WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту - Реферат

Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту - Реферат

позитивний із застереженням, негативний, відмова від висновку) та при яких умовах дається та чи інша оцінка складеної фінансової звітності підприємства-клієнта.
Нижче наведено міжнародні норми аудиту станом на 31.12.1988р.
Перелік міжнародних норм аудиту (МНА)
1. Мета і обсяг перевірки фінансових звітів.
2. Лист про згоду на проведення аудиту.
3. Основні принципи проведення аудиту.
4. Планування.
5. Використання роботи іншого аудитора.
6. Вивчення і оцінка використовуваної системи бухгалтерського обліку і відповідних засобів внутрішнього контролю при проведенні аудиту.
7. Контроль якості аудиту.
8. Аудиторські докази (свідчення).
9. Документація.
10. Використання результатів роботи внутрішнього аудитора.
11. Обман і помилка.
12. Аналітична перевірка.
13. Висновок аудитора.
14. Інша інформація в документах по перевірці фінансових звітів.
15. Проведення аудиту з використанням ЕОД (електронної обробки даних).
16. Комп'ютерні методи аудиту.
17. Зацікавлені сторони.
18. Використання результатів роботи експерта.
19. Вибіркова перевірка.
20. Вплив використання ЕОД на вивчення і оцінку системи обліку і відповідних засобів внутрішнього контролю.
21. Дата висновку аудитора. Події після дати підписання балансу. Виявлення фактів після публікації фінансових звітів.
22. Пояснення керівництва.
23. Функціонуюче підприємство.
24. Спеціальні висновки аудитора.
25. Суттєвість і ризик аудиту.
26. Перевірка бухгалтерських оцінок.
Норми на супутні роботи
1. Основні принципи проведення огляду.
2. Огляд фінансових звітів.
Як видно з наведеного переліку, міжнародні норми аудиту розроблені з різнобічних питань організації і методики його проведення. При розробці національних стандартів аудиту потрібно враховувати міжнародний досвід як з метою узгодження і гармонізації національних стандартів, так і з метою врахування методики стандартизації проведення аудиту та його організації.
1.5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ
І ФУНКЦІЇ АУДИТОРСЬКИХ СЛУЖБ
Здійснення аудиторської діяльності покладається на аудиторські фірми та самостійних (одноосібних) аудиторів, які мають ліцензію на право займатись аудиторською діяльністю.
Аудиторська фірма - основна структурна одиниця аудиторської служби. Це організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається наданням аудиторських послуг, що дозволяються Законом України про аудиторську діяльність. Аудиторські фірми можуть створюватись на основі будь-яких форм власності. До складу аудиторської фірми можна залучати спеціалістів, які не є аудиторами, але загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) цих осіб у статутному фонді не може перевищувати 30 %. Аудиторська фірма має право на існування, якщо у ній працює хоча б один аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки дипломований аудитор. Плата за аудиторські послуги визначається в договорі між аудиторською фірмою і клієнтом (підприємством, фірмою, комерційним банком тощо). Прибуток (доход) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством. Витрати на проведення аудиту підприємства відносять на собівартість продукції, робіт та послуг.
Аудитори та інші фахівці, які вирішили створити аудиторську фірму, повинні прийняти про це рішення на зборах, і також одночасно обговорити питання про мету і види діяльності, розмір внесків до статутного фонду та інші фінансові і майнові питання, про права і обов'язки учасників фірми (акціонерного товариства), органи управління і їх функції тощо. Після узгодження членами майбутньої фірми організаційних питань складають, засновницькі документи: засновницький договір і статут (додаток 1).
У засновницькому договорі вказують: місце і дату його складання; перелік усіх членів із зазначенням їх адресі:
найменування фірми; мету і види діяльності фірми та її юридичну адресу;
розмір статутного фонду, загальний і індивідуальний вклад кожного члена в його створення; права і обов'язки членів фірми (акціонерного товариства);
розподіл і використання прибутку; умови і порядок ліквідації фірми. Цей договір підписують усі члени-засновники, підписи яких засвідчує нотаріальна контора. Тут же на зборах приймають статут фірми (акціонерного товариства), в якому визначають організаційні і правові засади аудиторської діяльності згідно із чинним законодавством. Зокрема, тут передбачаються такі обов'язкові пункти: склад учасників і засновників, місцезнаходження, мета і види діяльності;
майно, фонди і прибуток фірми (склад, джерела майна, розмір статутного фонду);
порядок поповнення чи зменшення статутного фонду;
права і обов'язки засновників; порядок використання прибутку та створення резервних фондів; організація і оплата праці; органи управління та їх функції і компетенція; контроль за діяльністю фірми; припинення діяльності і ліквідація фірми.
Статут підлягає реєстрації в місцевих органах влади, а також у державній податковій інспекції, відділі статистики, управлінні Пенсійним фондом. Статут подають в установу банку, де передбачається відкрити рахунок.
Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Аудиторські послуги у вигляді, консультацій можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника. У договорі на проведення та надання інших аудиторських послуг передбачаються предмет і термін .виконання послуг, їх обсяг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін (додаток 2). Підприємства і організації, які підлягають обов'язковому аудиту, зобов'язані до і грудня поточного року повідомити відповідним податковим інспекціям про укладання договору на аудиторську перевірку.
Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми), він зобов'язаний створити аудитору належні умови для виконання аудиту.
Важливою умовою успішного функціонування аудиторської фірми є науково обгрунтована система управління. Вона включає насамперед керівництво трудовим колективом, проведенняорганізаційної роботи по підбору і визначенню функціональних обов'язків працівників на робочих місцях, своєчасне забезпечення робочого процесу, його планування, облік, контроль, матеріальне стимулювання та ін. Тут зупинимось на окремих питаннях, що стосуються специфіки аудиторської діяльності.
Важливою функцією управління є прогнозування. При створенні аудиторської фірми яеобхідно визначити мету і завдання, розробити стратегію (програму) діяльності фірми на тривалий період і на найближчу перспективу. Насамперед важливо чітко продумати напрями діяльності фірми (аудиторських послуг), сферу діяльності (галузь, регіони), кадрове забезпечення, створення матеріально-технічної бази, налагодження ділових контактів з різними органами і структурами для вирішення поставлених завдань.
Виходячи із цього, розробляють організаційну структуру аудиторської фірми, в якій передбачають відділи (наприклад, аудиту, консалтингу, методичний тощо), інші підрозділи. основні функції відділів і підрозділів, функціональні обов'язки працівників, підбирають керівників підрозділів, визначають кількісний і якісний склад фахівців. При цьому слід мати на увазі, що для успішного функціонування фірми. крім аудиторів, потрібні працівники різних спеціальностей: бухгалтери, юристи, фахівці по роботі з комп'ютером, фінансисти, обслуговуючий персонал (секретар-друкарка, водій та ін.). Всі ці питання пов'язують з майбутнім статутом фірми.
Особливе значення має формування нормативної бази. Для цього доцільно призначити відповідального працівника, який би займався

 
 

Цікаве

Загрузка...