WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація активів - Курсова робота

Інвентаризація активів - Курсова робота

Відношення власних джерел до їх загальної суми називається коефіцієнтом власності (у нашому прикладі він дорівнює 43,9%). Цей коефіцієнт характеризує співвідношення інтересів власників підприємства і власників акцій, позикодавців і кредиторів. Західні економісти вважають, що коефіцієнт власності бажано підтримувати на достатньо високому рівні. Це дає можливість підтримувати стабільну структуру джерел коштів (капіталу). Такій структурі віддають перевагу інвестори й кредитори.

Для глибокого розуміння процесів формування І зміни пасивів, які відбуваються на підприємстві, необхідне більш детальне їх вивчення, що включає порівняльний аналіз джерел і засобів підприємства по різним напрямкам. Порівняння активів і пасивів підприємства дає можливість зробити висновок про ефективність фінансової політики за аналізуючий період.

Проводячи аналіз джерел довгострокових і нематеріальних активів, потрібно мати на увазі, що це, як правило, довгострокові кредити банку, займи, власні джерела. Причому тут дотримуються принципу цільового призначення, тобто покриття окремих активів здійснюється за рахунок окремих джерел.

Таблиця 3.5

Оцінка власних і залучених джерел коштів підприємства

Джерела коштів

11а початок року

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період (+,-)

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. гри.

питома вага,

%

в тис.

грн. (ст.3-

ст.1)

в%

(ст.5*

100/

ст. 1)

А

1

2

3

4

5

6

І. Всього джерел

175211

100

172342

100

-2869

-1,64

1.1.Власні кошти

83455

47,6

72553

42,1

-10902

-13,1

1.1.1. Статутний капітал

35997

43,1

35997

49,6

-

+6?5

1.1.2. Резервний

фонд

-

-

-

-

-

-

1.1.3. Фонди

спеціального

призначення

-

-

-

-

-

-

1.1.4. Інший

додатковий

капітал

165368

198,2

164945

227,3

-423

-0,26

1.1.5. Пайовий

капітал

-

-

-

-

-

-

1.1.6.

Нерозподілений прибуток (збиток)

(117910)

(141,3)

(128389)

(177)

+10479

+8,9

2.1. Залучені

кошти

75237

42.9

75713

43,9

+476

+0,63

2.1.1.

Довгострокові

фінансові

зобов'язання

33145

44,1

33025

43,6

-120

-0,36

2.1.1.1.

Довгострокові

кредити банків

32342

43

3225

42,6

-91

-0,28

2.1.1.2.

Довгострокові

позики

-

-

-

-

-

-

2.2.1 Короткострокові кредити

6593

8,8

6587

8,7

-6

-0,09

2.2.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2783

3,7

3110

4,1

+327

+11,7

2.2.3. Кредити

банків для

робітників

374

0,5

740

1

+366

+97,9

2.3, Розрахунки й інші короткострокові

пасиви

48861

83,4

56327

84,4

+7466

+15,3

Для аналізу складається табл. 3.6.

Сума власних джерел і довгострокових фінансових зобов'язань є перманентним капіталом, який склав: на початок року 116600 тис.грн.; на кінець звітного періоду - 105578 тис.грн. (33025+72553).

Дані табл. 3.6 показують, що на початок року довгострокові і нематеріальні активи не повністю покривались власними джерелами, на кінець звітного періоду за їх рахунок покривалось лише 26,9%, так як підприємство отримало довгострокові кредити на суму 33025 тис. грн.

За рахунок власних оборотних коштів на початок року покривалось 127,2% (41740*100/32805) поточних активів, на кінець звітного періоду цей показник склав 107,8% (34875*100/32356). Таке положення на кінець звітного періоду склалось за рахунок значного зменшення власних оборотних коштів (табл. 3.2).

Якщо є необхідність, можна більш детально вивчити джерела покриття окремих видів довгострокових і нематеріальних активів. Краще в аналітичній таблиці поділити довгострокові активи на фінансуючи за рахунок залучених коштів і власних. За рахунок залучених (довгострокових кредитів банку і позик), як правило, покривається незавершене будівництво, а за рахунок власних - основні засоби, довгострокові фінансові вкладення, нематеріальні активи. Але на практиці бувають й відхилення. По відкритому акціонерному товаристві Херсонський бавовняний комбінат вказана вище інформація наведена в табл. 3.7. Дані табл. 3.7 підтверджують висновки, зроблені раніше. По ним також можна помітити, що довгостроковий кредит, який маємо на кінець звітного періоду, є джерелом покриття незавершеного будівництва, частково інших довгострокових і нематеріальних активів і поточних активів. Заключний висновок лише по наведеним даним не можна робити тому, що варто врахувати, за рахунок таких джерел вже були сформовані раніше основні засоби і довгострокові фінансові вкладення. Для цього потрібно детально вивчити власні джерела засобів, які були направлені на ці цілі. Потрібну інформацію необхідно розширити шляхом використання даних аналітичного обліку, що дасть можливість точно встановити джерела отримання довгострокових і нематеріальних активів, зробити правильні висновки і узагальнення.

Таблиця 3.6

Аналіз джерел фінансування довгострокових активів

Довгострокові

активи

На

початок

року. тис. грн.

На кінець

звітного

періоду,

тис. гра

Зміни за

звітний

період.

тис.грн.

Джерела покриття

довгострокових

активів

На початок

року, тис.

грн.

На кінець

звітного

періоду,

тис. гри.

Зміни за

звітний

період,

тис.грн.

1 .Довгострокові

142406

139986

-2420

1. Довгострокові

33145

33025

-120

активи

фінансові зобов'язання

2.Нематеріальні

6

6

-

2.Власнї джерела

83455

72553

-10902

активи

засобів

2.1 .Використані на покриття довгострокових і нематеріальних активів

41715

37678

-4037

3.Всього

142412

139992

-2420

3.Всього

74860

70703

-4157

Таблиця 3.7

Аналіз відповідності довгострокових активів і джерел їх покриття

Довгострокові

активи

На

початок

року.

тис.грн.

На кінець

звітного

періоду.

тис.грн.

Зміни за

звітний

період.

тис. гри.

Джерела покриття

довгострокових

активів

На початок

року, тис.

грн.

На кінець

звітного

періоду,

тис. гри.

Зміни за

звітний

період,

тис. гри.

А

1

2

3

Б

1

2

3

1. Незавершене

1761

1810

+49

1. Довгострокові

33145

33025

-120

будівництво

фінансові зобов'язання

2. Основні засоби

138929

136464

-2465

1.1 .Кредити банків

6593

6587

-6

3. Довгострокові

1714

1710

-4

І „2. Позики

-

-

-

фінансові

вкладення

4. Нематеріальні

активи

2

2

-

2. Власні джерела,

74860

70703

-4157

які

використовуються для покриття довгострокових і

нематеріальних активів

5. Всього

142406

139986

-2420

3. Всього

108005

103728

-4277

(ет.І+ст.5)

(ст.Нст.2)


 
 

Цікаве

Загрузка...