WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Таким чином, кореспонденція рахунків з нарахування і сплати податків та визначення коду видатків за економічною класифікацією:

Нараховано податок з доходів фізичних осіб за першу половину травня 2009 р., КЕКВ 1111 (бо утримується із заробітної плати):

Дт 661 "Розрахунки із заробітної плати"

Кт 641 "Розрахунки за податками і платежами в бюджет" 5209,29 грн. (м/о 5);

Перераховано податок з доходів фізичних осіб до бюджету:

Дт 641 "Розрахунки за податками і платежами в бюджет"

Кт 321 "Реєстраційні рахунки" 500,00 грн. (м/о 2);

Нараховано податок з власників транспортних засобів, КЕКВ 1135:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи"

Кт 642 "Інші розрахунки з бюджетом" 75,00 грн. (м/о 4);

Перераховано податок з власників транспортних засобів до бюджету:

Дт 642 "Інші розрахунки з бюджетом"

Кт 321 "Реєстраційні рахунки" 75,00 грн. (м/о 4).

Ірпінський МЦЗ має пільги щодо сплати податку на землю і його тільки нараховують, але не сплачують.

Крім цих податків, Центр зайнятості щоквартально платить збір за забруднення навколишнього середовища та збір за спеціальне використання водних ресурсів.

В Ірпінському МЦЗ наявна дебіторська та кредиторська заборгованість, суми якої відображено у Звіті про заборгованість бюджетних установ (форма 7д) (див. дод.Ж.4). Даний звіт подається до Київського ОЦЗ у кінці кожного кварталу [2].

На початок 2008 р. існувала дебіторська заборгованість за КЕКВ 1120 "Нарахування на заробітну плату", яка протягом звітного року зросла до 1701 грн. і не була погашена – це сума невиплаченої допомоги з Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Заборгованість за КЕКВ 1135 на кінець у розмірі 235 грн. виникла у зв'язку із неповним використанням палива для службового автомобіля, а дебіторська заборгованість за КЕКВ 1341 "Виплата пенсій і допомоги" пов'язана із заборгованістю по виплаті матеріальної допомоги безробітним, яким допомогу було нараховано у кінці грудня 2008 р.

Кредиторська заборгованість на звітну дату була в наявності у зв'язку з тим, що термін оплати її не настав і буде погашена протягом 2009 р.

У Центрі зайнятості немає сум заборгованості, строк позовної давності якої минув. Але при настанні таких випадків, суми дебіторської та кредиторської заборгованості списуються за дебетом субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом" і за кредитом субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" або 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" [12].

Отже, в Ірпінському МЦЗ присутні розрахунки з дебіторами та кредиторами за договорами поставки товарів, робіт, послуг. Випадки крадіжок, нестач та псування матеріальних цінностей не виникали. Щодо сплати податків, то Центр зайнятості перераховує податок до місцевого бюджету з власників транспортних засобів та до Державного бюджету податок з доходів фізичних осіб, який утримується із заробітної плати працівників. Крім того, Центр зайнятості сплачує збори за забруднення навколишнього середовища та за спеціальне використання водних ресурсів. Дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув у Центрі зайнятості немає.

7. Облік розрахунків з оплати праці та страхування

Загальна чисельність працівників Ірпінського міського центру зайнятості визначається штатним розписом, який затверджується Київським обласним центром зайнятості на початку року разом із затвердженням кошторису доходів і видатків, адже видатки на оплату праці спеціалістів Центру зайнятості складають більше 50% від поточних видатків на утримання установи (див. дод. Е.10).

Штатний розпис є документом, що визначає структуру установи, кількість штатних працівників, посадові оклади, види надбавок та фонди заробітної плати на місяць та рік [28].

Штатний розпис складає головний бухгалтер Ірпінського МЦЗ із врахуванням штатних нормативів та обсягу роботи. У штатному розписі на 2009 р. закріплено 18 посад основних працівників та 1 посаду допоміжного персоналу – водій службового автомобіля (див. дод.В.4).

Прийом на роботу до Центру зайнятості здійснюється на конкурсній основі. Прийняття на роботу, надання відпустки, звільнення оформляються відповідними наказами директора та первинними документами для ведення оперативного обліку (дод.З.15).

Працівники державної служби зайнятості є державними службовцями, яким при прийнятті на роботу присвоюється ранг в межах категорії. Директор Ірпінського МЦЗ є державним службовцем другої категорії і має п'ятий ранг, присвоєний Кабінетом Міністрів України. Всі інші працівники мають 9-12 ранги [28].

Схематично структуру підрозділів Ірпінського МЦЗ та кількість штатних посад зображено на рис.7.1.

При прийнятті на роботу працівнику видається трудова книжка та присвоюється табельний номер, який являє собою символ ідентифікації особи як працівника Центру зайнятості. Надалі табельний номер наводиться в усіх документах з обліку заробітної плати [4].

Основним джерелом інформації про використання робочого часу у Центрі зайнятості є табель обліку робочого часу (дод.З.1), який являє собою іменний список працівників, і призначений для фіксації інформації про використання робочого часу працівників за днями місяця [1].

Директор:

1 штат.од.

Заст.директора:

1 штат.од.

Гол.спеціаліст-юрист:

1 штат.од.

Відділ надання соціальних послуг з працевлаштування

1 – начальник;

1 - заст.начальника;

2 - головн. спеціаліст

Відділ активної підтримки безробітних:

1 – начальник;

1 – гол.спеціаліст

Відділ взаємодії з роботодавцями:

1 – начальник;

1 – заст.начальника;

2 – головн.спеціаліст

Відділ бух. обліку:

1 – головний бухгалтер;

1 – заст.гол.бухгалтера;

1 - бухгалтер

Відділ впровадження та супроводження ЄАІС:

1 – начальник;

1 – головн.спеціаліст

Рис. 7.1. Структура підрозділів Ірпінського МЦЗ та кількість штатних посад

У Центрі зайнятості 40-годинний робочий тиждень і 8-годинний робочий день [5].

При наявності відхилень від нормального використання робочого часу у клітинці проставляється літера, яка є позначенням даного відхилення: К – відрядження, Л – лікарняні тощо. Вихідні та святкові дні позначаються літерою В (див. дод.З.1). У кінці місяця відповідальна особа за ведення табеля – табельник - передає заступнику головного бухгалтера табель обліку робочого часу за відповідний місяць для нарахування заробітної плати.

Державні службовці Центру зайнятості отримують заробітну плату за штатно-окладною системою оплати праці. На початку року у штатному розписі для кожної штатної посади визначається посадовий оклад та надбавки і доплати за ранг, вислугу років і високі досягнення у праці.

За ранг в Ірпінському МЦЗ доплачують суми грошових коштів, наведені у табл.7.1.

Таблиця 7.1.

Розміри доплат працівникам за ранг в Ірпінському МЦЗ у 2009 р.

Ранг

5

9

10

11

12

13

Сума, грн.

130,00

90,00

80,00

70,00

60,00

55,00

За вислугу років в Ірпінському МЦЗ встановлено такі розміри доплат: понад 3 роки – 10%; понад 5 років – 15%; понад 10 років – 20%; понад 15 років – 25%; понад 20 років – 30%.

За високі досягнення у праці працівники Ірпінського МЦЗ отримують 35 - 50% від посадового окладу надбавку до заробітної плати (див.дод.В.4).

Працівники Ірпінського міського центру зайнятості мають право на щорічну відпустку, а також на додаткові відпустки. У всіх випадках надання відпустки оформляється наказом (дод.З.2) директора Центру зайнятості, що є підставою для нарахування оплати за час відпустки [5].

Розрахунок відпускних проводиться на підставі виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, або виплати компенсації за невикористані відпустки. Якщо працівник працював в Центрі зайнятості менш як рік, середній заробіток обчислюють на підставі виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа наступного місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка чи виплачується компенсація за невикористану відпустку.


 
 

Цікаве

Загрузка...