WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність необоротних матеріальних активів - Курсова робота

Економічна сутність необоротних матеріальних активів - Курсова робота

АРМ спеціаліста дозволяє реалізувати задачі бухгалтерського обліку основних засобів і контролю наявності в регламентному і діалоговому режимах. За допомогою ПЕОМ можна здійснювати децентралізовану обробку даних на АРМ бухгалтера – спеціаліста по різних ланках обліку (функціях управління) і в реальному часі передавати отримані результати на ЕОМ вищого рівня з метою складання зведених регістрів бухгалтерського обліку, звітності, здійсненні аналізу, контролю господарської діяльності і формування управлінських рішень. Такий підхід сприяє скороченню термінів обробки обліково-аналітичної інформації, підвищенню її оперативності, якості, вірогідності і прийняттю управлінських рішень [27, с. 68].

Облік основних засобів (ОЗ) здійснюється протягом усього їхнього життєвого циклу, від надходження на підприємство і до моменту їхньої чи ліквідації реалізації. Для ОЗ періодично нараховується знос, проводиться планова переоцінка їхньої вартості і накопиченого зносу.

Для обліку ОЗ використовуються загальносистемні довідники:

- Підрозділу (організаційна приналежність ОЗ).

- Місця збереження (місця фактичного перебування ОЗ).

- Співробітники (матеріально-відповідальні особи — МВО).

- Види діяльності (віднесення амортизаційних відрахувань на рахунок виробничих витрат).

- Статті витрат (амортизація ОЗ).

- Витрати обігу (амортизація ОЗ).

- Класифікатори (норми амортизації).

- Комплекти ОЗ.

- Типи та марки автотранспорту.

Команда меню Довідники > Основні засоби — відкриває групу довідників об'єкти інвентарного обліку ОЗ для заповнення і редагування (рис. 3.1):

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d464301000000000001006e4a0000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000080000001000000000000000000000009e310000af03000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000900600001a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000e501000024000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110040ae110010000000a4b1110024af110052516032a4b111009cae1100100000000cb0110088b1110024516032a4b111009cae11002000000049642f319cae1100a4b1110020000000ffffffff5c2be600d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff000000000008000000080000f0ba120001000000000000006000000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000000000000064af1100dee32e31e88d0832c4b21100d0ae11009c38273108000000010000000caf11000caf1100e87825310800000034af11005c2be6006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d000000010000004c000000040000000000000000000000e50100002400000050000000200009000900000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffe601000025000000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c022400e501040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d0000000100040000000000e5012400204f0900040000002d010000040000002d010000030000000000.

Команда меню Регламент > Уведення початкових залишків > Введення початкового сальдо по ОЗ забезпечує формування початкових відомостей про об'єкти ОЗ, що враховуються на бухгалтерських рахунках. При введенні залишків формуються Інвентарні картки ОЗ

Картки ОЗ формуються вручну тільки при первісному завантаженні. У наступному вони створюються автоматично при оформленні акта приймання.

Команди меню Бухгалтерія > Облік ОЗ > Надходження ОЗ виводять діалогове вікно для введення відомостей про що надійшли ОЗ.

Для кожного рядка документа здійснюється вибір чи створення нового елемента в довіднику Основні засоби.

Для кожного нового ОЗ виводиться на печатку інвентарна картка й акт приймання ОЗ, указується джерело надходження — контрагент "Постачальник", номер договору, ознака включення ПДВ у вартість ОЗ.

Команда меню Бухгалтерія > Облік ОЗ > Введення в експлуатацію забезпечує облік введення в експлуатацію ОЗ. У діалоговому вікні вибирається джерело надходження ОЗ (капітальні вкладення; статутний капітал; безоплатне одержання; фонд соціальної сфери, договір міни).

Для кожного типу джерела здійснюється деталізація. Наприклад, для капітальних вкладень указується вид вкладень (придбання окремих об'єктів ОЗ, будівництво об'єктів ОЗ і ін.), для внеску в статутний капітал — засновник і т.п. [29, с. 152].

Кнопка Заповнити у формі введення автоматично виводить список ОЗ, що не був введений в експлуатацію на дату оформлення документа. У списку ОЗ можна видалити об'єкти, що вводяться не в експлуатацію. При проведенні документа формуються проводки по введенню ОЗ в експлуатацію з урахуванням типу джерела.

Команда меню Бухгалтерія > Облік ОЗ > Переміщення ОЗ служить для оформлення переміщення ОЗ (переведення в інший підрозділ, зміна МВО призначення ОЗ, зміна рахунка витрат для обліку зносу). У діалоговому вікні Переміщення ОЗ указується тип операції: групове чи одиничне переведення ОЗ, підстава переведення, вибирається об'єкт (група об'єктів), для яких задаються нові установки. При проведенні документа вносяться зміни в довідник Основні засоби, автоматично формується документ Акт на переміщення ОЗ.

Методичні вказівки по веденню бухгалтерського обліку ОЗ передбачають нарахування амортизації для об'єктів ОЗ, що знаходяться в організації на праві власності, господарського ведення, оперативного керування.

Нарахування амортизації по об'єктах ОЗ, зданим в оренду, виробляється орендодавцем. Нарахування амортизації по майну за договором оренди підприємства здійснюється орендарем у порядку, викладеному для ОЗ, що знаходяться в організації на праві власності.

Для кожного об'єкта ОЗ у довіднику Основні засоби указується вид власності: власний, орендований чи лізингове, характер використання ОЗ: в експлуатації, на консервації, у резерві, в оренді, у ремонті, здане в монтаж, на реконструкції.

Амортизація по нововведеним ОЗ нараховується з 1-го числа місяця, що іде за місяцем введення в експлуатацію. Амортизаційні відрахування по об'єкту ОЗ припиняються з першого числа місяця, що іде за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта чи списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку. Амортизація ОЗ не нараховується, якщо ОЗ знаходяться на чи консервації в резерві. У довіднику ОЗ указується приналежність об'єкта до групи ОЗ (будинок, спорудження, передатні пристрої, машини й устаткування і т.п.).

Для об'єкта ОЗ може задаватися поправочний коефіцієнт. Для способу розрахунку зносу пропорційно обсягу продукції потрібно уводити виконаний обсяг робіт (пробігу автотранспорту) за поточний обліковий період. Це виконується за допомогою команди меню Бухгалтерія > Облік ОЗ > Фактичний випуск продукції.

Розрахунок амортизації ОЗ виконується за допомогою команд меню Регламент > Бухгалтерія > Нарахування амортизації ОЗ. У результаті розрахунку амортизації формуються проводки для відображення в балансі, створюється відомість нарахування амортизації.

Команда меню Бухгалтерія > Облік ОЗ > Передача ОЗ забезпечує зняття з обліку ОЗ у випадку їхнього продажу чи передачі іншій організації.

Для реалізації ОЗ вибирається покупець, указується ставка ПДВ. Один документ дозволяє оформляти реалізацію декількох інвентарних об'єктів. При виборі об'єкта ОЗ виводиться його первісна вартість і сума накопиченого зносу. У документі указується вартість, по якій реалізується ОЗ, автоматично обчислюється ціна реалізації і сума податків.

У результаті зняття ОЗ з обліку формується документ Акт вибуття ОЗ, картка ОЗ переміщається в групу Зняті з обліку ОЗ.

Документ Списання ОЗ використовується при знятті з обліку ОЗ у випадках:

- ліквідація в силу зносу;

- знищення при стихійних лихах;

- нестача після інвентаризації;

- закінчення терміну використання.

Перед списанням ОЗ виконується розрахунок амортизації за поточний обліковий період. Для списання ОЗ виконується команда меню Бухгалтерія > Облік ОЗ > Списання ОЗ. При виборі об'єктів ОЗ для списання реквізити документа заповнюються автоматично (інвентарний номер, балансова вартість, знос). Після проведення документа інвентарні картки списаних ОЗ переносяться в групу Зняті з обліку ОЗ.


 
 

Цікаве

Загрузка...