WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток Г

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на__________________20______р.

Форма № 2 Код на ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг)

010

120450

113000

Податок на додану вартість

015

20075

18833

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг)

035

100375

94167

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг)

040

65900

71000

Валовий:

прибуток

050

34475

23167

збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

10000

7500

Витрати на збут

080

10130

6830

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

14345

8837

збиток

105

Доходи від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

95

300

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

14250

8537

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

3563

2134

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податок з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

10687

6403

збиток

225

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Усього

280

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Средньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер


 
 

Цікаве

Загрузка...