WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Висновок: в кварталі t1 спостерігалось максимальне зниження витратоємкості на 12.3%, у кварталі t2 витратоємкість знизилась на 0.5%, у кварталі t3 знизилась на 7.8%, у кварталі t4 зменшилась на 5.7% у порівняні з базовим кварталом t0. У цілому за рік витратоємкість зменшилась на 6.5%. Середнє значення за поточний квартал – 0,857. Відхилення від середнього значення – 0,022, що складає 2.6%.

Для показників – Витратоємкість продукції, Матеріалоємність, Енергоємність і ін., а також Рентабельність необхідно розрахувати індекси і скласти матрицю якісного аналізу.

Таблиця 2.5.

Ємкісні значення показників ефективності виробництва

Показники

Значення показників у кварталах періодів 0 і t:

Річне значення показника

t0

t1

t2

t3

t4

t

ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/ТП)

0.917

0.804

0.912

0.846

0.865

0.858

- матеріалоємкість (М/ТП)

0.326

0.258

0.336

0.278

0.252

0.283

- енергоємкість (Е/ТП)

0.199

0.145

0.228

0.207

0.132

0.180

- зарплатоємкість (ЗП/ТП)

0.151

0.12

0.166

0.171

0.123

0.146

- питомі витрати на утрим. і експл. обладнання (УЕО/ТП)

0.11

0.08

0.091

0.091

0.08

0.086

- питомі цех. і зав. витрати (ЦЗВ/ТП)

0.173

0.16

0.182

0.174

0.131

0.163

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/ТП)

0.137

0.196

0.088

0.154

0.135

0.142

Витратоємкість:

t0 = 23020/ 25100 = 0.917 t1 = 20100 / 25000 = 0.804

t2 = 25000 / 27400 = 0.912 t3 = 21300 / 25180 = 0.846

t4 = 19725 / 22795 = 0.865 t = 0.858

Матеріалоємкість:

t0 = 8175 / 25100 = 0.326 t1 = 6471 / 25000 = 0.258

t2 = 9200 / 27400= 0.336 t3 = 7000 / 25180 = 0.278

t4 = 5750 / 22795 = 0.252 t = 28421 / 100375 = 0.283

Енергоємкість:

t0 = 5000 / 25100 = 0.199 t1 = 3616 / 25000 = 0.145

t2 = 6250 / 27400 = 0.228 t3 = 5220 / 25180 = 0.207

t4 = 3000 / 22795 = 0.132 t = 18086 / 100375 = 0.180

Зарплатоємкість:

t0 = 3800/ 25100 = 0.151 t1 = 3900 / 25000 = 0.12

t2 = 4541 / 27400 = 0.166 t3 = 4300 / 25180 = 0.171

t4 = 2800 / 22795 = 0.123 t = 14641 / 100375 = 0.146

Питомі витрати на утрим. і експл. обладнання:

t0 = 2750 / 25100= 0.11 t1 = 2000 / 25000 = 0.08

t2 = 2500 / 27400= 0.091 t3 = 2300 / 25180 = 0.091

t4 = 1813 / 22795 = 0.08 t = 8613 / 100375 = 0.086

Питомі цех. і зав. витрати:

t0 = 4330 / 25100 = 0.173 t1 = 4000 / 25000 = 0.16

t2 = 5000 / 27400 = 0.182 t3 = 4380 / 25180 = 0.174

t4 = 2984 / 22795 = 0.131 t = 16364 / 100375 = 0.163

Рентабельність:

t0 = 3440 / 25100 = 0.137 t1 = 4900 / 25000 = 0.196

t2 = 2400 / 27400= 0.088 t3 = 3880 / 25180 = 0.154

t4 = 3070 / 22795 = 0.135 t = 14250 / 100375 = 0.142

Таблиця 2.6.

Матриця якісного аналізу ефективності

Показники

Індекси показників у кварталах року t:

Індекс річного значення показника

t0

t1

t2

t3

t4

t

ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/ТП)

1

0.877

0.995

0.922

0.94

0.936

- матеріалоємкість (М/ТП)

1

0.791

1.031

0.853

0.773

0.868

- енергоємкість (Е/ТП)

1

0.729

1.146

1.04

0.663

0.906

- зарплатоємкість (ЗП/ТП)

1

0.795

1.099

1.132

0.815

0.967

- питомі витрати на утрим. і експл. Обладнання (УЕО/ТП)

1

0.727

0.827

0.827

0.727

0.782

- питомі цех. і зав. витрати (ЦЗВ/ТП)

1

0.925

1.052

1.006

0.757

0.942

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/ТП)

1

1.431

0.642

1.124

0.985

1.036

Витратоємкість:

t0 = 0.917 / 0. 917 = 1 t1 = 0.804 / 0. 917 = 0.877

t2 = 0.912 / 0. 917 = 0.995 t3 = 0.846 / 0. 917 = 0.922

t4 = 0.865 / 0. 917 = 0.943 t = 0.858 / 0. 917 = 0.936

Матеріалоємкість:

t0 = 0.326 / 0.326 = 1 t1 = 0.258 / 0.326 = 0.791

t2 = 0.336 / 0.326 = 1.031 t3 = 0.278 / 0.326 = 0.853

t4 = 0.252 / 0.326 = 0.773 t = 0.283 / 0.326 = 0.868

Енергоємкість:

t0 = 0.199 / 0.199 = 1 t1 = 0.145 / 0.199 = 0.729

t2 = 0.228 / 0.199 = 1.146 t3 = 0.207 / 0.199 = 1.04

t4 = 0.132 / 0.199 = 0.663 t = 0.180 / 0.199 = 0.906

Зарплатоємкість:

t0 = 0.151 / 0.151 = 1 t1 = 0.12 / 0.151 = 0.795

t2 = 0.166 / 0.151 = 1.099 t3 = 0.171 / 0.151 = 1.132

t4 = 0.123 / 0.151 = 0.815 t = 0.146 / 0.151 = 0.967

Питомі витрати на утрим. і експл. обладнання:

t0 = 0.11 / 0.11 = 1 t1 = 0.08 / 0.11 = 0.727

t2 = 0.091 / 0.11 = 0.827 t3 = 0.091 / 0.11 = 0.827

t4 = 0.08 / 0.11 = 0.727 t = 0.086 / 0.11 = 0.782

Питомі цех. і зав. витрати:

t0 = 0.173 / 0.173 = 1 t1 = 0.16 / 0.173 = 0.925

t2 = 0.182 / 0.173 = 1.052 t3 = 0.174 / 0.173 = 1.006

t4 = 0.131 / 0.173 = 0.757 t = 0.163 / 0.173 = 0.942

Рентабельність:

t0 = 0.137 / 0.137 = 1 t1 = 0.196 / 0.137 = 1.431

t2 = 0.088 / 0.137 = 0.642 t3 = 0.154 / 0.137 = 1.124

t4 = 0.135 / 0.137 = 0.985 t = 0.142 / 0.137 = 1.036

Висновок: Індекс річного значення витратоємкості дорівнює 0.936, це свідчить про те, що ефективність виробництва підвищилася. У всіх кварталах t1=0.877, t2=0.995, t3=0,922, t4=0,943 – відбувається підвищення ефективності.

Індекс річного значення матеріалоємкості t=0.868, тобто ефективність виробництва підвищилася. З них у кварталах t1=0.791, t3=0.853, t4=0.773 – ефективність підвищилася, а у кварталі t2=1.031 – понизилася.

Індекс річного значення енергоємкості t=0.906, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. З них у кварталах t2=1.146, t3=1.04 – ефективність понизилася, а у кварталах t1=0.729, t4=0.663 – ефективність повисилася.

Індекс річного значення зарплатоємкості t=0.967, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. З них у кварталах t2=1.099, t3=1.132 – ефективність понизилася, а у кварталах t1=0.795, t4=0.815 – ефективність підвищилася.

Індекс річного значення питомих витрат на утримання і експлуатацію обладнання t=0.782, тобто ефективність виробництва підвищилася. В усіх кварталах t1=0.727, t2=0.827, t3=0.827, t4=0.727 – відбувалося підвищення ефективність виробництва.

Індекс річного значення питомих цехових і заводських витрат t=0.942, це свідчить про те, що ефетивність виробництва підвищилася. З них у кварталах t2=1.052, t3=1.006 – ефективність понизилася, а у кварталах t1=0.925, t4=0.757 – ефективність підвищилася.

Індекс річного значення рентабельності дорівнює 0.936, це свідчить про те, що ефективність виробництва понизилася. З них у кварталах t1=1.431 і t3=1.124 – ефективність підвищилась, а у кварталах t2=0.642 і t4=0.985 – ефективність понизилася.

Найнеефективніше використовувалися зарплатоємкісні ресурси.

Факторний аналіз

Факторний аналіз визначає фактори першого порядку, що вплинули на зміну витратоємкості продукції:

- ріст або зниження товарної продукції;

- ріст або зниження загальної собівартості.

Таблиця 2.7.

Індекси вихідних показників


 
 

Цікаве

Загрузка...