WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

Перед складанням річного бухгалтерського звіту завішаються всі операції, виконувані заключними оборотами.

Заключними оборотами дозволяється проведення наступних операцій, пов'язаних з:

 • Розрахунками усередині кредитної організації, початими у звітному році (за винятком операцій по рахунках клієнтів);

 • Формуванням і відновленням резервів (на можливі втрати по позичках, під знецінення цінних паперів, на можливі втрати);

 • Нарахуванням податків;

 • Розподілом і перерозподілом прибутку;

 • Визначенням фінансових результатів.

Порядок і строки проведення заключних оборотів по бюджетних рахунках установлюється окремими нормативними актами Банку Росії.

  1. Пояснювальна записка і її зміст

Пояснювальна записка до річної бухгалтерської звітності повинна містити істотну інформацію про кредитну організацію, її фінансовому становищі, порівнянності даних за звітний і попередній йому роки, методах оцінки й істотних статей бухгалтерської звітності. У пояснювальній записці повинне повідомлятися про факти незастосування правил бухгалтерського обліку у випадках, коли вони не дозволяють вірогідно відбити майновий стан і фінансові результати діяльності організації, з відповідним обґрунтуванням. У противному випадку незастосування правил бухгалтерського обліку розглядається як відхилення від їхнього виконання й зізнається порушенням законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік.

У пояснювальній записці оцінюється стан обліку в банку й підлеглих йому підприємствах і організаціях, а також розшифровуються залишки окремих рахунків і приводяться деякі дані, що не втримуються у звітності, але важливі для характеристики роботи установ банку, а також оголошується про зміни у своїй обліковій політиці на наступний звітний рік.

У пояснювальній записці кредитної організації до річного бухгалтерського звіту повинна знайти відбиття наступна інформація:

 • Дані про підтвердження клієнтами залишків засобів, що значаться на їхніх рахунках за станом на 1 січня (повідомляється про кількість рахунків, по яких не отримані підтвердження залишків, їхня питома вага в загальній кількості відкритих у кредитній організації рахунків), і причини, по яких не отримані підтвердження;

 • Результати інвентаризації й ревізій каси. У випадку виявлення надлишків або недостач необхідно відзначити їхній вплив на зміну фінансового результату банку;

 • Результати звірення зобов'язань і вимог по термінових операціях, а також дебіторської заборгованості з постачальниками, підрядниками й покупцями;

 • У випадку недостворення резервів на можливі втрати по позичках і під знецінення цінних паперів повинні бути пояснені причини цього;

 • При наявності в графах 4 і 5 форми N 126 залишків повідомляється про зроблений перерозподіл фондів із вказівкою номерів рахунків, а також характері виправних проводок і причинах, їх що викликали;

 • По кредитних організаціях, до складу яких входять збиткові філії, повинні бути наведені дані про виконання заходів щодо усунення недоліків у їхній діяльності (або заходів, що забезпечують їхню фінансову стійкість), за винятком планово збиткових філій, у випадках допущення збитків у межах планованих;

 • При відсутності служб внутрішнього контролю вказати причини відсутності, а також проведену роботу з їхнього створення.

  1. Фінансова звітність кредитних організацій, її мета й значення

За основу при розробці форм фінансової звітності прийняті такі нормативні документи, як Європейська Директива № 86/635 "Про річну звітність і консолідовану звітність банків і кредитних установ", і норми Комітету з міжнародним бухгалтерським стандартам. Критерії, наведені в цих документах, дотримуються майже всіма комерційними банками миру.

Головне призначення зазначеної звітності зводиться до розширення числа користувачів інформацією й прийняттю ними економічних рішень про доцільність і безпеку інвестування засобів у діяльність банку. Така інформація необхідна: Центральному банку, акціонерам і пайовикам, юридичним і фізичним особам, які є позичальниками або депозиторами банку, щоб створити й зберегти на довгий строк довіра до банку й кредитної системи в цілому.

За допомогою даних фінансової звітності здійснюється процес керування банком і захист їм інтересів своїх клієнтів, тобто підтримується постійна взаємна довіра між банком і його партнерами, і, крім того, зміст цих форм звітності дозволяє бути зрозумілим користувачам усього миру.

Перш ніж представити загальну фінансову звітність, необхідно перелічити принципи її складання. В остаточному підсумку вони й повинні становити облікову політику комерційного банку:

 • Безперервність діяльності

 • Поділ звітних періодів

 • Одиниці виміру

 • Обережність

 • Сталість правил бухгалтерського обліку

 • День угоди

 • Роздільне відбиття залишків по активно-пасивних рахунках

 • Відкритість

 • Пріоритет змісту над формою

 • Непорушність щоденного балансу

 • Консолідація

 • Істотність.

Центральний Банк Росії 1 жовтня 1997 року затвердив Інструкцію "Про складання фінансової звітності" №17.

Починаючи зі звітності за 1998 року встановлюється подання форм публикуемой звітності відповідно до форми № 409113 "Агрегированный балансовий звіт" (Додаток № 13), формою № 409114 "Агрегированный звіт про прибутки й збитки" (Додаток № 14).

Починаючи зі звітності за 2001 рік, додатково до зазначеного вище формам надається форма № 409123 "Дані про рух грошових коштів" (Додаток № 5).

Метою введення Інструкції є створення, з урахуванням використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звітності, необхідної бази даних, що дозволяє кредитним організаціям і наглядовим органам більш реально оцінити показники ліквідності, платоспроможності й прибутковості банків і на цій основі визначити фінансовий стан банку.

Зокрема, така можливість створюється в результаті використання методу (способу) визначення фінансового результату діяльності банку, заснованого на закладених даною Інструкцією принципах: поділу звітних періодів, обережності, нарахування (нарощування) і інших, що дозволяють відбити у звітності доходи, витрати й деякі інші показники діяльності банку, що ставляться винятково до звітного періоду, незалежно від часу фактичного надходження й витрати засобів.

У Додатках до Інструкції представлена інформація про структуру активів, зобов'язань і власних засобів банку, про ризики (у тому числі кредитних), про якість кредитного портфеля, а також інших показниках, досить важливих для характеристики фінансового стану банку. Крім того, дані Додатка дають можливість представити звітність російських банків на рівні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звітності.

До Додатків дані відповідні коментарі, що дозволяють банкам більш точно й вірогідно подати необхідні відомості.

Періодичність подання банками Додатків фінансової звітності встановлена Інструкцією №17 .

Відповідальність за вірогідність даних, представлених у Додатках до справжньої Інструкції, несе керівник і головний бухгалтер кредитної організації.

Кожний Додаток, що входить до складу фінансової звітності, підписується головою Правління й головним бухгалтером кредитної організації із вказівкою виконавця і його телефону.

Допоміжні додатки, що становляться банками для формування загальної фінансової й статистичної звітності:

 • Розшифровки окремих балансових рахунків – форма № 409110 - Додаток N 2 (щомісяця);

 • Розшифровки окремих символів звіту про прибутки й збитки (форми N 2) – форма № 409111 - Додаток N 22 (щокварталу);

 • Аналітичні дані про стан кредитного портфеля – форма № 409133 (Додаток N 16) (представляється тільки на вимогу наглядових органів територіальних установ ЦБ РФ по місцю розташування головних офісів кредитних організацій у частині інформації з великих кредитів);

 • Таблиця коректувань – форма № 409112 (Додаток N 12) (щомісяця).

Додатка з інформацією про кредитний портфель банку

 • Розрахунок резерву під можливі втрати по позичках – Форма № 409115 (Додаток N 4) (щомісяця);

 • Дані про великі кредити – форма № 409118 (Додаток N 23) (щомісяця).

Додатка з інформацією про інші операції банку

 • Дані про рух грошових коштів – форма № 409123 (Додаток N 5) (щорічно);

 • Відомості про активи й пасиви по строках зажадання й погашення – форма № 409125 (Додаток № 15) (щомісяця);

 • Дані про використання прибутку й фондів, створюваних із прибутку – форма № 409126 (Додаток N 6) (щокварталу).


 
 

Цікаве

Загрузка...