WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів - Курсова робота

Нематеріальні активи записуються до інвентаризаційних описів за наявності документів, які є підставою для взяття їх на облік, а саме:

  • рахунків за „ноу-хау" відповідно до договору власника;

  • договору й актів про прийняття наукових і конструкторських розробок;

  • рахунку на оплату вартості майнового комплексу, придбаного на аукціоні, і подальшого розрахунку суми гудволу за наявності різниці між ціною придбання і вартістю активів підприємства;

  • рахунків за роботи із створення програмного забезпечення;

  • патенту на винахід;

  • свідоцтва на знак для товарів і послуг;

  • патенту на промисловий знак;

  • патентів на сорт рослин або породу тварин;

  • авторського договору або договору з організаціями, які управляють майновими правами авторів на колективній основі;

  • та інших.

На підставі відповідних документів інвентаризаційна комісія перевіряє вартість нематеріальних активів, термін їх використання, суму нарахованого зносу, залишкову вартість та інші дані по кожному об'єкту. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також об'єктів, по яких в облікових регістрах міститься неповна інформація або взагалі вона відсутня, комісія складає окремий інвентаризаційний опис і оформляє протокол.

2.2 Відображення операцій в регістрах обліку

Регістр обліку – це спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених господарських операцій в системі рахунків, накопичення та зберігання облікової інформації.

Зазвичай обліковими регістрами називають носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

В облікових регістрах – бухгалтерських книгах, наприклад, касовій книзі, всі сторінки обов'язково зброшуровані й пронумеровані. На останній сторінці вказується кількість пронумерованих сторінок, ставляться підписи керівника підприємства, головного бухгалтера і печатка.

Облікові регістри-картки. Прикладом можуть бути картки кількісно-сумового обліку матеріалів. Картки не скріплюються між собою і зберігаються у спеціальних ящиках-картотеках.

Обов'язковим для всіх підприємств, установ та організацій є ведення Головної книги [15, 29].

Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.

Перенесення інформації з первинних документів до облікових реєстрів здійснюється в міру їх надходження до місця обробки (бухгалтерії, обчислювальної установки), одначе не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну звітність, наприклад, нарахування й виплату заробітної плати, складання бухгалтерської звітності, статистичної звітності, відповідних рахунків, декларацій.

Результати контрольних перевірок інвентаризацій оформляються актом. Реєстрацію проведених контрольних перевірок здійснює бухгалтерія у спеціальній книзі.

В інвентаризаційних відомостях наводяться дані про дату придбання чи спорудження не відображених у бухгалтерському обліку основних засобів. При інвентаризації перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

При перевірці фактичної наявності цінних паперів установлюються правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів, повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів з фінансових інвестицій.

Затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року.

У примітках до фінансової звітності наводяться відомості про результати проведених у звітному році інвентаризацій [15, 102].

По результатах інвентаризації нематеріальних активів в обліку робляться наступні проводки (табл. 2.2.1):

Таблиця 2.2.1

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

Надлишки нематеріальних активів

Оприбутковано на баланс надлишки нематеріальних активів, виявлені при інвентаризації

12 „Нематеріальні активи"

719 „Інші доходи операційної діяльності"

сума об'єкту НМА, виявленого при інвентаризації

Нестача нематеріальних активів

Винна особа не встановлена

947 „Нестачі і втрати від псування цінностей"

12 „Нематеріальні активи"

сума нестачі НМА

072 „Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

сума нестачі НМА

Винна особа встановлена

133 „3нос нематеріальних активів"

12 „Нематеріальні активи"

сума зносу НМА

976 „Списання необоротних активів"

12 „Нематеріальні активи"

сума залишкової вартості НМА

375 „Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"

716 „Відшкодування раніше списаних активів"

сума, що підлягає відшкодуванню (фактична нестача)

375 „Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"

719 „Інші доходи операційної діяльності"

Розрахунок

716 „Відшкодування раніше списаних активів"

642 „Розрахунки за обов'язковими платежами"

сума, що підлягає сплаті до бюджету

Нестача НМА сталася внаслідок крадіжки (якщо винна особа не встановлена) або інших надзвичайних подій

99 „Надзвичайні витрати"

12 „Нематеріальні активи"

сума вартості НМА

977 „Інші витрати звичайної діяльності"

12 „Нематеріальні активи"

сума нестачі НМА

Розділ 3. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів на ТзОВ "Дукат-Ужгород"

3.1 Організаційні аспекти обліку на ТзОВ „Дукат-Ужгород"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дукат-Ужгород" знаходиться в українському місті Ужгород, вул. Заньковецька, 89. Форма власності – приватна, вид економічної діяльності – оптова торгівля. Підприємство представляє собою велику оптового постачальника продуктів харчування. На початку роботи – це було невелике підприємство-база по закупівлі и оптовому продажу різноманітних продуктів харчування. Але за певний проміжок часу мале підприємство перетворилося на великого та конкурентноспроможне підприємство по оптовим продажам продуктів харчування.

Розвиток підприємства був обумовлений тими факторами, що в місті було створено великі мережі кількох відомих супермаркетів таких як "Вопак", "Сільпо", "Дастор". Будівництво цих мереж відкрило великий ринок збуту для оптових партій продуктів харчування і завдяки вмілому керівництву підприємством, воно вийшло на одну із перших позицій по оптовим поставках в місті.

Структура управління підприємства належить до лінійно-функціонального типу, де функціональні служби здійснюють всю технічну підготовку торгівлі, готують варіанти вирішення питань, пов'язаних з керівництвом процесом торгівлі, й лінійне підпорядкування всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поєднується з функціональним управлінням.

Завдяки товарно-інноваційної політики підприємства, було розроблено оптимальні підходи до залучення постійних оптових покупців. Найважливішим фактором цього був жорсткий контроль за якістю продуктів харчування. Пріоритет при закупівлі товарів надається марках вітчизняних виробників, сертифікованих та ліцензованих за українськими стандартами.

Рекламний відділ підприємства розробляє акційні та рекламні заходи щодо оптового продажу деяких товарів, що приваблює додаткових оптових покупців.

Підприємству вчасно виявляє нові тенденції розвитку сучасної торгової справи в умовах ринкової економіки з метою творчого використання цих закономірностей та тенденцій для ефективного здійснення торгових процесів у сфері товарного обігу. Саме тому у ТзОВ "Дукат-Ужгород" дуже добрий та стійкий фінансовий стан [Додаток 3].

Організація бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві залежить від тієї облікової політики яку веде підприємство. Тому кожне підприємство, і ТзОВ "Дукат-Ужгород" не є винятком, свою облікову політику розробляє самостійно на основі загальновстановлених правил ведення бухгалтерського обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...