WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальні питання бухгалтерського балансу - Курсова робота

Загальні питання бухгалтерського балансу - Курсова робота

Оцінка фінансової стійкості (залежності) підприємства здійснюється шляхом зіставлення основних розділів пасиву балансу: власного капіталу і залучених коштів (довгострокових і поточних), тобто знаходження співвідношення між джерелами власних і залучених засобів. Допоміжним є показник частки власного капіталу в активах підприємства.

Крім цих характеристик бухгалтерський баланс дає змогу розрахувати вартість власних оборотних активів, що необхідно для здійснення контролю їх використання, та показник ефективності використання активів, що дає оцінку результатам господарської діяльності підприємства.

Таким чином, бухгалтерський баланс є не тільки важливим методом узагальнення даних про господарські засоби підприємства і джерела їх формування, а й джерелом економічної інформації про кількісні та якісні параметри господарської діяльності підприємства, необхідні для оцінки, економічного аналізу і прийняття управлінських рішень.

4. Практичне завдання

На підставі залишків (табл.2) та господарських операцій (табл..З) виконати слідуючи операції:

а) скласти журнал реєстрації господарських операцій по наведеній формі(табл.4);

б) відкрити бухгалтерські рахунки по спрощених схемах (табл.5), використовуючи дані балансу та журналу реєстрації операцій;

в) записати вступні залишки і суми операцій у відкриті бухгалтерські рахунки, вивести по них обороти і кінцеві залишки;

г) скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку;

д) скласти бухгалтерський баланс за спрощеною формою( табл.6).

№ операції

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

дебет

кредит

1

По рахунку-фактурі № 205 від постачальника одержано сировину і матеріали (виробничі засоби)

Вартість матеріалів

201

631

2000

сума ПДВ (оформлено податковою накладною)

644

631

400

Всього

2400

2

По лімітно-забірній карті №1 видано із складу і списано на основне виробництво матеріали

23

201

1000

3

По відомості №1 нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва

91

661

4000

4

Нараховано внески в пенсійний фонд 32,3% від оплати праці (визн.суму)

91

651

1292

5

Нараховано внески в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 2,9% від оплати праці (суму визначити)

91

652

116

6

Нараховано внески на соціальне страхування на випадок безробіття 1,6%від оплати праці (визн.суму)

91

653

64

7

Утримано із заробітної плати прибутковий податок

661

6411

400

8

Утримано із заробітної плати в пенсійний фонд 2% (визн.суму)

661

651

80

9

Утримано із заробітної плати на соціальне страхування на випадок безробіття 0,5% (визн.суму)

661

653

20

10

Утримано із заробітної плати внески в фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 1,0% (визн.суму)

661

652

40

11

По платіжних дорученнях №1, 2, 3 з поточного рахунку оплачено нарахування та утримання із заробітної плати: податок з доходів фізичних осіб, пенсійний фонд, фонд соціальго страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд соціального страхування на випадок безробіття (визн.суму)

651, 652, 653, 6411

311

2012

12

По чеку №1855409 одержано з поточного рахунка в касу для виплати заробітної плати

301

311

3480

13

По відомості №1 видана з каси заробітна плата

661

301

3400

14

По відомості №1 заробітна плата задепонована і здана в банк на поточний рахунок

311

301

80

15

Нараховано знос (амортизацію) основних засобів основного виробництва

91

131

2000

16

По рахунку-фактурі №84 нараховано підрядчику за виконані ним роботи для основного виробництва

Вартість роботи

91

631

800

сума ПДВ (оформлено податковою накладною)

644

631

160

Всього

960

17

Одержано з основного виробництва на склад готову продукцію в кількості 100 шт. Продукцію оприбуткувати по фактичній собівартостіпри умові, що незавершене виробництво на кінець звітного періоду складає (визн.суму)

26

23

660

18

По товарно-транспортній накладній №1 відвантажено покупцю готову продукцію, на реалізацію списати її собівартість

361, 701, 901

701, 643, 26

7000

19

Нараховано заборгованість покупцеві за відвантажену їм готову продукцію:

Вартість продукції

361

701

10000

сума ПДВ (оформлено податковою накладною)

701

643

2000

Всього

12000

20

Згідно виписки банку поступило на поточний рахунок від покупців за раніше відвантажену їм готову продукцію

311

361

12000

21

Списати на фінансові результати собівартість реалізованої продукції (визн.суму)

791

901

660

22

Списати на фінансові результати доходи від реалізації (визн.суму)

791, 701

701, 791

9340

23

Визначити фінансові результати і нарахувати в бюджет податок, ставка податку 25% (визн.суму)

791, 981, 791

91, 6416, 981

2500

24

Прибуток, що залишився після сплати податку відобразити, як нерозподілений прибуток

791

441

6840

25

З поточного рахунка платіжним дорученням 34 оплачено постачальнику раніше одержані від нього матеріали згідно рахунка-фактури №205

631

311

2400

26

З поточного рахунка платіжним дорученням №5 оплачено в бюджет податок на прибуток і ПДВ (визн.суму)

6416, 6415, 643, 645

311, 644, 6415, 311

27

По чеку № 185410 одержано з поточного рахунка в касу на господарські потребі

301

311

160

28

По видатковому касовому ордеру №2 видана з каси раніше задепонована заробітна плата

661

301

80


 
 

Цікаве

Загрузка...