WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

3. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства..

Грошові кошти є матеріальною формою фінансових ресурсів підприємства. Їх наявність на момент оцінки характеризує обсяг наявних фінансових ресурсів, які можуть інвестуватися в новий цикл господарської чи інвестиційної діяльності, визначає стан поточної платоспроможності підприємства та ліквідності його активів.

Протягом 2007 року у Берегометського ДЛМГ спостерігається зменшення частки грошових коштів в національній валюті з 1,5% до 1,4%. Тому необхідно збільшити залишки грошових коштів з метою підвищення фінансової здатності підприємства до проведення господарської діяльності чи її поточного обслуговування.

4. Оптимізація загального розміру дебіторської заборгованості Берегометського ДЛМГ з метою попередження уповільнення платіжного обороту і забезпечення своєчасної інкасації боргу.

5. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів з метою забезпечення необхідної в них потребі відповідними фінансовими ресурсами.

Проаналізувавши активи підприємства Берегометський ДЛМГ можна розробити такі напрями оптимізації активів:

1. Оптимізація складу основних засобів підприємства.

2. Оптимізація розміру основних груп поточних запасів та оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей, які включаються до складу оборотних активів.

3. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства.

4. Оптимізація загального розміру дебіторської заборгованості.

5. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів з метою забезпечення необхідної в них потребі відповідними фінансовими ресурсами.

За даними аналізу можна спрогнозувати приблизне зростання виручки, середньої величини обігових коштів, чистого прибутку та основних засобів у плановому 2008 році.

На основі запланованих даних можна визначити прогнозовані показники. Темп приросту виручки за 2006 - 2007 рр. склав 34,9%. За цей же період темп приросту середньої величини оборотних коштів склав 12,4%, а основних засобів - 6,3%. Припустимо, що чистий прибуток збільшиться вдвічі і складе приблизно 329,0 тис. грн., так як це необхідно зробити Берегометському ДЛМГ для підвищення показників рентабельності у 2008 році.

Таблиця 3.1 Розрахунок прогнозних показників на 2008 рік

Показник

2006 рік

2007 рік

Темп приросту (%)

Прогнозований показник на 2008 рік

Чистий дохід (виручка) тис.грн.

12494,3

16850,4

34,9

22731,2

Середня величина оборотніх коштів тис.грн.

4448,1

5000,1

12,4

5620,1

Середня величина основних засобів тис.грн.

2926,2

3110,2

6,3

3306,1

Чистий прибуток тис.грн

457,2

164,5

-

329,0

Коефіцієнт обертання

2,81

3,37

-

4,04

Продовження табл. 3.1

Рентабельність оборотних коштів (%)

10,3

3,3

-

5,8

Фондовіддача. тис.грн.

4,270

5,418

-

6,876

Рентабельність основних засобів

15,6

5,3

-

10,0

Як видно, якщо підприємство буде дотримуватись обраної у 2007 році стратегії та збільшить чистий прибуток, то у 2008 році це забезпечить підвищення таких показників: коефіцієнта обертання активів, рентабельність оборотних коштів, фондовіддачі та рентабельності основних засобів.

Отже, для ефективної діяльності кожне підприємство повинно планувати свою діяльність та передбачувати майбутній розвиток свого підприємства в даних умовах на певному ринку. Тому дуже важливо, щоб керівництво підприємства усвідомило необхідність оптимізації складу активів та передбачило його склад у наступному періоді. Завчасне виявлення цього може дати підприємству значну перевагу перед конкуруючими підприємствами.

Висновки і пропозиції

Активи являють собою економічні ресурси підприємства у різних видах, які використовуються в процесі здійснення господарської діяльності. Вони формуються для конкретних цілей здійснення цієї діяльності у відповідності до місії та стратегії економічного розвитку підприємства і у формі сукупних майнових цінностей характеризують основу його економічного потенціалу. Активи підприємства повинні відповідати функціональній направленості та обсягам діяльності виробничого підприємства. Тільки при такій відповідності вони уявляють для підприємства певну цінність, як його економічні ресурси, що призначені для використання у наступному періоді.

Політика управлінням активами підприємства включає: управління оборотними активами, управління необоротними активами, управління операційними активами. Основними етапами управління оборотними активами є:

1. Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді.

2. Вибір політики формування оборотних активів на підприємства.

3. Оптимізація обсягу оборотних активів.

4. Оптимізація співвідношення постійної й змінної частин оборотних активів.

5. Забезпечення необхідної рентабельності оборотних активів.

6. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів.

7. Вибір форм і джерел фінансування оборотних активів.

У системі управління операційними необоротними активами підприємства однією з найбільш важливих функцій фінансового менеджменту є забезпечення своєчасного й ефективного їхнього оновлення. Фінансове управління оновленням операційних необоротних активів підпорядковане загальним цілям політики управління цими активами та конкретизує управлінські рішення в цій області.

Управління операційними активами підприємства являє собою систему принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних з їхнім формуванням, ефективним використанням в операційній діяльності підприємства й організацією їхньої роботи.

Основними завданнями управління операційними активами є:

1. Формування достатнього об'єму й необхідного складу активів, що забезпечують задані темпи розвитку операційної діяльності.

2. Оптимізація обороту активів.

3. Забезпечення максимальної прибутковості (рентабельності) активів при передбаченому рівні комерційного ризику.

4. Забезпечення постійної платоспроможності підприємства за рахунок підтримки достатнього рівня ліквідності активів.

5. Забезпечення мінімізації комерційного ризику використання активів при передбаченому рівні їхньої прибутковості (рентабельності).

Проведеним аналізом фінансової діяльності підприємства Берегометського ДЛМГ встановлено динаміку його активів, оцінено зміни у їх складі та розраховано частки окремих видів активів у загальному обсязі активів, ефективність їх використання.

Після проведення аналізу активів підприємства у розрізі динаміки, оцінивши їх структурні зміни та ефективність використання, слід відмітити наступні позитивні та негативні тенденції.

Аналізуючи активи підприємства Берегометського ДЛМГ за 2007 рік слід відзначити, що діяльність підприємства є досить стабільною.

Проаналізувавши оборотні та необоротні активи Берегометського ДЛМГ за 2006-2007 рр. можна зробити висновок:

  1. Склад основних засобів підприємства необхідно покращити за допомогою зростання виробництва, зниження собівартості продукції та зростання грошових нагромаджень підприємства.

Протягом 2007 року частка основних засобів зросла з 50,9% до 58,0% внаслідок того, що вони не зазнали значного фізичного та морального зносу машин і обладнання, інструментів, приладів та інвентарю. Тому необхідно підтримувати існуючий рівень функціонування даних основних засобів на Берегометському ДЛМГ.

Частка основних засобів в оборотних активах підприємства в звітному періоді склала 0,580, що перевищує аналогічний показник за 2006 рік на 0,071 пункти, який тоді становив 0,509 і характеризує позитивну тенденцію в бік збільшення. Особливо збільшення даного показника є характерним в умовах інфляції. Коефіцієнт зносу основних засобів в 2007 році склав 0,472 і зменшився в абсолютному порівнянні з 2006 роком на 0,02 пункти, що теж являється позитивним для даного підприємства. Коефіцієнт придатності за звітний період, порівняно із попереднім збільшився на 0,02 пункти і означає те, що 0,528 основних засобів є придатною для експлуатації підприємством в процесі господарської діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...