WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Отримані асигнування з державного бюджету списано на фактичні видатки:

Дт 321 "Реєстраційні рахунки"

Кт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи

та інші заходи" 303,15 грн. (м/о 2);

Отримано кошти від вищестоящого розпорядника коштів – Київського ОЦЗ:

Дт 321 "Реєстраційні рахунки"

Кт 68 "Внутрішні розрахунки " 861383,00 грн. (м/о 2).

Отже, Ірпінський МЦЗ отримує асигнування з державного бюджету через вищестоящу установу – Київський ОЦЗ, і обліковує їх на рахунку в меморіальному ордері №2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків" та на рахунку 68, хоча необхідно отримані асигнування обліковувати на субрахунку 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи.

4. Класифікація та облік видатків бюджетної установи

Для забезпечення якісного надання соціальних послуг та утримання Ірпінського міського центру зайнятості дана установа витрачає грошові кошти в межах сум, затверджених кошторисом. Такі витрати в бюджетних установах називаються видатками.

Джерелом покриття видатків Ірпінського МЦЗ є асигнування із загального фонду Державного бюджету, так як власних надходжень Центр зайнятості не має.

Залежно від етапу руху бюджетних коштів видатки в Ірпінському МЦЗ поділяють на касові і фактичні.

Касовими видатками є суми грошових коштів, проведені органом Держказначейства з реєстраційного рахунку Центру зайнятості готівкою або безготівковим шляхом. Підставою для проведення касових видатків в Ірпінському МЦЗ є платіжні доручення (дод.Е.1) та документи, які підтверджують цільове направлення коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, акти виконаних робіт тощо (дод. Е.2)) при наявності залишків коштів на реєстраційному рахунку.

Платіжні доручення подаються до органу ДКУ у двох примірниках, на першому з яких ставиться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб установи. Дата платіжного доручення повинна відповідати даті його фактичного подання або даті наступного дня, якщо документи надійшли після операційного часу.

Фактичними видатками є дійсні, кінцеві видатки Ірпінського МЦЗ, оформлені відповідними первинними документами і здійснені за рахунок коштів загального фонду, а також нараховані або проведені, але не сплачені. Зокрема, фактичними видатками є списання матеріалів і канцелярського приладдя на потреби установи, оформлені актом про списання (дод.Е.3) та витрати на відрядження згідно із затвердженим звітом про використання коштів (дод.Е.4) [4].

Згідно із бюджетною класифікацією видатки характеризуються за функціональною класифікацією (КФКВ), відомчою (КВК), програмною (КПК) та економічною (КЕКВ).

Функціональна класифікація передбачає класифікацію видатків за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки.

Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків характеризує види цільових програм головних розпорядників бюджетних коштів.

Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене використання у процесі бухгалтерського обліку. Щодо кодів економічної класифікації видатків, то вони дають змогу ідентифікувати видатки бюджетних установ.

Хоча коди економічної класифікації видатків поділено на чотири основні напрямки, в Ірпінському МЦЗ наявні лише видатки на споживання – поточні видатки, які забезпечують функціонування установи та фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення. Також в економічній класифікації виокремлюють на загальні та специфічні коди видатків [28].

До загальних, які характерні для кожної бюджетної установи, зокрема і Центру зайнятості, належать видатки, наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Загальні коди видатків у Ірпінському МЦЗ

Код

Назва коду економічної класифікації видатків

1111

"Заробітна плата";

1120

"Нарахування на заробітну плату";

1131

"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар";

1135

"Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів";

1138

"Послуги зв'язку";

1139

"Оплата інших послуг та інші видатки";

1140

"Видатки на відрядження";

1160

"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

Специфічними видатками, які характеризують діяльність Центру зайнятості є видатки, склад яких і характеристика подані у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Склад і характеристика специфічних видів видатків Ірпінського МЦЗ

Код

Назва КЕКВ

Характеристика

1341

"Виплата пенсій і допомоги"

застосовується для обліку сум грошової допомоги у зв'язку з безробіттям, матеріальної допомоги у період професійної підготовки безробітних, допомоги на поховання безробітних, оплату проїзду під час професійної підготовки та відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних із достроковим виходом безробітних на пенсію;

1172

"Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку"

обліковуються видатки на організацію громадських робіт для безробітних

Проведені видатки узагальнюються в інформації про використання коштів, яка подається до Київського ОЦЗ (див.дод.Д.1).

Бухгалтерський облік касових видатків у Центрі зайнятості ведеться на субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки", за кредитом якого обліковуються суми коштів, сплачених на утримання установи та фінансування соціальних заходів. Узагальнені дані за місяць відображаються у меморіальному ордері №2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків" (див. дод.Д.3) відповідно до щоденних виписок з реєстраційного рахунку (див. дод.Д.4), а обороти по рахунку вносяться до книги Журнал-головна (див. дод.Б.1).

Кореспонденція рахунків в Ірпінському МЦЗ з обліку касових видатків:

Оплата за водопостачання та водовідведення "Ірпіньводоканал", КЕКВ 1162:

Дт 364 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Кт 321 "Реєстраційні рахунки" 103,04 грн. (м/о 2);

Допомога безробітним за квітень "Ірпінський ощадбанк", КЕКВ 1341:

Дт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Кт 321 "Реєстраційні рахунки" 5580,03 грн. (м/о 2);

Фактичні видатки списуються за дебетом субрахунку 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" та кредитом відповідного субрахунку, який відповідає цілям проведених видатків. Регістрами синтетичного обліку в Ірпінському МЦЗ, в яких фіксуються місячні обороти списаних видатків є такі меморіальні ордери:

м/о 5 - Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій (дод.Е.5);

м/о 6 - Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами (дод.Е.6);

м/о 8 - Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (відрядження) (дод.Е.7);

м/о 8а - Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (бензин) (дод.Е.8);

м/о 13 - Накопичувальна відомість витрачання матеріалів (дод.Е.9). Обороти з даних регістрів переносять до книги Журнал-головна (див.дод.Б1) [1].

Кореспонденція рахунків з обліку фактичних видатків в Ірпінському МЦЗ:

Нараховано заробітну плату за травень, КЕКВ 1111:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 661 "Розрахунки із заробітної плати" 34114,21 грн. (м/о 5);

Нараховано внески до Пенсійного фонду, КЕКВ 1120:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 651 "Розрахунки з пенсійного забезпечення" 11630,22 грн. (м/о 5);

Нараховано плату за користування природним газом ВАТ "Київоблгаз", КЕКВ 1164:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" 367,00 грн. (м/о 6);

Сплачено за користування природним газом ВАТ "Київоблгаз":

Дт 321 "Реєстраційні рахунки"

Кт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи

та інші заходи" 5143,24 грн. (м/о 6);

Нараховано добові на відрядження Іванченко М.М., КЕКВ 1140:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 362 "Розрахунки з підзвітними особами" 30 грн. (м/о 8);


 
 

Цікаве

Загрузка...