WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація активів - Курсова робота

Інвентаризація активів - Курсова робота

Поточні активи (оборотні засоби) займають велику питому вагу в загальній сумі засобів, якими володіє підприємство. Від раціональності їх розміщення й ефективності використання у великій мірі залежить успішний результат роботи підприємства. Тому в процесі аналізу вивчається структура поточних активів, розміщення їх у сфері виробництва й сфері обігу, ефективність використання. Вивчаються також і окремі групи поточних активів, які найбільш впливають на платоспроможність й фінансову стійкість підприємства.

В першу чергу дається загальна оцінка змін в наявності й структурі поточних активів по найважливішим їх групам (табл. 3.3).

Дані табл. 3.3 підтверджують зроблений раніше висновок про зміну структури поточних активів, яка визвана в основному подальшим виробництвом однієї й тієї ж продукції, тому ці зміни незначні.

Причини й наслідки змін структури по окремим статтям поточних активів різноманітні. Так, збільшенняпитомої ваги виробничих запасів може означати їх накопичення в разі наявності неліквідів, розумного накопичення в зв'язку з перебоями в постачанні й інфляційними процесами й з інших причин. Наслідки - втрата споживчих здібностей продукції із-за неякісної сировини, зниження ціни, збитки,

Зменшення питомої ваги вкладень коштів у виробничі запаси й незавершене виробництво може приводити до дефіциту окремих видів сировини й перебоями у процесі виробництва, до недовантаження виробничих потужностей, падіння об'єму виробництва й реалізації, збиткам.

Щоб забезпечити безперебійний виробничий процес і реалізацію продукції, виробничі запаси повинні бути оптимальними. Найважливішими умовами їх досягнення являються узагальнені розрахунки їх потрібної кількості, встановлення постійних договірних відносин з постачальниками й виконання ними своїх зобов'язань.

Таблиця 3.3

Аналіз наявності, складу і структури поточних активів

Статі поточних

активів

На початок

року

На кінець

звітного

періоду

Зміни за

звітний період

(+,-)

Зміна

структури, в % (СТ.4-

ст.2)

сума,

тис.

грн.

питома

вага,

%

сума.

тис.

гра

питома

вага,

%

В тис.

Три.

(ст.3-

ст.1)

в% (ст.5*

100/

ст.1)

А

1

2

3

4

5

6

7

Поточні активи

в тому числі:

32805

100

32356

100

-445

+0,1

X

виробничі

запаси

12609

38,4

12592

38,9

-17

-0,13

+0,5

Незавершене

виробництво

10345

31,5

9826

30,4

-519

-5

-1.1

Готова

продукція

1315

4

1289

4

-26

-2

-

Товари

2269

6,9

2221

6,8

-48

2,1

-0,1

Матеріальні

оборотні

засоби

26538

80,9

25928

80,1

-610

-23

-0,8

Грошові кошти й короткострокові цінні папери

195

0,59

197

0,61

+2

+1,03

+0,02

Дебіторська

заборгованість,

всього

3796

11,6

3627

11,2

-169

4,5

-0,4

Залишки готової продукції на кінець звітного періоду зменшились, Це свідчить про ритмічний випуск, відповідність графіка поставок готової продукції плану перевозок, задовільну організацію упаковки й відвантаження готової продукції.

Зменшення питомої ваги незавершеного виробництва свідчить про запуск додаткового обладнання й покращення технологічного процесу.

Значної уваги при аналізі поточних активів потрібно приділити дебіторській заборгованості. При наявності конкуренції і труднощів збуту продукції підприємства продають її, використовуючи форми наступної оплати. Тому дебіторська заборгованість являється важливою частішою оборотних засобів.

Проводиться вивчення складу і структури дебіторської заборгованості по даним другого розділу активу балансу. При цьому складається табл. З.4.

Дані табл. 3.4 свідчать про зміни як абсолютної суми, так і структури дебіторської заборгованості. Якщо на початок року розрахунки за товари, роботи, послуги складали 82,4% всієї дебіторської заборгованості, то на кінець звітного періоду цей показник дорівнює 83,1%, тобто він збільшився на 0,7%. По всім останнім статям, за виключенням іншої поточної заборгованості, відбулося зменшення питомої ваги. Зміни у структурі дебіторської заборгованості свідчать про погіршення платоспроможності.

Підприємство може купити основні, оборотні засоби і нематеріальні активи за рахунок власних й запозичених джерел (власного і залученого капіталу). Для їх попередньої оцінки по даним пасиву балансу складається аналітична таблиця 3,5.

Дані табл. 3.5 показують., що загальне зменшення джерел склало 2869 тис. грн. або 1,64%.

Таблиця 3.4

Аналіз складу й структури дебіторської заборгованості

Розрахунки з

дебіторами

На початок року

На кінець звітного

періоду

Зміни за звітний період (+,-)

сума,

тис. грн.

питома

вага, %

сума,

тис. грн.

питома

вага, %

в тис.

грн.

(ст.3-ст. 1)

в%

(ст.5

100/ ст.1)

А

1

2

3

4

5

6

1.3а товари, роботи, послуги

3129

82,4

3013

83

-116

-3,7

2. 3а авансами виданими

51

1,3

51

1,4

-

+0,1

3. З бюджетом

5

0,13

1

0,03

-4

-80

4. Із внутрішніх розрахунків

56

1,5

26

0,7

-30

-53,6

5. Інша поточна дебіторська

заборгованість

555

14,6

536

14,8

-19

-3,4

Всього

3796

100

3627

100

-169

x

Це зменшення отримане за рахунок скорочення власних джерел на 13,1%, залучені кошти збільшились, але не значно, лише на 476 тис, грн. Також до кінця аналізуючого періоду відбулися зміни у структурі джерел. Так, якщо на початок року власні джерела складали 47,6%, то до кінця звітного періоду - 42,1%, запозичені ж кошти складали на початок року -42,9%, а до кінця - 43,9%. При цьому виросли кредити банків для робітників й кредиторська заборгованість.

Ріст запозичених коштів свідчить про роботу підприємства в умовах формування ринкової економіки, так як тільки на державному підприємстві і на початковому етапі становлення ринкових відносин може бути така структура джерел коштів, як на підприємстві, що аналізуємо. Для підприємств, які функціонують в умовах розвинутих ринкових відносин, нормальним положенням, що забезпечує достатньо стабільний фінансовий стан в очах інвесторів і кредиторів, вважають відношення власних джерел до загальної їх суми на рівні 60%.


 
 

Цікаве

Загрузка...