WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Етапи організації бухгалтерського обліку - Курсова робота

Етапи організації бухгалтерського обліку - Курсова робота

Юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності мають право відкривати необмежену кількість поточних рахунків за своїм вибором і згодою банків для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Об'єктом обліку операцій по рахунках в банках є вільні грошові кошти підприємства в національній та іноземній валюті, які знаходяться в установах банків.

Загальний порядок обліку коштів на поточному рахунку в банку відображено на рис. 1.

Рис. 1. Загальний порядок обліку коштів на поточному рахунку в банку

Операції з надходження коштів на рахунки в банках реєструються у відомості 1.2, операції з витрачання коштів - в журналі 1.

Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках в банку здійснюється за виписками банку в розрізі кожного відкритого рахунку.

Розглянемо як здійснюється порядок відкриття поточного рахунку, наприклад, в іноземній валюті.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку такі самі документи, що й для відкриття поточного рахунку в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, повторне подання пакета документів не обов'язкове (крім заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки).

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті відокремленому підрозділу юридичної особи-резидента здійснюється уповноваженим банком на підставі нотаріально засвідчених копій документів.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:

а) фізичним особам-резидентам:

 • громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

 • іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);

б) фізичним особам-нерезидентам:

 • іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти;

 • громадянам України, які постійно проживають за кордоном за наявності відкритої візи строком до 1 року та підтвердження джерел походження іноземної валюти.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав свідоцтво;

в) картки із зразком підпису, що вчиняється у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-резиденту відкривається на підставі заяви; документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) картки із зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

в) копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку, якщо це передбачено міжнародними договорами України, засвідченої нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництву юридичної особи-нерезидента до уповноваженого банку слід подати:

а) заяву про відкриття рахунку;

б) копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

в) копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;

г) копію легалізованого статуту або виписку із статуту юридичної особи, яка засновує представництво в Україні, засвідчену нотаріально;

ґ) картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті розташованим на території України іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав до уповноваженого банку подають:

а) заяву про відкриття рахунку;

б) копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчену нотаріально або органом, що видав посвідчення;

в) картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті іноземному інвестору до уповноваженого банку подають:

а) заяву на відкриття рахунку;

б) картку із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально;

в) копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально.

У разі якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, до уповноваженого банку для відкриття рахунку подають підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок для фізичної особи-інвестора, а також заяву із підписами і печаткою.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на підставі договорів без утворення юридичної особи, в уповноваженому банку відкривається окремий поточний рахунок в іноземній валюті.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, до уповноваженого банку подають:

а) заяву на відкриття рахунку;

б) дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;

в) дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту Російської Федерації на відкриття рахунків військовій частині в складі Чорноморського флоту Російської Федерації;

г) картки із зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, та відбитком печатки.

Список літератури

 1. Бухгалтерский учёт: сборник систематизированного законодательства [Текст]: сборник. - 12-е изд., перераб. и доп. - Х.: Фактор, 2005. - 564 с.

 2. Бухгалтерський облік в Україні [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; ред. Р.Л. Хом`як. - 7-е вид., доп. і перероб. - Львів: Інтелект-Захід, 2008. - 1224 с.

 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / В.Э. Керимов. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 704 с.

 5. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний посібник /Мін-во освіти і науки України, Чернігівський держ. технолог. ун-т; ред. В.С. Лень. - К.: ЦНЛ, 2006. - 696 с.

 6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: закон України / Україна. Закон. - [Б. м. : б. и.], 1999. - Б. ц.

 8. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст]: навчальний посібник / В.В. Сопко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

 9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст]: підручник / Н. М. Ткаченко. - 6-е вид. - К.: А.С.К., 2005. - 784 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...