WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність необоротних матеріальних активів - Курсова робота

Економічна сутність необоротних матеріальних активів - Курсова робота

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" (обліковуються доходи, що виникають при ліквідації основних засобів (при оприбуткуванні матеріальних цінностей, отриманих у результаті ліквідації об'єктів основних засобів)).

2.3 Облікове відображення операцій з руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Розглянемо деякі приклади відображення в обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів.

На організацію обліку капітальних інвестицій впливає спосіб виконання робіт: підрядним способом (тобто спеціалізованими організаціями на договірних засадах) чи господарським способом (тобто силами і засобами самого підприємства).

При підрядному способі виконання робіт облік матеріальних, трудових і фінансових витрат на виконувані роботи здійснює сам підрядчик. Підприємство-замовник, у даному випадку, здійснює тільки облік витрат на капітальні інвестиції і веде розрахунки з підрядчиком за виконані і прийняті по актах роботи. Виходячи з цього, підприємство-забудовник на вартість виконаних і прийнятих по актах будівельно-монтажних робіт у бухгалтерському обліку робить запис:

Д-т рах. 15 "Капітальні інвестиції" (відповідний субрахунок);

К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Таким же записом оформляється вартість придбаних об'єктів основних засобів, що не вимагають монтажу (транспортні засоби, вимірювальні прилади, виробничий і господарський інвентар і інше).

Устаткування, що вимагає монтажу, враховується в складі виробничих запасів на рахунку 205 "Будівельні матеріали". При придбанні такого устаткування в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. 205 "Будівельні матеріали";

К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

При передачі устаткування, що вимагає монтажу, на споруджувані об'єкти в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рах. 151 "Капітальне будівництво";

К-т рах. 205 "Будівельні матеріали".

Сума податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання, визначена в податкових накладних підрядних організацій при виконанні капітальних робіт, постачальників при придбанні основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, відбивається записом:

Д-т рах. 641 "Розрахунки по податках";

К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт витрати на капітальні інвестиції підприємство-забудовник відбиває на дебеті рахунка 15 "Капітальні інвестиції" у кореспонденції з кредитом рахунків:

205 "Будівельні матеріали" (на вартість витрачених будівельних матеріалів і устаткування, переданого в монтаж на споруджувані об'єкти);

66 "Розрахунки по оплаті праці", 65 "Розрахунки по страхуванню" (на суму заробітної плати, нараховану робітником, зайнятим на будівельних роботах, і відрахувань на соціальні заходи) і інше.

Порядок відображення надходження основних засобів у бухгалтерському обліку залежить від того, яким чином і на яких умовах вони придбані (внесені до статутного фонду, придбані за плату, одержані безкоштовно чи в обмін на інші активи та ін.).

Зарахування на баланс введених в експлуатацію основних засобів по фактичній собівартості їхнього будівництва (виготовлення, придбання) у бухгалтерському обліку відбивається записом:

Д-т рах. 10 "Основні засоби";

К-т рах. 15 "Капітальні інвестиції"

Оприбуткування на баланс об'єктів основних засобів, внесених засновниками (учасниками) у статутний капітал підприємства, по справедливій вартості, погодженій сторонами, відображається записом.

Д-т рах. 10 "Основні засоби";

К-т рах. 40 "Статутний капітал".

Основні засоби, отримані в порядку безкоштовної передачі від інших юридичних осіб, у бухгалтерському обліку відбиваються записами:

1) на справедливу вартість прийнятих об'єктів:

Д-т рах. 10 "Основні засоби",

К-т рах. 424 "Безкоштовно отримані необоротні активи";

2) на суму витрат по доставці об'єктів:

Д-т рах. 15 "Капітальні інвестиції",

К-т рах. 685 "Розрахунки з різними кредиторами" і інше;

3) на суму, визнану доходом (в міру нарахування амортизації), по безкоштовно отриманих об'єктах основних засобів.

Д-т рах. 424 "Безкоштовно отримані необоротні активи",

К-т рах. 745 "Доход від безкоштовно отриманих активів".

Відображення у фінансовому обліку операцій з придбання основних засобів наведено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Кореспонденція рахунків за операціями щодо придбання основних засобів за кошти

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Отримано меблі за договором

152

631

10000

2

Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ

641

631

2000

3

Оплачені меблі, що надійшли

631

311

12000

4

Відображено витрати на транспортування меблів

152

631

400

5

Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ

641

631

80

6

Оплачено витрати за транспортні послуги

631

311

480

7

Відображено витрати зі складання та встановлення меблів

152

661

65

300

8

Введено в експлуатацію основні засоби

106

152

10700

Кореспонденція рахунків за операціями щодо безоплатного отримання основних засобів наведена в табл. 2.3.

Підприємство безоплатно отримало промисловий холодильник, справедлива вартість якого на дату отримання становила 1500 грн. Витрати підприємства на транспортування та монтаж отриманого промислового холодильника становлять 600 грн. (без ПДВ). Відповідно до п. 10 П(С)БО 7 первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7, а саме: це додатково понесені витрати на транспортування та підготовку об'єкта основних засобів до експлуатації.

Таблиця 2.3

Кореспонденція рахунків за операціями щодо безоплатного отримання основних засобів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено вартість безоплатно отриманого промислового холодильника

104

424

1500

2

Відображено витрати на транспортування промислового холодильника

152

631

600

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

631

120

4

Оплачено витрати на транспортування за договором

631

311

720

5

Зараховано безоплатно отриманий промисловий холодильник до складу основних засобів

104

152

600

Кореспонденція рахунків з отримання основних засобів у рахунок внесків до статутного капіталу наведена у табл. 2.4. При створенні підприємства одним із засновників як внесок до статутного капіталу було внесено офісні меблі справедливою вартістю 15000 грн., витрати на доставку i встановлення становили 1500 грн. (у т. ч. ПДВ — 250 грн.).

Таблиця 2.4

Кореспонденція рахунків за операціями щодо отримання основних засобів у рахунок внесків до статутного капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбутковано об'єкт основних засобів, що надійшов від засновника

106

46

15000

2

Відображено витрати на транспортування та встановлення меблів

152

631

1250

3

Відображено суму ПДВ у складі витрат на транспортування та встановлення меблів

641

631

250

4

Оплачено витрати на транспортування та встановлення меблів

631

311

1500

5

Зараховано меблі до об'єкта основних засобів

106

152

1250


 
 

Цікаве

Загрузка...