WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

Загальне ознайомлення з структурою, управлінням, напрямком діяльності Ірпінського міського центру зайнятості та організацією ведення бухгалтерського о - Курсова робота

У Центрі зайнятості є інші необоротні матеріальні активи, до яких належать спеціальні види літератури і облік яких ведуть на субрахунку 112 "Бібліотечні фонди", а також малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік і облік яких ведеться на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

Всі нематеріальні активи, які є в Центрі зайнятості, обліковуються на субрахунку 121 "Авторські та суміжні з ними права" [12].

Оскільки Ірпінський МЦЗ входить до структури Київського обласного центру зайнятості, то всі основні засоби надходять безоплатно від вищестоящої установи.

У 2008 р. касові видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування склали 145,2 тис. грн. (див.дод.Д.3).

При безоплатному постачанні необоротних активів за операціями внутрішнього переміщення Київський ОЦЗ оформлює дані операції видатковою накладною, в якій, крім інших реквізитів, зазначають назву основного засобу, ціну та суму зносу (дод.К.1).

Організація інвентарного обліку полягає у розробці системи кодування інвентарних номерів. Кожному інвентарному об'єктові, яким важається закінчений конструктивний пристрій, присвоюється інвентарний номер, який має вісім знаків. Перші три знаки — це номер субрахунка, четвертий — номер підгрупи, решта чотири — порядковий номер предмета у групі [13].

Інвентарний номер в Ірпінському МЦЗ фіксується на відповідному інвентарному об'єкті фарбою. Книги також є об'єктами інвентарного обліку, тому інвентарний номер проставляється на першій і сімнадцятій сторінках [28].

За місцем зберігання всі необоротні активи перебувають на відповідальному зберіганні в матеріально- відповідальних осіб, з якими укладають договір про повну матеріальну відповідальність терміном на один рік (дод.К.2).

На кожний інвентарний об'єкт у Центрі зайнятості заводиться інвентарна картка форми ОЗ-6. Всі інвентарні картки ведуться в електронному варіанті у бухгалтерській програмі (дод.К.3).

Під час експлуатації необоротні активи фізично зношуються та морально застарівають. Ступінь фізичного спрацювання основних засобів відбиває комплексний показник - знос необоротних активів, що являє собою поступове зниження первісної вартості інвентарних об'єктів обліку. Нарахування зносу з дійснюється щорічно в останній день грудня у відомості нарахування зносу на основні засоби (дод.К.4) [1].

Розмір зносу в Центрі зайнятості виражається у відсотках до первісної вартості основних засобів і називається нормою зносу. Для нарахування зносу необоротні активи в Центрі зайнятості розподіляються на три групи як показано у таблиці 8.1 [1]

Таблиця 8.1.

Характеристика груп матеріальних необоротних активів для нарахування зносу в Ірпінському МЦЗ

Номер групи

Склад групи

Норма зносу, %

Спрощений

Детальний

Група 1

НА на субрахунках 103, 106 (підгрупа 1)

Будинки та споруди, їхні структурні компоненти

5

Група 2

НА на субрахунках 104, 106 (крім підгруп 1, 2), автомобільний транспорт на субрахунку 105, інструменти та інвентар на субрахунку 106 (крім підгрупи 1)

Автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, ЕОМ, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, інше офісне обладнання

25

Група 3

нематеріальні активи, які обліковуються на субрахунку 121 "Авторські та суміжні з ними права"

Будь – які інші необоротні активи, що не входять до груп 1 і 2

15

У Центрі зайнятості балансова вартість основних засобів на кінець 2007 року становила 1871,4 тис. грн. , а сума нарахованого зносу - 164,7 тис. грн. (див. дод.Б.2).

Але навіть при нарахуванні зносу у розмірі 100% вартості необоротних активів, які придатні для подальшої експлуатації, не є підставою для їх списання, але надалі знос на такі об'єкти не нараховується [4].

Нарахування зносу у синтетичному обліку відбувається за кредитом регулюючого субрахунку 131 "Знос основних засобів":

Нараховано знос основних засобів:

Дт 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами"

Кт 131 "Знос основних засобів".

Модернізація, реконструкція та ремонт необоротних активів Ірпінського МЦЗ проводиться вищестоящою установою – Київським ОЦЗ, у 2008 р. на капітальний ремонт інших об'єктів було виділено 3000 грн., а на 2009 р. у кошторисі взагалі не передбачено капітальні видатки (див.дод.В.1).

Вибуття основних засобів у Центрі зайнятості відбувається у разі їх фізичного або морального зношення чи непридатності у подальшому використанні. Основними напрямками вибуття необоротних активів є списання через ліквідацію або безоплатна передача іншим установам. Списання проводиться на підставі наказу директора Центру зайнятості комісією, яка працює протягом року, і складається з не менш як трьох осіб.

Директор може дозволити списати об'єкт необоротних активів, якщо його вартість за одиницю чи комплект не перевищує 5000 грн., дозвіл на списання об'єкту вартістю від 5000 грн. до 10000 грн. надає директор Київського ОЦЗ, а списати об'єкт вартістю більше, ніж 10000 грн. можна лише за наявності дозволу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування на випадок безробіття [1].

Варто зазначити, що списання основних засобів може здійснюватись лише за наявності обґрунтованих причин після огляду об'єкта, який підлягає списанню, комісією із обов'язковим оформленням акта про списання основних засобів. При цьому інвентарна картка ліквідується, а інвентарний номер списаного об'єкта не присвоюється іншому протягом трьох років [28].

Для узагальнення обліку вкладень до фонду основних засобів, які перебувають у безпосередньому розпорядженні Ірпінського МЦЗ ведеться субрахунок 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" [12]

Синтетичний облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів відображається у меморіальному ордері №9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів", в якому ведеться реєстрація всіх операцій по субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" та рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" і 12 "Нематеріальні активи" (дод.К.5).

Обороти по рахунках за місяць переносяться до книги Журнал-головна (див. дод.Б.1).

Таким чином, за період з 01.03.09 р. до 31.03.09 р. відбулись такі операції:

Списано господарський інвентар, непридатний для використання:

Дт 131 "Знос основних засобів"

Кт 106 "Інструменти, прилади та інвентар" 917,00 грн. (м/о 9);

Безоплатно отримано нематеріальні активи від Київського ОЦЗ:

Дт 121 "Авторські та суміжні з ними права"

Кт 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" 2405,00 грн. (м/о 9);

Безоплатно отримано малоцінні необоротні предмети від Київського ОЦЗ:

Дт 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

Кт 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" 13211,79 грн. (м/о 9).

Узагальнення облікової інформації у кінці звітного року відбувається у Звіті про рух необоротних активів (форма №5), у якому фіксуються суми балансової вартості запасів на початок та кінець року по кожному субрахунку, умови отримання необоротних активів – безоплатна передача в межах Київського ОЦЗ та за рахунок коштів загального фонду (дод.К.6).

В умовах наявності в Ірпінському МЦЗ бухгалтерської програми "Бухгалтерія" недоцільно вести аналітичний облік основних засобів в інвентарних картках на паперових носіях. Програма розроблена таким чином, що бухгалтеру зручно заповнювати форми первинних документів, бланки відомостей з нарахування зносу протягом року приховані, активуються в кінці року, коли необхідно нараховувати знос. Під час проведення первинних документів по надходженню та вибуттю необоротних активів всі операції автоматично реєструються в м/о 9, який в автоматизованому вигляді заповнюється за типовою формою №438-авт (бюджет). У кінці місяця обороти по рахунках з обліку необоротних активів з форми №438 автоматично переносяться до книги Журнал-головна.

Отже, в ході надання соціальних послуг працівники Ірпінського МЦЗ користуються засобами праці – необоротними активами як в матеріальній, так і в нематеріальній формах. Надходження необоротних активів до Центру зайнятості відбувається, як правило, за операціями централізованого постачання від обласного центру зайнятості, а списання відбувається лише у разі фізичного або морального зношення, чи у разі непридатності для подальшого використання.

9. Облік наявності на руху запасів


 
 

Цікаве

Загрузка...