт" у плановому місяці (див. табл. 4).

Таблиця 4

Відомість зведеного обліку витрат на виробництво продукції

з/п

Стаття

калькуляції

Собівартість НВ на початок звітного періоду, грн.

Витрати за звітний місяць, грн.

Разом із залишком витрат у НВ на початок місяця, грн.

Витрати на випуск продукції (планова виробнича собівартість ГП), грн. (Свп)

Собівартість НВ на кінець місяця, грн.

1

Сировина і матеріали

8000

7а...

8000 + 7а..

(8000 + 7а – 9000)

9000

2

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств

2000

?

?

?

2500

3

Паливо й енергія на технологічні цілі

500

?

?

?

600

4

Зворотні відходи (вираховуються)

(100)

?

?

?

(200)

5

Основна заробітна плата

6000

?

?

?

7000

6

Додаткова заробітна плата

1000

?

?

?

1200

7

Відрахування на соціальне страхування

(6000+1000)*0,38

?

?

?

?

8

Загальновиробничі витрати у т.ч.:

3000

?

?

?

4000

а) змінні;

1000

?

?

?

1200

б) постійні;

2000

?

?

?

2800

Разом

?

?

Відомість зведеного обліку витрат на виробництво продукції складається на основі згрупованих планових витрат підприємства за статтями калькуляції (таблиця 3). У графі 3 і графі 7 наведені залишки незавершеного виробництва на початок і на кінець звітного періоду. Відрахування на соціальне страхування необхідно обчислити від загальної суми основної і додаткової заробітної плати згідно чинного законодавства. В останньому рядку таблиці 3 обчислюється загальна сума витрат незавершеного виробництва на початок і на кінець звітного періоду з якої вираховуються зворотні відходи. У графі 4 записуються витрати за звітний період на основі таблиці 3. У графі 5 обчислюються витрати разом із залишком витрат у незавершеному виробництві (графа 3 + графа 4). Планова виробнича собівартість готової продукції обчислюється враховуючи залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду (графа 5 – графа 7).

4) Планову калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції підприємства "Комфорт", застосовуючи системи калькулювання повних (табл. 5) і змінних (табл. 6) витрат подана нижче. Необхідно звернути увагу, що витрати обчислюються на одиницю продукції (плановий обсяг випуску продукції складає 500 столів).

Таблиця 5

Планова калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції за системою повних витрат

№ з/п

Статті калькуляції

На одиницю виробу, грн.

1

Прямі матеріальні витрати всього:

у т. ч.: а) сировина і матеріали,

?

б) купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби,

?

в) паливо та електроенергія на технологічні цілі,

?

г) зворотні відходи.

?

2

Прямі витрати на оплату праці всього:

у т. ч.: а) основна заробітна плата,

?

б) додаткова заробітна плата.

?

3

Відрахування на соціальне страхування

?

4

Загальновиробничі витрати

?

Всього виробнича собівартість

?


 
 

Цікаве

Загрузка...