WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку - Курсова робота

Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку - Курсова робота

Однак існують загальні правила класифікації дебіторської заборгованості в балансі. Зокрема, у США Положення про стандарти фінансового обліку вимагають дотримувати наступних правил:

1) виділення різних типів дебіторської заборгованості, що належить підприємству, якщо це істотно (зверніть увагу, як у конкретній ситуації застосовується принцип істотності);

2) забезпечення правильного розташування оцінних (коригувальних) статей поруч із відповідними статтями дебіторської заборгованості;

3) дотримання того, що дебіторська заборгованість, представлена в розділі "Поточні активи", буде перетворена в гроші протягом одного року або операційного циклу (залежно від того, що триваліше);

4) розкриття будь-яких непередбачених збитків, які пов'язані з існуючою дебіторською заборгованістю;

5) розкриття будь-якої дебіторської заборгованості, право на яку передано або віддано в заставу як забезпечення;

6) розкриття всіх значних концентрацій ризику, пов'язаних з дебіторською заборгованістю (коли дебіторська заборгованість має загальні характеристики, які можуть вплинути на її погашення, наприклад дебіторська заборгованість компанії однієї галузі або одного району).

Таким чином, ці правила регламентують кількість й якість інформації про дебіторську заборгованість, що повинна втримуватися у фінансовій звітності в інтересах користувачів.

Розглянемо більш докладно найбільш значні види дебіторської заборгованості: рахунку до одержання й векселя до одержання.

6. Рахунок до одержання (accounts receivable)

Рахунок до одержання (дебіторська заборгованість по рахунках) - це вид дебіторської заборгованості, що виникає при продажі товарів по "відкритому рахунку", без письмового зобов'язання покупця оплатити рахунок. При нормальних умовах гроші по рахунку повинні бути отримані протягом 30-60 днів, і дебіторська заборгованість існує в результаті подання короткострокового кредиту продавцем покупцеві.

Існують три бухгалтерські проблеми, зв'язані з рахунками до одержання:

1) визнання дебіторської заборгованості по рахунках — що вважати дебіторською заборгованістю по рахунках?

2) оцінка рахунків до одержання — у якій оцінці або по якій вартості відбивати дебіторську заборгованість по рахунках?

3) "ліквідація" (збір) дебіторської заборгованості по рахунках як одержати гроші по неоплачених рахунках і відбити це в бухгалтерських записах?

1. Визнання дебіторської заборгованості по рахунках

Питання про те, що вважати дебіторською заборгованістю, для російського практика не викликає утруднень: сума рахунку, що повинна бути оплачена, відбивається по дебету рахунку 62 (76) і кредиту рахунку 46. На Заході дебіторська заборгованість широко поширена в результаті існування гнучкої системи численних знижок.

Знижки, надавані покупцеві, можна підрозділити на дві більші групи:

1) Торговельні знижки — це процентні знижки від базової ціни. Багато фірм торгують по каталогах або мають загальний список цін. Щоб часто не міняти ціни, під час сезонних розпродажів, при продажі постійному клієнтові, при реалізації різної кількості товару й т.д., використають торговельну знижку як відсоток від основної ціни. При продажі й з знижкою рахунок виставляється на чисту суму (базова ціна - знижка), і відповідно дебіторською заборгованістю зізнається ця чиста сума.

Знижки за оплату в строк — це знижки залежно від строку оплати.

Термін знижки при продажі - використається для позначення знижок за оплату в строк при продажі товарів. Коли фірма одержує такі знижки при покупці товару, вони називаються - знижки при покупці. Загальна ж назва знижок - cash discounts.

Ці знижки пропонуються з метою спонукати покупця оплатити рахунок до закінчення обговореного строку платежу. Наприклад, продавець може вимагати оплатити рахунку протягом 60 днів. Однак при оплаті протягом 10 днів їм надається 5%-на знижка. Такі умови позначаються як "5/10, чистих 60" (5/10, net 60), або "5/10, п/60". Багато покупців воліють використати такі знижки, оскільки відмова від них еквівалентний позиці грошей під відсотки.

- Якщо товари купуються постійно, часто надається трохи інша форма знижки. Уважається, що всі товари, які були продані протягом місяця, продаються в останній день місяця, і тоді умови знижки виглядають так: "5/10, п/60" (5/10, ЕОМ, net 60) - покупець одержує 5%-ю знижку, якщо платить протягом 10 днів після закінчення місяця при обговореному строку платежу 60 днів.

Саме знижки за оплату в строк створюють проблему визнання дебіторської заборгованості. Існує два методи відбиття цих знижок у бухгалтерському обліку.

А. Валовий метод. Це найбільше широко використовуваний на практиці метод. Суть його полягає в наступному: продаж і дебіторська заборгованість записуються на загальну (валову), без знижки, суму виставленого рахунку. Знижки будуть відбиватися тільки в тому випадку, коли оплата зроблена протягом періоду дії знижки. Для їхнього запису існує контррахунок до рахунку продажів, що наприкінці року з'явиться у звіті про прибутки й збитки як коригувальна стаття (віднімається) до загальної величини виторгу від продажів при розрахунку чистого виторгу від продажів. Іншою коригувальною статтею може бути рахунок "Повернення товарів і знижки", що також має дебетове сальдо й відображаючи інформацію про суму повернутих товарів або інших наданих знижок.

Розглянемо дію цього методу на прикладі.

1. Припустимо, компанія продає товари на суму 10 000$ на умовах 2/10, п/30.

Відповідні бухгалтерські записи:

Д Рахунку до одержання (Accounts Receivable) 10000 До Продажу (Sales) 10 000

2. Покупець оплачує частину з них на суму 4000$ протягом періоду дії знижки. Знижка: 2% х 4000$ = 80$ віднімається з 4000$:

Д Кошти (Cash) 3920

Д Знижки за оплату в строк (Sales Discounts) 80

До Рахунку до одержання (Accounts Receivable) 4000

3. Покупець оплачує частину, що залишилася, 6000$ після періоду дії знижки:

Д Кошти (Cash) 6000 До Рахунку до одержання (Accounts Receivable) 6000

У результаті ми маємо:

- рахунок "Рахунок до оплати" - закритий;

- на рахунку "Кошти" - гроші, отримані за умови надання знижки на частину товару;

- на рахунку "Продажу" - загальна (валова) сума продажів;

- на рахунку "Знижки за оплату в строк" - величина наданих знижок.

Б. Чистий метод. При використанні цього методу знижка трактується трохи інакше. Уважається, що знижка, не отримана покупцем, - це "покарання" або "штраф", що він повинен платити, оскільки здобуває товари в кредит, а не за готівку, і платить пізніше періоду дії знижки.

Таким чином, спочатку продаж і дебіторська заборгованість записуються за винятком знижок, чисті, а в ситуації, коли покупець не використає знижки, з'являється кредитовий рахунок "Загублені (упущені) знижки за оплату в строк". Згодом він з'являється у звіті про прибутки й збитки як стаття доходу.

Розглянемо той же приклад за умови, що використається чистий метод.

1. Компанія продає товари на суму 10 000$ на умовах 2/10, п/30. Знижка становить 2% х 10 000$ = 200$ і віднімається з 10 000$:

Д Рахунку до одержання 9800

До Продажу 9800

2. Покупець оплачує товари на суму 4000$ протягом періоду дії знижки:

Д Кошти 3920

До Рахунку до одержання 3920

3. Покупець оплачує частину, що залишилася, 6000$ після періоду дії знижки. Упущена знижка: 2% х 6000$ = 120$.

Перший варіант відбиття упущених угод

Упущені знижки відбиваються в день закінчення дії строку знижки:

Д Рахунку до одержання 120 До Загублені знижки за 120 оплату в строк

У момент оплати робиться запис:

Д Кошти 6000 До Рахунку до одержання 6000

Другий варіант відбиття упущених угод

Упущені знижки відбиваються в день оплати:

Д Кошти 6000

До Загублені знижки за 120

оплату в строк

До Рахунку до одержання 5880

У результаті одержуємо:

- рахунок "Рахунку до одержання" - закритий;

- на рахунку "Кошти" - гроші, отримані за умови використання покупцем знижки на частину товару;

- на рахунку "Продажу" - чиста (за винятком знижок за оплату в строк на всі товари) сума продажів;

- на рахунку "Загублені знижки за оплату в строк" - сума знижки, упущена покупцем і складова доход нашої компанії.

Деякі західні бухгалтери вважають, що використання чистого методу більш правильно, оскільки він більшою мірою відповідає принципу обачності: доходи й активи оцінюються по найменшій з можливих цін.

Більше того, теоретично ідеальним було б відбиття дебіторської заборгованості по поточній наведеній вартості з урахуванням тимчасової вартості грошей. Однак на практиці різниця між наведеною вартістю й прийнятою оцінкою але чистої вартості реалізації не є істотною величиною й ігнорується.

Таким чином, дебіторська заборгованість по рахунках оцінюється й відбивається у звітності по чистій вартості реалізації, тобто сумі грошей, що реально може бути отримана в результаті її погашення.

Література

1. Гройсманн В.Ф. Бухгалтерський облік в США – К.,2007

2. Волков Н.З. Баланс. Головні бухгалтерські документи. – К.,2004

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – К., 2005

4. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов /Под ред. Л.Т. Гурова. – К., 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...