WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

Основою роботи на комп'ютері є програмне комп'ютерне забезпечення для бухгалтерії. За останні роки пропозиція цих програм помітно збільшилося. Найбільш відомі такі пакети бухгалтерських програм як: "1С Бухгалтерія", "Фінанси без проблем", "Вітрило", "Справи в порядку", "Balans", "LADY.FIN", "X-Door", "Товстий Ганс", "Фінанси", кожна з яких має безліч версій, з різною спеціалізацією. Але на наш погляд більше целесообразней є розробка власного програмного забезпечення, саме для бухгалтерії своєї кредитної організації, тому що будь-яке підприємство має свої особливості обліку, а придбання бухгалтерських пакетів може бути не зовсім сумісним зі специфікою роботи конкретного підприємства. Основними мовами програмування, на яких створюються такі програми є: "Microsoft Fox-Pro & Microsoft Visual Fox Pro for Windows", "Clipper", "KARAT", "C / C++", "Pascal", і ін. Так само останнім часом все більшу популярність завойовують так звані універсальні програми - електронні таблиці. Найбільш популярні з них на даний час це "Microsoft EXEL " і "Quadro PRO". Вони дуже прості в програмуванні й у них, після невеликого навчання, можна легко й швидко створювати минибухгалтерские програми, автоматизувати заповнення форм, бланків, платіжних доручень, таблиць і графіків. Так само не останню роль у сучасній автоматизації бухгалтерії грають програми - текстові редактори, призначені для швидкого набору й роздруківки професійного виду документів - договорів, бланків, таблиць і т.д. - найбільш популярним серед них зараз є "Microsoft WORD for Windows". А також, останнім часом, все більшою популярністю користується сервіс надаваний багатьма сучасними банками - система "Клієнт - Банк", призначена для вилученого керування операціями зі своїм розрахунковим рахунком, перебуваючи за комп'ютером у бухгалтерії за допомогою модему й телефонної лінії.

Основою будь-якої програми є бази даних, у які вводиться, зберігається й переробляється бухгалтерська інформація. Таких баз може бути трохи, по кожному фрагменті обліку бухгалтерських операцій, але всі вони зв'язані між собою й у сукупності утворять єдину програму. Робота із цими базами даних відбувається в діалоговому або запитально-відповідному режимах. Найбільше широко застосовуються наступні типи діалогу, обліку, контролю й аналізу бухгалтерської інформації: меню, питання, що вимагають відповіді так/ні, шаблони, простий запит, команди.

При складанні ФО на комп'ютері використовуються майже всі існуючі бази даних бухгалтерських програм, тому що здійснюється узагальнення інформації на всіх аналітичних і синтетичних рахунках, з подальшим угрупованням даних по одному або ряду рахунків, для формування даних для складання звітності. Рахунку служать засобом економічного угруповання господарських засобів і їхніх джерел, дозволяючи одержати в зручному виді інформацію, необхідну для керування підприємством. Після узагальнення рахунків, відповідно до вимог пропонованими складанню ФО, здійснюється етап заповнення бухгалтерського балансу й звітності, що є завершальним етапом облікового процесу й виконується систематично, по закінченню звітного періоду.

Саму суть складання ФО можна описати на підставі "Схеми складання ФО при використанні комп'ютерної обробки даних". Структурні елементи цієї схеми являють собою окремі підпрограми, загальної програми бухгалтерського обліку, кожна з яких виконує своє функціональне завдання. Так, програма по обліку праці й заробітної плати вирішує такі завдання як: розрахунок нарахованої заробітної плати, розрахунок утримань із заробітної плати, розрахунки із працівниками в межрасчетные періоди, зведений облік розрахунків з робітниками та службовцями, управлінський облік праці й заробітної плати. Наприкінці місяця програма підводить підсумки, які узагальнюються з підсумками по інших програмах і на підставі цього зведеного обліку заповнюється ФО кредитної організації. Заповнення річний ФО здійснюється шляхом збору всієї облікової інформації за рік.

  1. Аналіз звітності по кількості і якості звітів і її значення

Звітність кредитної організації являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства. Дані звітності служать основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану кредитної організації. Адже для того, щоб прийняти яке-небудь рішення, необхідно проаналізувати забезпеченість фінансовими ресурсами, доцільність і ефективність їхнього розміщення й використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємини з партнерами. Оцінка цих показників потрібна для ефективного керування кредитною організацією. З їхньою допомогою керівники здійснюють планування, контроль, поліпшують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності.

Основними завданнями аналізу звітності кредитної організації є:

 • загальна оцінка фінансового стану й факторів його зміни;

 • вивчення відповідності між засобами й джерелами, раціональність їхнього розміщення й ефективності їхнього використання;

 • визначення ліквідності й фінансової стійкості підприємства;

 • дотримання фінансової, розрахункової й кредитної дисципліни.

Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники й відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори - з метою вивчення ефективності використання ресурсів; постачальники - для своєчасного одержання платежів; податкові інспекції - для виконання плану надходження засобів у бюджет і т.д. Відповідно до цього аналіз ділиться на зовнішній і внутрішній.

На сьогоднішній день, відповідно до класифікації В.П. Завгороднего, існують три види звітності: оперативна, статистична й бухгалтерська. Термін бухгалтерська аналогічний фінансової. Оперативну, інакше кажучи, можна назвати повсякденної.

На підставі дані звітності здійснюється пошук резервів подальшого розвитку й удосконалювання діяльності кредитної організації, досягнення стабільності підприємства на ринку. Це досягається шляхом аналізу фінансового стану кредитної організації.

Фінансовий стан підприємства виражається в утворенні, розміщенні й використанні фінансових ресурсів: коштів, тимчасово притягнутих засобів; тимчасово вільних засобів спеціальних фондів. Аналіз ФСП становить значну частину фінансового аналізу. ФСП характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, фінансовими взаєминами, платоспроможністю й фінансовою стійкістю. Воно прямо залежить від результатів комерційної й фінансової діяльності організації. Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства служать форми фінансової звітності №1, 2, 3, а якщо аналіз проводять внутрішні користувачі, те ще й дані поточного бухгалтерського обліку.

До складу квартальної звітності входять: баланс підприємства, (форма №1) і звіт про фінансові результати і їхнє використання (форма №2). Річна фінансова звітність включає три типові форми: форма №1, форма №2, форма №3 - звіт про фінансово-майновий стан підприємства й пояснювальну записку. Ці форми складаються шляхом підрахунку, угруповання й спеціалізованої обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Для виконання покладених на ФО функцій вона повинна відповідати наступним основним вимогам:

 • гарантувати реальність і вірогідність даних, які забезпечуються документальним обґрунтуванням всіх записів, проведенням інвентаризації, притримування правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і збитків за відповідні звітні періоди;

 • забезпечувати своєчасність одержання даних, на основі регламентації строків зіставлення звітних даних для оперативного керування господарською й фінансовою діяльністю організацій.

Існують такі види порівняльного аналізу:

 • горизонтальний, за допомогою якого визначаються абсолютні й відносні відносини статей у порівнянні з початком звітного періоду;

 • вертикальний, котрий використовується для вивчення структури засобів і джерел, шляхом розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумкових показниках.

 • трендовый, що базується на розрахунку відносних відхилень показників за ряд років від рівня базисного року.


 
 

Цікаве

Загрузка...