WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Підприємство є платоспроможним і здатне своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, але це підприємство працює не рентабельно, тому покриває витрати за рахунок короткострокового кредиту банку.

2. Аналіз ефективності виробництва

У результаті аналізу виробництва представляється можливим визначити:

ефективно або неефективно здійснювалися витрати в кожнім кварталі досліджуваного року t у порівнянні з досягнутим рівнем ефективності виробництва в році 0;

фактори зміни ефективності;

фінансові результати зміни ефективності виробництва.

Таблиця 2.1.

Вихідні дані

Найменування показників

Середньоквартальні значення за рік 0

Значення показників року t за квартал:

t0

t1

t2

t3

t4

1.

Товарна продукція

25100

25000

27400

25180

22795

2.

Собівартість, у т. ч.:

23020

20100

25000

21300

19725

3.

- матеріали

8175

6471

9200

7000

5750

4.

- енерговитрати

5000

3616

6250

5220

3000

5.

- заробітна плата

3800

3000

4541

4300

2800

6.

- утримання і експлуатація обладнання

2750

2000

2500

2300

1813

7.

- цехові і заводські витрати

4330

4000

5000

4380

2984

8.

Результат

3440

4900

2400

3880

3070

Дослідження абсолютних значень показників

Показник 1. Товарна продукція

Таблиця 2.2.

Статистичні характеристики товарної продукції

Дата

Значення

(ТП)

Індекс

(І)

Середне значення

_

(ТП)

Середній індекс

_

(І)

Середньо-квадратичне відхилення

(σ)

Коефіцієнт

варіації

(&)

t0

25100

1.000

25094

0.999

1881

σ/2 = 940.5

0.075

t1

25000

0.996

t2

27400

1.092

t3

25180

1.003

t4

22795

0.908

Індекс: ІТПt = ТПt / ТП0;

ІТПt1 = 25000 / 25100 = 0.996

ІТПt2 = 27400 / 25100 = 1.092

ІТПt3 = 25180 / 25100 = 1.003

ІТПt4 = 22795 / 25100 = 0.908

Середнє значення: __

ТП = Σ ТПt / n (n=4);

ТП = (25000+27400+25180+22795) / 4 = 25094

Середній індекс: _ __

ІТП = ТП / ТП0

ІТП = 25094 / 25100 = 0.999

Середньоквадратичне відхилення:

n __

σТП = √Σ (ТПt – ТП)2 / (n -1)

t=1

σТП = √(25000 – 25094)2+(27400– 25094)2+(25180 – 25094)2+(22795 – 25094)2/ 3 = 1881

Коефіцієнт варіації: __

&ТП = σТП / ТП

&ТП = 1881 / 25094 = 0.075

Рис. 2.1 Товарна продукція

Висновок: Товарна продукція в кварталі t1 знизилась на 0.04%, у кварталі t2 обсяг виробництва збільшився на 9.2% - це максимальне зниження за рік, у кварталі t3 обсяг виробництва виріс на 0.03%, а в четвертому кварталі знизився на 9.2% у порівняно з базовим кварталом t0. У цілому за рік випуск товарної продукції зменшився на 0.01%. Середнє значення за поточний квартал – 25094 грн. Відхилення від середнього значення – 940.5 грн., що складає 3,75%. Дана величина є резервом росту товарної продукції.

Таблиця 2.3

Статистичні характеристики прибутку

Дата

Значення

(П)

Індекс

(І)

Середнє значення_

(П)

Середній індекс_

(І)

Середньоквадратичне відхилення

(σ)

Коефіцієнт варіації

(&)

t0

3440

1.000

3562.5

1.038

1078

σ/2 = 539

0.302

t1

4900

1.424

t2

2400

0.698

t3

3880

1.128

t4

3070

0.892

Індекс:

ІПt1 = 4900 / 3440 = 1.424

ІПt2 = 2400 / 3440 = 0.698

ІПt3 = 3880 / 3440 = 1.128

ІПt4 = 3070 / 3440 = 0.892

Середнє значення: __

П = (4900+2400+3880+3070) / 4 = 3562.5

Середній індекс: _

ІП = 3562.5 / 3440= 1,036

Середньоквадратичне відхилення:

σП = √((4900 – 3562.5)2+(2400 – 3562.5)2+(3880 – 3562.5)2+(3070 – 3562.5))2 / 3 = 1078

Коефіцієнт варіації:

&П = 1078 / 3562.5= 0.302

Рис. 2.2 Прибуток

Висновок: В кварталі t1 спостерігалось збільшення прибутку на 42.4 %, у другому кварталі прибуток знизився максимально на 30.2 %, у кварталі t3 спостерігалось збільшення прибутку на 12.8 %, а в кварталі t4 зниження прибутку на 10.8 %. У цілому за рік прибуток збільшився на 3.6 %. Середнє значення за поточний квартал – 3562.5 грн. Відхилення від середнього значення – 539 грн., що складає 15.1 %. Дана величина є резервом росту прибутку.

Дослідження відносних показників

Показник 2. Втратоємкість продукції.

Даний показник характеризує величину собівартості на одиницю продукції і розраховується як відношення собівартості до оварної продукції.

Таблиця 2.4.

Статистичні характеристики витратоємкості продукції

Дата

Значення (ВЄ), грн./грн.

Індекс

(І)

Середнє значення _

(ВЄ), грн./грн.

Середній індекс

_

(І)

Середньо-квадратичне відхилення (σ), грн./грн.

Коефіцієнт варіації

(&)

t0

0.917

1.000

0.857

0.935

0.045

σ,/2=0.022

0.053

t1

0.804

0.877

t2

0.912

0.995

t3

0.846

0.922

t4

0.865

0.943

Значення:

ВЄ = Сti / ТПti

ВЄt0 = 23020 / 25100 = 0.917

ВЄt1 = 20100 / 25000 = 0.804

ВЄt2 = 25000 / 27400 = 0.912

ВЄt3 = 21300 / 25180 = 0.846

ВЄt4 = 19725 / 22795 = 0.865

Індекс:

ІВЄt1 = 0.804 / 0.917 = 0.877

ІВЄt2 = 0.912 / 0.917 = 0.995

ІВЄt3 = 0.846 / 0.917 = 0.922

ІВЄt4 = 0.865 / 0.917 = 0.943

Середнє значення: __

ВЄ = (0.804+0.912+0.846+0.865) / 4 = 0.857

Середній індекс: _

ІВЄ = 0.857 / 0.917 = 0.935

Середньоквадратичне відхилення:

σВЄ = √(0.804-0.857)2+(0.912 – 0.857)2+(0.846 – 0.857)2+(0.865 – 0.857)2) / 3 = 0,045

Коефіцієнт варіації:

&ВЄ = 0,045 / 0.857= 0.053

Рис. 2.3 Витратоємкість продукції


 
 

Цікаве

Загрузка...