WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

№ п/п

Найменування показника

Значення

Відхилення

Норма

0

t

0

t

1.

Норма прибутку на акціонерний капітал, грн/грн (НПак)

0.189

0.298

0.109

1.577

max

2.

Рентабельність продукції, грн/грн

0.057

0.089

0.032

1.56

max

3.

Оборотність активів, грн/грн

1.87

1.88

0.01

1.005

max

3.1.

Період оборотності запасів, дн.

41

42

+1

1.02

min

3.2.

Термін наданого кредиту, дн.

36

31

-5

0.86

min

3.3.

Термін одержуваного кредиту, дн.

86

73

-13

0.85

min

3.4.

Результат політики товарного кредиту, дн.

50

42

-8

0.84

-

4.

Показник заборгованості (залежності)

1.77

1.79

0.02

1.01

1-2

5.

Прибутковість вкладеного капіталу, грн/грн, (НПвк)

0.184

0.277

0.093

1.505

<НПак

6.

Ефект фінансового важеля

0.005

0.021

0.016

4.2

>0

7.

Ліквідність:

7.1.

Коеф. поточної ліквідності

1.53

1.41

1-2

7.2.

Коеф. швидкої ліквідності

0.85

0.77

0.75-1

7.3.

Коеф. абсолютної ліквідності

0.26

0.29

0.20-0.25

8.

Коєфіціент покриття основних засобів

0.92

0.93

+0.01

1.01

0.75-1

9.

Власний оборотний капітал, грн.

10090

8910

-1180

0.88

>0

10.

Економія (+) або втрати (-) коштів через зміну рівня ефективності виробництва, грн.

-

+5935

-

-

>0

11.

Запас безпеки:

11.1.

Мінімальний, %

60

66

6

>0

11.2.

Класичний, %

29

36

7

>0

11.3.

Фінансовий, %

8

22

14

>0

11.4.

Фінансовий з урахуванням оподатковування, %

3

17

14

>0

12.

Ступінь операційного важеля

3.4

2.5

-0.9

0.74

>0

Висновок: Після загальної оцінки фінансового стану і рівня ефективності виробництва, отриманої на підставі розрахованих раніше всіх показників, можна віднести підприємство "Строймаш" до першого класу. Перший клас утворюють підприємства, що мають незначні відхилення від норми за окремими показниками.

Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства, а саме – прибутковість акціонерного капіталу, вкладеного в підприємство, є норма прибутку на акціонерний капітал, так як віддача на акціонерний капітал збільшилася на 57,7%, це позитивно вплинуло на ефективність роботи підприємства.

Збільшення рентабельності продукції на 56% у звітному році по відношенню до базового свідчить про те, що підприємство працює в сприятливій ринковій середі.

Ще один коєфіціент, який позитивно вплинув на діяльність підприємства "Строймаш" є коефіцієнта оборотності активів, який підвищився на 0,5% говорить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду по відношенню до базового періоду.

Підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство має додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось.

За рахунок зниження ефективності поточних витрат загальна сума економії за рік t складає – 5935 грн. Що являе собою позитивні наслідки діяльності підприємства і його прибутковості.

Підприємчсто "Строймаш" більш ефективно використовує оборотні активи звітного періоду, по відношенню до базового періоду.

Підприємству рекомендується переглянути енерговитрати, тому що вони в деяких кварталах використовуються неефективно, підприємству потрібно використовувати менш енерговитратне обладнення. Також потрібно переглянути витрати на З/П, так як вони використовуються також неефективно, підприємству потрібно скоротити знизити надбавки та відсоток преміальних. Потрібно переглянути цехові і заводські витрати, тому що у деяких кварталах цей показник є збитковим для підприємства, можливо, потрібно переглянути раціональність використання виробничих площин і зменшити витрати на їх утримання.

Додаток А

Горизонтальний аналіз активу баланса підприємтсва "Строймаш"

Таблиця 1

Актив

0

t

Абсолютное отклонение

Относиельное отклонение

Основні засоби

31220

33280

2060

7

Запаси

12900

14020

1120

9

Дебіторська заборгованість

11350

10370

-980

-7

Поточні фінансові інвестиції

1720

1000

-720

-42

Грошові кошти

3310

5330

2020

61

Сума

60500

64000

Горизонтальний аналіз пасиву баланса підприємтсва "Строймаш"

Таблиця 2

Пассив

0

t

Абсолютное отклонение

Относиельное отклонение

Власний капітал

25437

26030

593

2

Нерозподілений прибуток

8443

9810

1367

16

Довгострокові забов'язання

7430

6350

-1080

-15

Короткострокові кредити банків

4800

9520

4720

98

Кредиторська заборгованість

14390

12290

-2100

-15

Сума

60500

64000

Висновок: на горизонтальному аналізі активу балансу видно, що немає значних змін між 0 і t періодах. Сума основни засобів, запасів і грошових коштів є більшою в періоді t, ніж в періоді 0, а дебіторська заборгованість і поточні фінансові інвестиції є меншими у звітному періоді.

Горизонтальний аналіз пасиву балансу показує, що значно змінилися короткострокові кредити банків – в t періоді збільшились в 2 рази в порівнянні з 0 періодом, а кредиторська заборгованість зменшилась на 2100 грн., це значить, що підприємство має багато короткострокових кредитів банків, і має можливість вчасно погашати свою кредиторську заборгованість, і навіть зменшити її по відношенню до базового періоду.


 
 

Цікаве

Загрузка...