WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

У день виплати заробітної плати при наявності асигнувань з Державного бюджету на реєстраційному рахунку у відділ ДКУ головний бухгалтер подає платіжне доручення на виплату заробітної плати та платіжні доручення на перерахування податку з доходів фізичних осіб та внесків до Фондів разом з м/о 5 (див. дод.Е.5). До меморіального ордера повинні бути прикладені всі документи, на підставі яких була нарахована заробітна плата: табель обліку робочого часу (див. дод.З.1), листки тимчасової непрацездатності та довідки про нарахування лікарняних (див. дод.З.4), довідки про нарахування матеріальної допомоги (див. дод.З.5), накази про надання відпустки (див. дод.З.2), довідки про нарахування відпускних (див. дод. З.3) та інші при потребі [9].

У м/о 5 зазначається така кореспонденція рахунків:

Зараховано заробітну плату на карткові рахунки працівників:

Дт 661 "Розрахунки із заробітної плати"

Кт 664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

на рахунки з вкладів у банках" 17744,35 (м/о 5).

Перерахування заробітної плати Ірпінським відділом державного казначейства на карткові рахунки працівників можливе лише після сплати внесків до фондів соціального страхування. Суми сплачених з реєстраційного рахунку соціальних внесків , податку з доходів фізичних осіб, виплаченої заробітної плати реєструються в меморіальному ордері 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України" згідно виписки банку (див. дод.Д.3, Д.4), [16, 23, 26].

У кінці місяця обороти по кожному рахунку з м/о 5 і м/о2 переносяться до книги Журнал-головна (див. дод.Б.1).

Крім утримань із заробітної плати до фондів соціального страхування Центр зайнятості проводить нарахування на суму фактичних витрат на оплату праці працівників, які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб. Ставки страхових внесків наведено у табл.7.4

Таблиця 7.4

Ставки обов'язкових нарахувань на ФОП працівників Ірпінського МЦЗ у 2009 р.

Показник

Об'єкт оподаткування

Ставка внесків, %

Пенсійний фонд

Фактичні видатки на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб

33,2

4 – з інвалідів

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1,4

Фонд соціального страхування на випадок безробіття

1,6

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

0,56

Регістром синтетичного обліку нарахувань на фонд оплати праці працівників Ірпінського МЦЗ є меморіальний ордер №5 "Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії" (див. дод. Е.5) [14].

Кореспонденція рахунків при нарахуванні внесків до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду:

Нараховано внески 33,2% до Пенсійного фонду, КЕКВ 1120:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення" 11630,22 грн. (м/о 5);

Нараховано внески 4% до Пенсійного фонду, КЕКВ 1120:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення" 68,22 грн. (м/о 5);

Нараховано внески до Фонду з ТВП, КЕКВ 1120:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 652 "Розрахунки із соціального страхування" 500,42 грн. (м/о 5);

Нараховано внески до Фонду на випадок безробіття, КЕКВ 1120:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття" 571,91 грн. (м/о 5);

Нараховано внески до Фонду від нещасних випадків, КЕКВ 1120:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 654 "Розрахунки з інших видів страхування" 200,17 грн. (м/о 5).

У кінці кожного кварталу не пізніше дати, вказаної у повідомленні про взяття на облік страхувальника, а саме до 20 числа місяця наступного за звітним періодом, Ірпінський МЦЗ подає Звіт про нарахування та використання коштів до фонду з тимчасової втрати працездатності (дод.З.8), до фонду соціального страхування на випадок безробіття - Розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків (дод.З.9) та Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів – до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (дод.З.10) [16, 23, 27].

У формах звітності до фондів соціального страхування сума виплат, на які нараховуються страхові внески вказується наростаючим підсумком за кожен місяць у відповідному кварталі.

До Пенсійного фонду щомісячно подається Розрахунок суми на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (дод.З.11.) [26].

У звіті про нарахування та використання коштів до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та розрахунковій відомості про нарахування та перерахування страхових внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття, крім сум нарахованих внесків, вказуються також суми утриманих та перерахованих внесків застрахованих осіб [16, 23].

У разі несвоєчасної сплати або неповної сплати внесків до фондів соціального страхування, неподання розрахункових відомостей, за порушення порядку витрачання страхових коштів передбачено адміністративну відповідальність [22].

Щоквартально Ірпінський МЦЗ подає до податкової інспекції Податковий розрахунок форми 1-ДФ (дод.З.12) [2].

Також Ірпінський МЦЗ на основі даних аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з оплати праці заповнює статистичну звітність, а саме Звіт з праці за формою 1- ПВ (дод.З.13), у якому зазначають фонд оплати праці всіх працівників, середньооблікову кількість штатних працівників,та Звіт про використання робочого часу за формою 3-ПВ (дод.З.14).

Процес обліку нарахування заробітної плати, проведення нарахувань та утримань до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду, утримання податку з доходів фізичних осіб є автоматизованим і ведеться у бухгалтерській програмі, спеціально розробленій для державної служби зайнятості. Ведення обліку у програмі "Бухгалтерія" значно полегшило роботу бухгалтера, так як потребує лише ведення аналітичного обліку і заповнення деяких регістрів синтетичного обліку. Обороти з меморіального ордеру №5 автоматично переносяться до книги Журнал-головна.

Отже, облік розрахунків з оплати праці в Ірпінському МЦЗ починається із затвердження штатного розпису Київським ОЦЗ, згідно застосовується штатно-окладна форма оплати праці. Працівники Ірпінського МЦЗ є державними службовцями, тому заробітна плата нараховується відповідно до рангу, стажу роботи і за високі досягнення у праці. Із заробітної плати проводяться утримання та нарахування на фонд оплати праці до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, утримання податку з доходів фізичних осіб та членських внесків до профспілки. У кінці звітного періоду до органів статистики, податкової служби та фондів соціального страхування і Пенсійного фонду головний бухгалтер подає розрахунки та звіти встановленої форми.

  1. Облік основних засобів та інших необоротних активів

Якісне надання соціальних послуг Ірпінським міським центром зайнятості незайнятому населенню та роботодавцям можливе лише за наявності засобів праці, які становлять самостійний об'єкт бухгалтерського обліку і називаються необоротними активами [28].

Необоротні активи Ірпінського МЦЗ – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування, і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року.

Необоротні активи класифікують на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи і нематеріальні необоротні активи [1].

До складу основних засобів в Ірпінському МЦЗ належать: будівля Центру, комп'ютерна техніка, автомобіль, господарський інвентар, диски та відеокасети тощо.

Також необоротні активи Ірпінського МЦЗ можна класифікувати за такими ознаками як зображено на рисунку 8.1.

Матеріальні необоротні активи обліковують на субрахунках рахунку 10 "Основні засоби". В Ірпінському МЦЗ є в наявності такі основні засоби, які обліковуються на субрахунках 101 "Земельні ділянки", 103 "Будинки та споруди", 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар".


 
 

Цікаве

Загрузка...