WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Характеристика форм фінансової звітності Ірпінського МЦЗ, яка подається до відділу Державного казначейства України та Київського ОЦЗ наведена у таблиці 12.2.

Таблиця 12.2

Характеристика форм фінансової звітності Ірпінського МЦЗ

форми

Назва форми звітності

Характеристика

1 (дод.

Баланс

Звіт про фінансово – майновий стан на певну дату, який відображає його активи, зобов'язання та власний капітал і містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерських документів станом на початок та на кінець бюджетного періоду.

(див.

дод.Ж.3,

П.6)

Звіт про використання коштів загального фонду

Містить інформацію про отримані і використані асигнування згідно з кошторисом у розрізі кодів економічної класифікації видатків

5 (див.

дод.Л.4,

П.7)

Звіт про рух необоротних активів

Відображається наявність необоротних активів на початок і кінець року, їх рух протягом звітного року

6 (див.

дод.К6, дод.П.8)

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

Відображається рух матеріалів і продуктів харчування протягом року та їх залишки на початок і кінець року

(дод.П.5,

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Містить інформацію про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки як за видатками, так і за нарахованими доходами.. Складається у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

9 (дод.П1,

П.2)

Звіт про результати фінансової діяльності

Складається для відображення результату фінансової діяльності за звітний рік. У звіті відображаються операції, проведені за доходами і видаткамиІ, операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів та/або видатків

(дод.П.3,

П.4)

Пояснювальна записка

Узагальнюючий звіт по деяким показникам форм звітності

Після ретельної перевірки бухгалтерські звіти та пояснювальні записки підписуються директором і головним бухгалтером Ірпінського міського центру зайнятості і завіряються печаткою [28].

Після цього фінансова звітність подається до Київського ОЦЗ, Ірпінської ДПІ, відділу статистики або виконавчих дирекцій фондів соціального страхування та інших органів . Терміни подання звітності показано на рисунку 12.1.

При недотриманні встановлених термінів подання бухгалтерської звітності, несвоєчасної сплати або неповної сплати податку з доходів фізичних осіб та зборів, внесків до фондів соціального страхування, неподання розрахункових відомостей та розрахунків, за порушення порядку витрачання страхових коштів головний бухгалтер Центру зайнятості несе адміністративну відповідальність.

0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4643010000000000010063140000000001000000e802000000000000e8020000010000006c00000000000000000000002c000000710000000000000000000000c53c0000bc16000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007f120000771a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000005b0e000060050000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000010000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cb30093000000000040000000000ae30083109300000000047169001cc0002020603050405020304877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e00000000000000bd2d093050bbae3000331400010000000000000004481100aab40230044811004c3eaf301c4811006476000800000000250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000002c0000007100000001000000e7298740a48e8740000000005a000000010000004c0000000400000000000000000000005b0e00005f050000500000002000fb022d00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff5c0e000062050000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02c7000c02040000002e0118001c000000fb020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400000000000b02c70020d20600040000002d010000030000000000

Рис.12.1 Терміни подання звітності Ірпінського МЦЗ

Отже, в Ірпінському МЦЗ у кінці звітного року головний бухгалтер визначає фінансовий результат за загальним фондом кошторису шляхом закриття всіх рахунків і відображення оборотів у книзі "Журнал-головна". Всі асигнування та видатки списуються на результат виконання кошторису, який останніми роками мав від'ємне сальдо. Результати діяльності Центру зайнятості відображаються у річній, квартальній і місячній формах звітності, яка подається до Київського ОЦЗ та контролюючих органів у встановлені терміни.

ВИСНОВКИ

Після проходження економічної практики в Ірпінському міському центрі зайнятості можна зробити висновки, що відділ бухгалтерського обліку є структурним підрозділом Центру зайнятості, основним завданням якого є забезпечення організації бухгалтерського обліку адміністративно-господарської діяльності та здійснення контролю за правильним та економним витрачанням коштів фонду.

До основних функцій відділу бухгалтерського обліку Ірпінського МЦЗ входить формування повної і достовірної інформації про господарські процеси, прийняття участі у роботі комісії по проведенню інвентаризації та відображення її результатів в обліку, складання статистичної та бухгалтерської звітності, зберігання бухгалтерських документів в архіві.

Для відображення господарських операцій та складання фінансової звітності головний бухгалтер використовує План рахунків, а для забезпечення безперервності відображення операцій та достовірності активів, зобов'язань та видатків реєструє їх у меморіальних ордерах встановленої форми та використовує додаткову систему субрахунків.

Слід зазначити, що діяльність Ірпінського МЦЗ має свої особливості у зв'язку з необхідністю виконання покладених на нього завдань, пов'язаних з працевлаштуванням незайнятих громадян, виплатою допомоги безробітним, наданням дотацій роботодавцям для створення нових робочих місць, забезпечення міжнародного співробітництва тощо. Тому бухгалтерський облік ведеться у промисловій версії прикладних програм "Бухгалтерія" в рамках єдиної інформаційно-аналітичної системи "Державної служби зайнятості".

Так як Центр зайнятості є неприбутковою установою і підпорядковується Київському обласному центру зайнятості, то фінансування загального фонду здійснюється за операціями з централізованого постачання. Останнім часом було внесено зміни у діючий План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, якими скасовано деякі субрахунки. Тому доцільно внести зміни до шаблонів синтетичних регістрів бухгалтерського обліку у програмі "Бухгалтерія" Ірпінського МЦЗ з метою недопущення порушення методології ведення обліку, а саме замінити субрахунки 681 "Внутрішні розрахунки за загальним фондом" та 682 "Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом", які скасовано на даний момент, на, відповідно, 683 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом" та 684 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним фондом".


 
 

Цікаве

Загрузка...