WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

9.1 Облік запасів на складах

Для надання соціальних послуг незайнятим особам та роботодавцям працівники Ірпінського міського центру зайнятості користуються не тільки засобами праці, а й предметами праці, тобто запасами.

Запаси – це оборотні активи у матеріальній формі, які забезпечують функціонування Центру зайнятості та надання послуг його працівниками, і будуть використані, як очікується, протягом одного року [1].

У зв'язку зі специфікою діяльності у Центрі зайнятості використовують невелику кількість та номенклатуру запасів: господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб, бензин та канцелярське приладдя і матеріали. Тому всі запаси придбаваються по мірі необхідності і зберігаються безпосередньо на робочих місцях матеріально-відповідальних осіб. Кожного року з матеріально-відповідальними особами складається договір про повну матеріальну відповідальність (див. дод.К.2).

Деякі запаси надходять до Центру зайнятості безоплатно від Київського ОЦЗ як від вищестоящої установи, при передачі яких оформляють довіреність [20].

При купівлі запасів матеріально-відповідальною особою здійснюється перевірка цілості, кількості та якості товарно-матеріальних цінностей. Придбання запасів в Ірпінському МЦЗ оформлюється накладною, яку виписує продавець або постачальник, а оплата за товари підтверджується чеком.

Видача запасів відбувається на підставі видаткової накладної. Такі запаси як бензин, купуються у разі потреби з розрахунком мінімального залишку за талонами, а продавець видає водію, який є підзвітною особою, видаткову накладну (дод.Л.1). Списання паливно-мастильних матеріалів здійснюється на підставі шляхових листків за фактичними витратами пального, але не більш за установлені норми витрат щодо автомобіля ВАЗ 2107, який належить установі.

Господарські матеріали та канцелярське приладдя видаються працівникам Ірпінського МЦЗ тільки матеріально-відповідальними особами на підставі видаткових накладних. Запаси з балансу Центра зайнятості списуються на підставі акта списання про списання господарських матеріалів та канцелярського приладдя, який складає комісія зі списання товарно-матеріальних цінностей, утворена наказом директора. Акт складається у двох примірниках і затверджується керівником, а далі передається матеріально-відповідальній особі та до бухгалтерії (див. дод.Е.2).

У кінці кожного місяця матеріально-відповідальні особи передають заступнику головного бухгалтера накладні та видаткові накладні для ведення синтетичного обліку.

Синтетичний облік руху матеріалів в Ірпінському МЦЗ ведуть у меморіальному ордері 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів" (див.дод.Е.9).

Отже, в Ірпінському МЦЗ невелика кількість запасів, тому вони придбаваються у разі необхідності і зберігаються на робочих місцях матеріально-відповідальних осіб.

9.2 Облік запасів у бухгалтерії

В Ірпінському МЦЗ запаси класифікують як допоміжні матеріали, які використовуються у процесі надання послуг та управління.

До складу запасів в Ірпінському МЦЗ входять: лампи денного світла, вазони, відра, сміттєві корзини, канцелярські набори, предмети протипожежного призначення, бензин, масла, клавіатура, кабелі, модулі пам'яті, комп'ютерні миші, вінчестери, картриджі, автозапчастини тощо.

Оцінку запасів в Ірпінському МЦЗ не проводять, так як установа фінансується з державного бюджету і не виробляє продукції.

Надходження запасів оформляється накладними, а сплата грошових коштів підтверджується товарними чеками. Після придбання запасів матеріально-відповідальна особа подає до бухгалтерії всі накладні і товарні чеки, що підтверджує отримання товарів і сплату грошових коштів, виданих у підзвіт матеріально-відповідальним особам [28].

Видача запасів в Ірпінському МЦЗ відбувається лише на підставі видаткових накладних. При отриманні паливно-мастильних матеріалів водієм за талонами, йому постачальник ТзОВ "Ірпіньнафтопродукт" видає видаткову накладну (див. дод.Л.1) [15].

Аналітичний облік паливно-мастильних матеріалів веде головний бухгалтер Ірпінського МЦЗ. У кінці місяця водій подає до бухгалтерії всі видаткові накладні та шляхові листи, на основі яких головний бухгалтер заповнює реєстр прийнятих від водія шляхових листів, в якому вказують дату, державний номер автомобіля, номери шляхових листів та норми і фактичні витрати пального (дод.Л.2). На основі шляхових листів головний бухгалтер також заповнює відомість обліку видачі паливно-мастильних матеріалів (дод.Л.3).

У кінці місяця матеріально-відповідальні особи подають до бухгалтерії примірник акту про списання господарських матеріалів і канцелярського приладдя, в якому вказана ціна, кількість та сума виданих матеріалів.

Заступник головного бухгалтера Ірпінського МЦЗ один раз на місяць вибірково перевіряє фактичну наявність запасів. У разі виникнення відхилень матеріально-відповідальну особу попереджають про порушення оперативного контролю за дотриманням норм [4].

Надходження і видача запасів в Ірпінському МЦЗ обліковуються на субрахунку 234 "Господарські матеріали та канцелярське приладдя" та 235 "Паливо, горючі та мастильні матеріали" [12].

Регістром синтетичного обліку придбаних та виданих матеріалів в Ірпінському МЦЗ є меморіальний ордер №13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів", в якому зазначають вартість купованих матеріально-відповідальними особами господарських матеріалів та канцелярського приладдя та вартість отриманих запасів від Київського ОЦЗ за операціями з централізованого постачання за рахунок коштів загального фонду кошторису (див. дод. Е.9) [14].

Регістром синтетичного обліку постачальників запасів Центру зайнятості є меморіальний ордер №4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами" (див. дод.Е.6).

Синтетичний облік у Центрі зайнятості за підзвітними особами, які мають право на отримання і видачу паливно-мастильних матеріалів ведуть у меморіальному ордері №8а, у додатку до якого вказують вартість фактичних видатків за субрахунком 235 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" (див.дод.Е.8).

Кореспонденція рахунків при отриманні і видачі запасів відображається так:

Отримано канцелярські товари від ВКФ "Віктор":

Дт 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"

Кт 364 "Розрахунки з іншими кредиторами" 16,68 грн. (м/о 4);

Отримано від Київського ОЦЗ запаси МВО Гайдученко О.І.:

Дт 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"

Кт 683/1 "Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання

за загальним фондом" 7492,32 грн. (м/о 13);

Списано витрачені запаси з підзвіту МВО Бурба Р.О.:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи"

Кт 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя" 1266,97 грн. (м/о 13);

Списано з підзвіту водія паливно-мастильні матеріали:

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші

заходи"

Кт 235 "Паливо, горючі та мастильні матеріали" 445,34 грн. (м/о 8а).

У кінці кожного звітного року головний бухгалтер Ірпінського МЦЗ заповнює звіт форми №6 "Про рух матеріалів і продуктів харчування", в якому вказують залишки запасів на початок і кінець року та вартість запасів витрачених за рік. У 2008 році в Ірпінському МЦЗ було витрачено запасів на 57938 грн., що на 385 грн. більше, ніж у 2007 р.(дод.Л.4).

Облік запасів в бухгалтерії Центру зайнятості ведеться автоматизовано у програмі "Бухгалтерія", яка розроблена для установ державної служби зайнятості, що значно прискорює оперативний облік надходження і витрачання запасів. У програмі ведеться синтетичний облік, тобто бухгалтер вносить дані при заповненні меморіальних ордерів, а суми оборотів за місяць автоматично переносяться до книги "Журнал-головна". Первинні документи та реєстри і відомості аналітичного обліку заповнюються на паперових носіях бухгалтером.

9.3. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів

До складу малоцінних швидкозношуваних предметів в Ірпінському міському центрі зайнятості належать: водонагрівач, чайник електричний, штампи, миючі засоби, папір, канцелярські предмети: олівці, ручки, ножиці, скріпки тощо.

Малоцінні та швидкозношувані предмети придбаваються матеріально-відповідальною особою або надходять від Київського ОЦЗ безоплатно за операціями з централізованого постачання. При цьому надходження оформляється накладною, а сплата підзвітних коштів підтверджується товарним чеком [20].

Аналітичний облік МШП у Центрі зайнятості ведуть в оборотній відомості, в якій вказують залишки на початок і кінець звітного місяця, надходження та видаток за кожною матеріально-відповідальною особою. Так як, у Центрі зайнятості використовують невелику кількість МШП, то у березні зафіксовано лише придбання шести предметів (дод.Л.5).

Синтетичний облік придбання МШП у Центрі зайнятості відображається за дебетом субрахунку 221 "МШП, що перебувають на складі та в експлуатації" і кредитом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". Одночасно робиться другий запис за дебетом субрахунку 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" та кредитом субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах", на якому обліковується вартість МШП, що перебувають безпосередньо в розпорядженні Центру зайнятості. Облік фондів ведеться у національній валюті без зазначення копійок у вартості МШП.


 
 

Цікаве

Загрузка...