WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Синтетичний облік доходів спеціального фонду ведеться на субрахунках до рахунку 71 "Доходи спеціального фонду".

Регістрами синтетичного обліку нарахування доходів спеціального фонду є меморіальний ордер № 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ", в якому реєструють всі операції, пов'язані з отриманням доходів як плата за послуги, кошти від господарської діяльності, за оренду майна, за продаж майна, кошти для виконання окремих доручень, покриття дефіциту бюджету тощо.

Облік розрахунків з батьками ведуть у меморіальному ордері № 15 "Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей", в якому реєструють надходження коштів від батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів [14].

У кінці кожного місяця обороти з меморіальних ордерів переносяться до книги "Журнал-головна".

Типова кореспонденція рахунків з обліку доходів спеціального фонду:

Надходження плати за послуги від виробничої діяльності:

Дт 364 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Кт 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги" (м/о 14);

Оприбутковано гуманітарну допомогу медикаментами:

Дт 233 "Медикаменти і перев'язувальні засоби"

Кт 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень" (м/о 14);

Отримано асигнування із спеціального фонду (крім власних надходжень):

Дт 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду"

Кт 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" (м/о 14);

Нараховано плату за утримання дітей в дитячому садку:

Дт 674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів"

Кт 714 "Кошти батьків за надані послуги" (м/о 15).

Синтетичний облік видатків спеціального фонду ведуть на субрахунках до рахунку 81 "Видатки спеціального фонду". Всі видатки, проведені за рахунок спеціального фонду є фактичними [12].

Для аналітичного обліку фактичних видатків використовують картку аналітичного обліку фактичних видатків, яка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи до катки здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів [1].

Порядок заповнення регістрів синтетичного та аналітичного обліку зображено на рисунку 10.3.

Рис.10.3. Схема облікового процесу фактичних видатків

Кореспонденція рахунків з обліку фактичних видатків є такою:

Списано витрати на відрядження згідно із затвердженим звітом:

Дт 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги"

Кт 362 "Розрахунки із підзвітними особами" (м/о 8);

Безоплатно отримано комп'ютер:

Дт 104 "Машини та обладнання"

Кт 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень" (м/о 14);

Дт 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень"

Кт 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" (м/о 9);

Списані згідно з актом витрачені товарно-матеріальні цінності:

Дт 813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду"

Кт 234 "Господарські матеріали та канцелярське приладдя" (м/о 13).

Результати діяльності з надходження і використання коштів спеціального фонду, отриманих за джерелами власних надходжень відображається у квартальних звітах: 4-1 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", 4-2 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", 4-3 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" [2].

Отже, Ірпінський МЦЗ фінансується із загального фонду Державного бюджету і коштів, отриманих за джерелами власних надходжень не одержує. Тому інформація про облік доходів спеціального фонду та порядок їх використання висвітлена теоретично і не підкріплена практичним матеріалом.

11. Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку

11.1. Порядок проведення інвентаризації у структурних підрозділах Ірпінського міського центру зайнятості

Для здійснення покладених завдань Ірпінський міський центр зайнятості використовує різні матеріальні цінності та нематеріальні активи. У процесі використання необоротні активи зношуються, нематеріальні активи, до яких у Центрі зайнятості належать комп'ютерні програми, застарівають, а запаси стають втрачають свою якість, псуються або не використовуються при здійсненні господарської діяльності.

Тому для встановлення реального фізичного стану і оцінки необоротних активів, виявлення стану розрахунків з дебіторами і кредиторами, перевірки дотримання правил зберігання і використання ТМЦ на певну дату проводять інвентаризацію [4].

Залежно від завдань, які необхідно виконати, інвентаризацію класифікують за такими видами, які наведено у таблиці 11.1.1.

Таблиця 11.1.1

Класифікація інвентаризацій в Ірпінському МЦЗ

За часом проведення

Періодичні

Проводяться за рішенням директора постійною інвентаризаційною комісією

Разові

Проводяться перед складанням річної фінансової звітності

За обсягом звірки

Повні

Охоплюють все майно та стан зобов'язань

Часткові

Охоплюють окремі види майна

З ступенем охоплення

Суцільні

Перевіряється наявність абсолютно всіх цінностей

Вибіркові

Перевіряється наявність окремих груп цінностей

За характером проведення

Раптові

Проводиться за рішенням директора, контролюючих органів

Планові

Місце і час проведення визначається заздалегідь

Як правило, у Центрі зайнятості проводяться планові вибіркові інвентаризації на початку листопада, тобто перед складанням річної фінансової звітності.

Для проведення інвентаризаційної роботи наказом директора Ірпінського МЦЗ (дод.Н.1) створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія, до складу якої входять начальник відділу активної підтримки безробітних Чорна Н.Л. – голова комісії та члени комісії: заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Чаплигіна В.С. та головний спеціаліст Гринчак І.І.(дод.Н.2).

У 2008 р. інвентаризація в Ірпінському МЦЗ була проведена перед складанням річної фінансової звітності і в зв'язку зі зміною матеріально-відповідальної особи.

До початку інвентаризації матеріально-відповідальні особи складають звіт про останні проведені операції, відображають їх у регістрах обліку і разом з описом документів під розписку здають до бухгалтерії (дод.Н.3).

Спочатку повинна проводитись інвентаризація готівкових грошових коштів, але в Ірпінському МЦЗ каси немає, тому інвентаризація у 2008 р. почалась з перевірки стану та наявності необоротних активів.

Наявність необоротних активів Ірпінського МЦЗ установлюється оглядом і підрахунком. Під час огляду перевіряються інвентарні номери на предмет відповідності встановленій класифікації, достовірності та адресності. На підставі результатів інвентаризації за видами майнових цінностей, місцезнаходженням та матеріально-відповідальними особами складаються інвентаризаційні описи у двох або трьох (у разі зміни матеріально відповідальної особи) примірниках. До описів у Центрі зайнятості вносяться дані про фактичну наявність необоротних активів з відображенням повного найменування, кількості та вартості об'єктів. Оформлені відповідним чином (підписані членами комісії та підтверджені розпискою матеріально відповідальної особи) описи передаються до бухгалтерії для звіряння їх даних з даними бухгалтерського обліку [11].

Так як у Центрі зайнятості використовується невелика кількість запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів, то їх інвентаризацію проводять разом з інвентаризацією необоротних активів.

Інвентаризацію матеріалів та палива Ірпінського МЦЗ за місцем зберігання і окремо за матеріально відповідальними особами проводять члени інвентаризаційної комісії за допомогою огляду, підрахунку, зважування та інших вимірювань. Записи під час інвентаризації здійснюються в описах за кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного номера, субрахунку та одиниць виміру. На виявлені під час інвентаризації зіпсовані матеріальні цінності додатково складаються акти, в яких зазначаються причини, характер та ступінь псування матеріальних цінностей, а також винні в цьому особи [28].


 
 

Цікаве

Загрузка...