WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

Критерії, наведені в цих документах, дотримуються майже всіма комерційними банками миру.

  • "Положення про консолідовану звітність кредитних організацій".

При формуванні фінансової звітності необхідно враховувати документ ЦБ РФ № 29-П від 12.05.98 р. " Положення про консолідовану звітність кредитних організацій". Консолідованою звітністю називається звітність про стан вимог і зобов'язань, власних засобів (чистих активів), фінансових результатів консолідованої (банківської) групи.

  • Федеральний закон "Про банки й банківську діяльність".

Даний закон, у тому числі, також установлює порядок складання кредитними організаціями консолідованої звітності.

  • Федеральний закон "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)".

Був прийнятий Федеральним законом 65-фз від 26 квітня 1995 і набув чинності 1 червня 1995. Відповідно до цього закону, Центральний банк монопольно здійснює емісію готівки, є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему рефінансування, установлює правила здійснення розрахунків, проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку й звітності для банківської системи, ліцензує діяльність кредитних організацій і організацій, що займаються їхнім аудитом, реєструє емісію цінних паперів, здійснює валютне регулювання й валютний контроль і здійснює інші функції відповідно до закону.

ЦБ РФ має намір підвищити якості нагляду за кредитними організаціями. До кризи нагляд багато в чому мав формальний характер і полягав в основному в контролі за поданням і строками звітності. Зараз коштує проблема — виявити ризики й реально оцінити фінансове становище банків. Проблема номер один — виявлення цих ризиків, оцінка того, наскільки адекватно самі банки оцінюють ризики, наскільки адекватна система внутрішнього контролю в банках, наскільки вірогідно на дану звітну дату представлена фінансова звітність. Слід зазначити, що вдосконалювання нагляду вже почалося й активно йде.

ЦБ РФ проводить роботу з посилення контролю за підвищенням якості обліку й звітності кредитних організацій. Ця робота включає проведення систематичних перевірок і застосування до порушників відповідних санкцій, контроль за усуненням банками виявлених порушень.

Банк Росії має намір при сприянні міжнародних експертів (у рамках діяльності Міжвідомчого координаційного комітету сприяння розвитку банківської справи в Росії) продовжити дану роботу з наступних основних напрямків:

  • удосконалювання й наближення до міжнародних стандартів обліку, бухгалтерської й фінансової звітності банків;

  • удосконалювання системи обов'язкових нормативів шляхом підвищення ефективності їхнього регулюючого впливу на рівень ризиків кредитних організацій;

  • розвиток практики оцінки ризиків на консолідованій основі, у тому числі шляхом включення операцій з небанківськими організаціями, що входять до складу банківських груп.

Однієї з важливих завдань по розвитку банківської системи Банк Росії вважає зміцнення ринкової дисципліни. У цих цілях Банк Росії має намір підсилити контроль за відбиттям в обліку й звітності реального положення справ у кредитних організаціях. Фактором підвищення ефективності даної роботи є законодавче надання Банку Росії права робити переоцінку активів і зобов'язань кредитних організацій, а також коректування величини власних засобів (капіталу) кредитних організацій.

Іншим фактором зміцнення ринкової дисципліни є підвищення транспарентности банківської діяльності через розширення переліку й підвищення регулярності публікацій банками інформації про свій стан.

Для рішення цього завдання необхідно доповнити чинне законодавство вимогами щоквартальної публікації в пресі балансів і фінансових результатів банків, а також таких ключових фінансових показників, як коефіцієнти достатності капіталу й величина резервів на покриття сумнівних активів. Крім того, передбачається зобов'язати кредитні організації, що є головними в складі банківських груп, щорічно публікувати консолідований балансовий звіт і звіт про прибутки й збитки.

Свій виступ на XII з'їзді Асоціації російських банків Голова Банку Росії С.М. Игнатьев почав з найважливішої для російської банківської системи проблеми банківського нагляду.

Підвищення ефективності банківського нагляду повинне стати одним з головних пріоритетів роботи Банку Росії на найближчі місяці. Про актуальність цієї проблеми свідчать події, що відбулися з комерційним банком "ИБК". Цей не маленький банк навіть по московських мірках - він займав досить високе місце в сотні найбільших російських банків.

Перша інформація про виниклим у цього банку проблемах отримана ввечері 21 квітня. 22 квітня про сформованій у банку ситуації опублікували московські газети. 22 квітня Московське ГТУ ЦБ РФ початок перевірку банку ИБК. 23 квітня були підведені підсумки перевірки й підписаний наказ про призначення в банк тимчасової адміністрації.

Голови Банку Росії найбільше стурбувало те, що, ознайомившись із основними показниками звітності банку ИБК, ніяких ознак проблемності в цій звітності він не виявив. Достатність капіталу становила кілька десятків відсотків. Банк був віднесений ЦБ РФ до досить високої категорії фінансової стійкості. Проте через усього кілька тижнів після звітної дати банк почав проявляти ознаки нестабільності. Це говорить про те, що ЦБ РФ поки не навчився адекватно оцінювати фінансове становище кредитної організації, прогнозувати можливі проблеми.

Для підвищення ефективності банківського нагляду необхідний перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку й фінансової звітності. Відповідно до прийнятої Правительством РФ і Банком Росії "Стратегією розвитку банківського сектора РФ" цей перехід передбачається здійснити з 1 січня 2004 року. Необхідною передумовою введення нових стандартів повинне стати прийняття нової редакції Федерального закону "Про бухгалтерський облік".

До кінця 2003 року Банк Росії припускає внести зміни, пов'язані із прийняттям міжнародних стандартів, в існуючі нормативні документи для того, щоб у кредитних організацій був у запасі один рік на підготовку практичного переходу на нові стандарти.

Необхідно забезпечити перехід на нові стандарти бухгалтерського обліку й фінансової звітності не тільки банківського сектора, але й інших секторів економіки. Якість керування й інформативність звітності банків, складеної відповідно до нових стандартів, не можуть бути високими, якщо при оцінці своїх ризиків банки будуть використовувати фінансову звітність контрагентів, складену по традиційних російських стандартах.

    1. Зміст і порядок складання звітності

Відповідно до статті 24 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації", звітний період Банку Росії встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Структура балансу Банку Росії встановлюється Радою директорів.

Банк Росії щорічно не пізніше 15 травня представляє Державній Думі річний звіт, затверджений Радою директорів. Відповідно до Статті 25 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації", річний звіт Банку Росії включає наступне:

1) звіт про діяльність Банку Росії, аналіз стану економіки Російської Федерації, у тому числі аналіз грошового обігу й кредиту, банківської системи, валютного положення й платіжного балансу Російської Федерації, а також перелік заходів щодо єдиної державної грошово-кредитної політики, проведених Банком Росії;

2) річний баланс, рахунок прибутків і збитків, розподіл прибутку;

3) порядок формування й напрямку використання резервів і фондів Банку Росії;

4) аудиторський висновок по річному звіті Банку Росії.

Після складання річного звіту Банку, Державна Дума направляє його Президентові Російської Федерації, а також для висновку в Правительство Російської Федерації.

Державна Дума розглядає річний звіт Банку Росії до 1 липня року, що випливає за звітним. За підсумками розгляду річного звіту Банку Росії Державна Дума приймає рішення.

Річний звіт публікується не пізніше 15 липня року, що випливає за звітним.

Банк Росії щомісяця публікує свій баланс, дані про грошовий обіг, включаючи динаміку й структуру грошової маси, узагальнені дані про свої операції.

1.11. Консолідована звітність і її значення

У відповідності зі статтею 56 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації" і зі статтями 4,8,42,43 Федеральні закони "Про банки й банківську діяльність" установлюється порядок складання кредитними організаціями консолідованої звітності.

Під консолідованою звітністю розуміється звітність про стан вимог і зобов'язань, власних засобів (чистих активів), фінансових результатів, а також розрахунок ризиків на консолідованій основі.

Консолідована звітність складається з метою встановлення характеру впливу на фінансовий стан кредитних організацій, їхніх вкладень у капітали інших юридичних осіб, операцій і угод із цими юридичними особами, можливостей управляти їхньою діяльністю, а також з метою визначення сукупної величини ризиків і власних засобів (чистих активів) банківської або консолідованої групи. Консолідована звітність складається й представляється головними кредитними організаціями банківських/консолідованих груп.


 
 

Цікаве

Загрузка...