WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

На даному етапі назріла необхідність більше широкого поширення порядку прийому й передачі звітності кредитних організацій в електронному виді. При цьому необхідно максимально йти від наступного дублювання подання звітності на паперових носіях. Передача звітності в електронному виді дозволить значно знизити матеріальні витрати й трудові витрати як у кредитних організаціях, так і в системі Центрального банку.

Особливо представляється важливим, що в територіальних установах Банку Росії відхід від обробки інформації на паперових носіях підвищить ефективність перевірочних процедур для аналізу звітності, що представляється кредитними організаціями, з використанням програмних засобів.

Як відомо сьогодні програмне забезпечення Банку Росії після одержання й обробки звітності кредитних організацій дозволяє виявити окремі невідповідності, нестиковки у звітних даних. Однак важливо вирішити завдання створення більше зробленої системи контролю вже на етапі приймання звітності комерційних банків. Алгоритми перевірки невідповідності даних у різних звітних формах кредитних організацій, розроблені й сьогодні застосовуються в Банку Росії. Доцільно було б довести їх до відомості кредитних організацій, щоб установити в банках додатковий контроль і тим самим сприяти підвищенню вірогідності й відповідності звітних даних, що представляються, у Центральний банк.

Сьогодні, коли банківська система готується до переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, доречно говорити про програмні можливості кредитних організацій, які поки для забезпечення цього завдання недостатні й мають потребу в розвитку. Кредитні організації сьогодні говорять про те, що продукти, розроблювальні фірмами, далекі від досконалості, не повною мірою враховують вимоги, пропоновані Центральним банком Росії по методології обліку банківських операцій.

Із практики складання звітності виникає дуже багато питань і проблем, які є наслідком недосконалого програмного продукту. Якщо ця проблема буде вирішена, то вона зніме стурбованість органів банківського нагляду й стурбованість самих банків. Усі зацікавлені в тім, щоб звітність була прозорої й достовірною.

Висновок

Отже, бухгалтерська звітність – єдина система даних про майнове й фінансове становище організації й про результат її господарської діяльності, що становиться на основі даних бухгалтерського обліку по встановлених формах.

Бухгалтерський облік ведеться строго відповідно до законодавчих і нормативних документів, що мають різний статус. І хоча одні з них обов'язкові до застосування (Закон "Про бухгалтерський облік", положення по бухгалтерському обліку), а інші носять рекомендаційний характер (План рахунків, методичні вказівки, коментарі), ведення бухгалтерського обліку й складання звітності може вироблятися тільки на їхній підставі, тому що будь-які невідповідності або відступи будуть оцінені контролюючими органами як порушення законодавства.

Основним документом по бухгалтерському обліку є ФЗ "Про бухгалтерський облік" № 129-ФЗ від 21.11.96 р., що визначає правові основи бухгалтерського обліку, його зміст, об'єкти й основні завдання, принципи, організацію; вимоги до головного бухгалтера, організації й веденню бухгалтерського обліку. Він установлює вимоги до заповнення й зберігання первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку, порядок і строки проведення інвентаризації майна й зобов'язань; визначає склад бухгалтерської звітності й основні вимоги до неї.

Бухгалтерська звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансове становище організації у формі, зручної й зрозумілої для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.

Основними ознаками звітності є:

  • обов'язковість

  • документальна обґрунтованість

  • юридична чинність.

По економічному змісті й способу формування звітність організацій ділиться на: бухгалтерську (обмежується рамками окремого підприємства; базується на всій інформації про майно, зобов'язання й господарські операції організації; проводиться безупинно, по певної встановленої державними органами методиці; використовує різні вимірники й різноманітні форми документів), статистичну (опирається на велику кількість окремих подій, виходячи за рамки одного підприємства; пов'язана з відбиттям масових соціально-економічних явищ у виробничій і невиробничій сферах, галузях, економіці у цілому; є узагальнюючим і прогнозуючим процесом, даючи можливість передбачати наслідки тієї або іншої дії), оперативну звітність (містить відомості за основними показниками за невеликі проміжки часу; використовується для оперативного контролю й керування процесами постачання, виробництва й реалізації продукції).

По періодичності складання звітність ділиться на поточну (щоденну, п'ятиденну, декадну, місячну, квартальну, піврічну); і річну (звіти за рік);

По ступені узагальнення звітних даних: на первинну, тобто составляющуюся організаціями, і зведену, тобто составляющуюся вищестоящими організаціями на підставі первинних звітів

У цей час існує чималу кількість проблем, пов'язаних зі складанням звітності. По-перше, у кожній кредитній установі воно супроводжується обробкою величезного обсягу інформації й займає багато часу. По-друге, турбує тенденція постійного росту обсягів бухгалтерської й фінансової звітності, що представляється банками в територіальні установи Банку Росії. Значне збільшення звітності вимагає додаткових витрат і створює складності в роботі. Значна частина представляються в ЦБ РФ форм звітності перевантажена більшою кількістю даних. Деякі із цих форм містять по кілька десятків показників, що ускладнює й роботу банків, і територіальних установ Банку Росії

По-третє, найчастіше відбувається дублювання показників, що є, імовірно, результатом не скоординованих розробок деякими департаментами.

Однієї з найважливіших проблем, що коштують сьогодні перед російськими організаціями, є проблема відповідності звітності міжнародним стандартам, перехід до яких буде сприяти росту довіри менеджменту й клієнтів, зниженню витрат на залучення іноземного капіталу, розширенню міжнародних операцій.

У цей час Банк Росії здійснює міри організаційно-правового характеру, необхідні для повного переходу банків до складання звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО), починаючи з 1 січня 2004 р.

З метою найбільш швидкого й ефективного впровадження МСФО у вітчизняну банківську бухгалтерську й наглядову практику з 1 січня 2001р. діє Проект ЄС/ ТАСИС (Європейська система консультаційних послуг, що сприяє розвитку ринкової економіки й демократії в країнах Східної Європи, Кавказу й Центральної Азії на безоплатній основі) "Сприяння реформі бухгалтерського обліку й звітності в банківській системі". Основне завдання Проекту - підготувати нормативні документи, що дозволяють внести зміни в поточний облік і звітність, для практичного застосування МСФО в Росії й перевірити їхню дію на прикладі підготовки звітності пилотными банками.

Але й на цьому шляху вітчизняні кредитні організації зштовхнулися з рядом проблем, що перешкоджають застосуванню МСФО:

  • Нерівномірне насичення комерційних банків кваліфікованими бухгалтерськими кадрами.

  • Принципова зміна подання про бухгалтерську професію, що зараз зароджується в банківській практиці у зв'язку із прилученням до міжнародних стандартів обліку.

  • Недостатність нормативної бази для бухгалтерського оформлення цілого ряду банківських операцій, наявні російські стандарти утрудняють аналіз банківської діяльності, не дозволяють використовувати показники й коефіцієнти оцінки надійності, стійкості банків, використовувані в закордонній практиці.

  • Недостатній рівень технічної оснащеності засобів передачі даних, телекомунікацій і захисту банківської інформації від проникнення фальшивих документів, загальний низький рівень банківської безпеки, включаючи комп'ютерну безпеку.

  • Недостатній професіоналізм в області бухгалтерського обліку деяких аудиторських фірм, відсутність їхньої відповідальності за якість перевірок також негативно позначається на загальному рівні бухгалтерської роботи.

Проте, до теперішнього часу вже близько 140 передових комерційних банків країни, не будучи учасниками Проекту, становлять звітність відповідно до МСФО, підтверджувану потім зовнішніми аудиторами. Витрати банку по оплаті даних послуг аудиторам у середньому становлять до 30 тисяч доларів у рік, іноді й більше залежно від обсягу операцій. Планується, що всі російські банки перейдуть на МСФО з 2004р.


 
 

Цікаве

Загрузка...