WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економія коштів спостерігалася в кварталі t3 – за рахунок підвищення ефективності використання: матеріалів – 1209 грн., утримання і експлуатації обладнання – 478 грн. Втрати відбулися за рахунок зниження ефективності використання: енерговитрат – 201 грн., перевищення витрат на заробітну плату – 504 грн., цехових і заводських витрат – 25 грн.

Економія коштів спостерігалася в кварталі t4 – за рахунок підвищення ефективності використання: матеріалів – 1687 грн., енерговитрат – 1527 грн., витрат на заробітну плату – 638 грн., утримання і експлуатації обладнання – 684 грн., цехових і заводських витрат – 957 грн.

Висновок по розділі: У цілому за рік випуск товарної продукції зменшився на 0.01%. Середнє значення за поточний квартал – 25094 грн. Відхилення від середнього значення – 940.5 грн., що складає 3.75%. Дана величина є резервом росту товарної продукції.

У цілому за рік прибуток збільшився на 42.4 %. Середнє значення за поточний квартал – 3562.5 грн. Відхилення від середнього значення – 539 грн., що складає 15.1 %. Дана величина є резервом росту прибутку.

У цілому за рік витратоємкість зменшилась на 6.5%. Середнє значення за поточний квартал – 0,857. Відхилення від середнього значення – 0,022, що складає 2.6%.

Індекс річного значення витратоємкості дорівнює 0.936, це свідчить про те, що ефективність виробництва підвищилася. Індекс річного значення матеріалоємкості t=0.868, тобто ефективність виробництва підвищилася. Індекс річного значення енергоємкості t=0.906, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. Індекс річного значення зарплатоємкості t=0.967, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. Індекс річного значення питомих витрат на утримання і експлуатацію обладнання t=0.782, тобто ефективність виробництва підвищилася. Індекс річного значення питомих цехових і заводських витрат t=0.942, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. Індекс річного значення рентабельності дорівнює 0.936, це свідчить про те, що ефективність виробництва понизилася.

У кварталі t1 витрати здійснювалися менш ефективно в порівнянні з витратоємкості продукції року 0. Так у кварталі t1 і t4 темпи зниження загальної суми витрат випереджали темпи зниження обсягу виробництва – зона 6. А у періодах t2 і t3 темпи росту витрат менші ніж темпи росту обсягу продукції, що випускається. Це привело до збільшення ефективності виробництва – зона 3 і зона 5 відповідно.

За рахунок зниження ефективності поточних витрат загальна сума економії за рік t складає +5935 грн. З них в усіх кварталі спостерігалася економія в розмірі t1= 2825 грн., t2= 137 грн., t3= 1788грн., t4= 1185грн. Економія відбулася за рахунок підвищення ефективності використання: матеріалів – 4322 грн., енерговитрат – 1887 грн., витрат на заробітну плату – 498 грн., утримання і експлуатації обладнання – 2433 грн., цехових і заводських витрат – 1010 грн.

3. CVP–аналіз

Розрахунок крапки беззбитковості і визначення запасу безпеки

Крапка беззбитковості (X) – це виручка від реалізації продукції, при якій підприємство вже не має збитків, та ще не має прибутку. Розрахунок крапки беззбитковості зробимо за допомогою чотирьох методів:

визначення класичної крапки беззбитковості;

мінімальної крапки беззбитковості;

фінансової крапки беззбитковості;

фінансової крапки беззбитковості з урахуванням податку.

Класична крапка беззбитковості

X = постійні витрати / відносний маржинальний доход, (грн.)

Постійні втрати підприємства представлені в середньомісячній собівартості продукції базового періоду цеховими і загальнозаводськими витратами. Також до постійних витрат можна віднести 50%, зв'язаних з утриманням і експлуатацією обладнання.

Постійні витрати0 = 14557 + 13701 * 0,5 = 21408 грн. у рік.

Ці витрати залишаються незмінними також протягом року t.

ВМД = (Виручка – Перемінні витрати) / Виручка

Для базового року:

ВМД0 = (94167 – (85630 - 21408)) / 94167 = 0.318

Крапка беззбитковості для підприємства в базовому році складала:

X0кл = 21408 / 0.318 = 67321 грн.,

Для поточного року показники будуть рівні:

ВМД (100375 – (86125 - 21408) / 100375) = 0.355

Xtкл = 21408 / 0.355 = 60304 грн.

Запас безпеки (Z) являє собою різницю між фактичним обсягом виробництва і крапкою беззбитковості:

Z0кл = 94167 – 67321 = 26846 грн., що складає: (26846 / 94167) * 100% = 29%.

Z tкл = 100375 – 60304 = 40071 грн., що складає: (40071 / 100375) * 100% = 40%.

Мінімальна крапка беззбитковості

Xmin = (постійні витрати - амортизація) / ВМД, (грн.)

X0min = (21408 - 9350) / 0.318 = 37918 грн.,

Xtmin = (21408 - 9350) / 0.355 = 33966 грн.

Z0 min = 94167 – 37918 = 56249 грн., що складає: (56249 / 94167) * 100% = 60%.

Z t min = 100375– 33966 = 60409 грн., що складає: (60409 / 100375) * 100% = 66%.

Фінансова крапка беззбитковості

Xфін = (постічні витрати + прибуток нормативний) ВМД, (грн.)

Прибуток нормативний = акціонерний капітал * депозитна ставка залучення коштів

Прибуток нормативний0 = 33880 / 0.18 = 6098 грн.,

Прибуток нормативний t = 35840 * 0.18 = 6451 грн.,

X0фін = (21408 + 6098) / 0.318 = 86497 грн.,

X tфін = (21408 + 6451) / 0.355 = 78476 грн.

Z0фін = 94167 – 86497 = 7670 грн., що складає: (7670 / 94167) * 100% = 8%.

Z t фін = 100375 – 78476 = 21899 грн., що складає: (21899/ 100375) * 100% = 22%.

Фінансова крапка беззбитковості з урахуванням оподатковування

Xфін. податок = (Постійні витрати + Прибуток нормативний з урахуванням оподатковування) / ВМД, (грн.)

X0фін. податок = (21408 + 6098 / 0.79) / 0.318 = 91594 грн.

X tфін. податок = (21408 + 6451 / 0.79) / 0.355 = 83307 грн.

Z0фін. податок = 94167 – 91594 = 2573 грн., що складає: (2573 / 94167) * 100% = 3%.

Z tфін. податок = 100375 – 83307 = 17068 грн., що складає: (17068 / 100375) * 100% = 17%.

Мал. 3.1. Чотири рівні крапки беззбитковості

Мал. 3.2. Чотири рівні запасу безпеки

Висновок: Протягом базового і звітного періодів підприємство "Строймаш" забезпечує перевищення грошових надходжень над витратами, і є платоспроможним, тобто має здатність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Мінімальний запас безпеки збільшився з 60% до 66%.

Класична крапка беззбитковості для данного підприємства в базовому році дорівнює 67321грн. У періоді 0 запас безпеки складав 29%. Підприємство " Строймаш " здатне витримати зниження обсягів виробництва і реалізації продукції на 29% та не понести при цьому збитків. У періоді t крапка беззбитковості збільшилася, і збільшився запас безпеки – 36%. Ця тенденція є позитивною.

Значення запасів безпеки по фінансовї крапки беззбитковості з урахуванням опадатковування, також має позитивну тенденцію, - період 0 – 3%, період t – 17%. Це означає, що отриманого прибутку на заданому рівні буде достатньо для виплати податку.

Розрахунок ступеня операційного важеля

Показник ступеня операційного важеля (OLR) використовується для прогнозування прибутку при плануванні обсягів виробництва і реалізації продукції.

Ступінь лпераційного важеля показує, у скільки разів збільшиться прибуток при визначеному збільшенні виробництва.

Розраховується ступінь операційного важеля по наступній формулі:

OLR = Маржинальний доход / Прибуток від операційної діяльності.

Маржинальний доход (МД) дорівнює:

МД = Виручка – Перемінні витрати

OLR0 = (94167 – (85630 - 21408)) / 8837 = 3.4;

OLR t = (100375 – (86125 - 21408)) / 14345 = 2.5.

Так як, OLR > 2, то підприємство робить ставку на використання ефекту операційного важеля.

Висновок: OLR підприємства "Строймаш" в двох періодах, є більше 2, це значить, що підприємство робить ставку на використання ефекту операційного важеля. Протягом поточного періоду спостерігалося зменшення ступеня операційного важеля в порівнянні з базовим періодом. У базовому періоді OLR склав 3.4, а в звітному – 2.5. Це природно, тому що підприємство стало віддалятися від крапки беззбитковості, збільшуючи запас безпеки. Більш низький ступень операційного важеля відповідає періодові, коли підприємство працює далеко від крапки беззбитковості з великим запасом безпеки. Чим менше OLR, тим у меншому ступені змінюється прибуток при зміні виручки, що створює труднощі в нарощуванні прибутку при збільшенні обсягів виробництва. Але про цьому дає перевагу в погані дні – не так швидко дозволяє знижувати прибуток у період, коли можливий спад обсягів виробництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...