WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення - Курсова робота

Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення - Курсова робота

Таблиця 2. Анкета "Вивчення системи бухгалтерського обліку''

Запитання

Відповідь

Примітка

1. Чи достатня кваліфікація облікового персоналу?

2. Чи здійснюється спеціалізація облікових робіт ?

3. Чи контролюється виконання старшим за посадою?

4. Чи висока плинність облікових працівників?

5. Чи визначена облікова політика на звітний період?

6. Чи змінилася облікова політика порівняно з попереднім періодом?

7. Чи виконуються встановлені процедури контролю достовірності облікової інформації: арифметична перевірка; перевірка за змістом; оборотні відомості аналітичного обліку до синтетичних рахунків; оборотні відомості синтетичних рахунків; інвентаризація та інше? 8. Чи були встановлені суттєві недоліки у системі обліку попередньою перевіркою: перевіркою податкових органів; іншими уповноваженими органами?

9. Чи застосовується графік документообороту?

10. Чи розроблений робочий план рахунків?

11.Чи застосовується адекватна форма бухгалтерського обліку?

Таблиця 3. Анкета "Процедури внутрішнього контролю"

Запитання

Відповідь

Примітка

Санкціонування

1. Хто дає дозвіл на видачу готівки з каси?

2. Чи усі видаткові касові ордери або документи, що їх замінюють, підписані керівником?

Розподіл обов'язків

1. Чи розподілені обов'язки щодо виписування касових ордерів та їх виконання (видачі, отримання готівки)?

2. Чи розподілені обов'язки в обліку касових ордерів та обліку реалізації, розрахунків із підзвітними особами тощо?

Документування і запис

1. Чи нумеруються прибуткові і видаткові ордери у встановленому порядку?

2. Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира?

3. Чи додаються до звіту касира усі необхідні документи?

Контрольні процедури

1. Чи дотримується встановлений порядок перевірки звітів касира?

2. Чи перевіряє бухгалтер суму встановленого ліміту залишку готівки у касі?

3. Чи здійснюється раптова щоквартальна інвентаризація коштів у касі?

4. Чи перевіряється своєчасність оприбуткування коштів у касі, їх внесення на розрахунковий рахунок на підставі записів у касовій книзі, чеків і витягів банку?

У більшості випадків оцінки системи внутрішнього контролю базуються на ключових контрольних запитаннях, які розробляються аудиторськими фірмами і, по суті, входять до програми аудиту. Аудитор може вносити до них корективи залежно від умов діяльності клієнта, за результатами відповіді на ці запитання оцінювати систему внутрішнього2.

Задача

Чи може отримати сертифікат аудитора України особа з характеристиками, наведеними у таблиці 1. Якщо ні, то поясніть чому.

Таблиця 1

№ пп

Освіта

Досвід роботи

Громадянство країни

Посада

Стаж

1

Вища педагогічна

Бухгалтер

5 років підряд

Україна

2

Вища економічна

Економіст

3 років підряд

Росія

3

Вища економічна

Фінансист

25 років підряд

Україна

4

Вища юридична

Вихователь в школі-інтернаті

15 років підряд

Україна

5

Вища економічна

аудитор

7 років підряд

Україна

6

Вища економічна

Головний бухгалтер

1 рік

Україна

Отримати сертифікат аудитора України може особа з характеристиками, наведеними у пункті 5 таблиці 1. Ці характеристики відповідають кваліфікаційним вимогам до посади аудитора.

Інші особи не можуть:

Пункт 1 – відсутня вища економічна або юридична освіта.

Пункт 2 – потрібно громадянство України.

Пункт 3 – потрібна вища освіта.

Пункт 4 – потрібна посада викладача з економічного профілю.

Пункт 6 – потрібен стаж роботи не менше трьох років.

Список використаної літератури

  1. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.

  2. Ватуля, І.Д. Аудит [Текст] : практикум / І.Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К.: ЦУЛ, 2007. - 304 с.

  3. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я. А. Гончарук, В.С. Рудницький. - 3-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 443 с.

  4. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н.І. Дорош. - К.: Знання, 2006. - 495 с.

  5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: Піча Ю.В.; К.: „Каравела"; Львів: „Новий Світ – 2000", 2002. – 504 с.

  6. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів України. - К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999.- 274 с.

  7. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст] : підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко ; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун-т. - К.: ЦУЛ, 2008. - 240 с.

  8. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001.- 576 с.

  9. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. - [Б. м.: б. и.], 2006. - Б. ц.


 
 

Цікаве

Загрузка...