WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація активів - Курсова робота

Інвентаризація активів - Курсова робота

Важливим напрямком аналізу є вивчення джерел фінансування поточних активів. Використовуються дані бухгалтерського балансу й попередніх розрахунків, на основі яких будується табл. З.8.

Дані табл. 3.8 підтверджують зроблений раніше висновок про значне зниження частки власних джерел у формуванні оборотних засобів. Якщо на початок року ця частка дорівнговала41,6% (41740*100/100351), то до кінця звітного періоду вона склала лише 34,3% (34875*100/101659). В якості недостаючих джерел були залучені короткострокові фінансові зобов'язання, в основному кредиторська заборгованість, у сумі 58611 тис.грн. на початок року і 66764 тис.грн. на кінець звітного періоду. Загальна сума власних джерел (34875) і залучених короткострокових (66764) склала на кінець року 101639 тис. грн.

Значну питому вагу у складі джерел коштів підприємства займають позикові, в тому числі кредиторська заборгованість. На ВАТ ХБК залучені джерела на кінець звітного періоду склали 43,9% (табл.3.3), в тому числі кредиторська заборгованість 32,7% (56327*100/172342). Тому потрібно вивчити склад і структуру кредиторської заборгованості, зміни, що відбулися, провести порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю.

Аналітик повинен бути впевнений в достовірності інформації по видам ї строкам заборгованості. Для цього використовується пряме підтвердження, вивчення контрактів і договорів, розмови з робітниками, які мають інформацію про борги і зобов'язання підприємства; перевірка точності записів в боргових зобов'язаннях й даних про сплату.

Аналітику потрібно дати оцінку умов заборгованості - умов боргових договорів з точки зору їх реальності і повноти. При цьому важливими являються строки, обмеження на використання ресурсів, можливість залучення додаткових джерел фінансування тощо.

Таблиця 3.8

Аналіз джерел фінансування поточних активів

Довгострокові і нематеріальні активи

На початок

року, тне. гри.

На кінець звітного періоду, тис.грн.

Зміни за звітний період, тис.грн.

Джерела покриття поточних активів

На

початок

року, тис.

грн.

На кінець звітного періоду, тис.грн.

Зміни за

звітний період, тис.грн.

А

1

2

3

Б

1

2

3

1. Запаси і витрати

26538

25928

-610

1. Власні джерела

83455

72553

-10902

1.1. Виробничі запаси

32609

12592

-17

1.1. Використані на покриття довгострокові і нематеріальні активи

74860

70703

-4157

1.2 Незавершене виробництво

10345

9826

-519

1.2. Використані на покриття оборотних активів

41740

34875

-6865

1.3. Витрати майбутніх періодів

-

-

2. Короткострокові фінансові зобов'язання

58611

66764

+8153

1.4. Готова продукція

1315

1289

-26

2.1. Короткострокові кредити банків

6593

6587

-6

1.5. Товари

2269

2221

-48

2.2 Короткострокові позики

-

-

-

1.6. Витрати обігу

-

_

-

2.3. Кредиторська заборгованість й інші пасиви

13798

13837

+39

2. Грошові кошти, розрахунки й інші активи

6067

6228

+ 161

2.1. Грошові кошти

195

197

+2

2.2. Короткострокові фінансові вкладення

-

-

-

2.3. Дебіторська заборгованість

3796

3627

-169

2.4. Інші активи

2076

2404

+328

3. Всього (ст.1+ст. 2)

32605

32156

-449

3. Всього (ст. 1.2+CT.2)

100351

101639

+ 1288

Для вивчення складу і структури кредиторської заборгованості будується табл. 3.9.

Дані табл. 3.9 показують, що в складі і структурі кредиторської заборгованості ВАТ "ХБК" відбулися деякі зміни. Так, якщо на початок року вона складалася в основному з заборгованості бюджету, органам соціального страхування, з іншими кредиторами, то до кінця звітного періоду більшу частку склала заборгованість органам соціального страхування. В зв'язку з цим зменшилась питома вага усіх інших видів кредиторської заборгованості. Основною причиною таких змін структури кредиторської заборгованості стали взаємні неплатежі. Це підтверджують і дані порівняльного аналізу кредиторської і дебіторської заборгованості (табл. 3.10).

Дебіторська заборгованість склала на кінець звітного періоду 3827 тис. грн., а перевищення її кредиторською заборгованістю - 56350 тис. грн. (56401-51). Взаємні неплатежі в наявності, однак не в збиток підприємству, так як загальне перевищення кредиторської заборгованості склало 56401 тис. грн. Така ситуація не тягне за собою погіршення фінансового положення, так як підприємство використовує цю заборгованість як залучені джерела на момент вивчення.

Таблиця 3.9

Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості

Розрахунки з

кредиторами

На початок

року

На кінець звітного

періоду

Зміни за

звітний період

(+, -)

сума,

тис. грн.

питома

вага, %

сума.

тис. грн.

питома

вага, %

в тис.

грн. (ст.3-

cт.1)

в%

(сг.5* 100/

ст.1)

А

1

2

3

4

5

6

1.3а товари,

роботи, послуги

2783

5,35

3110

5,17

+327

-0,18

2.По векселям

виданим

374

0,72

740

1,23

+366

+0,51

3. З одержаних

авансів

-

-

-

-

-

-


 
 

Цікаве

Загрузка...