WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

3. Забезпечення максимальної прибутковості (рентабельності) активів при передбаченому рівні комерційного ризику.

4. Забезпечення постійної платоспроможності підприємства за рахунок підтримки достатнього рівня ліквідності активів.

5. Забезпечення мінімізації комерційного ризику використання активів при передбаченому рівні їхньої прибутковості (рентабельності) [З, 161].

Основу механізму управління активами підприємства складає їх планування, як це визначає теоретичний матеріал Бланка І. А. Планування активів підприємства складає невід'ємну частину його фінансового планування і базується на використанні трьох основних систем:

1. Прогнозування розвитку активів.

Дана система полягає в розробці стратегії розвитку активів і фінансової політики по основних аспектах їх формування і використання. Вона є найбільш складною серед інших систем планування для своєї реалізації високої кваліфікації виконавців. На виробничому підприємстві система прогнозування в будь-якій сфері фінансової діяльності, в тому числі і в сфері забезпечення розвитку активів, базується на визначеній фінансовій ідеології, здійснення фінансової діяльності конкретного підприємства, що визначається його „місією" і фінансовим менталітетом його засновників та менеджерів.

2. Поточне планування формування і використання активів.

Дана система полягає в розробці поточних фінансових планів по окремих аспектам формування і використання активів.

Це планування приймає участь у розробці конкретних видів поточних та фінансових планів, які дозволяють визначити планові показники розвитку операційних та інвестиційних активів підприємства та рівень ефективності їх використання на наступний період.

3. Оперативне планування формування і використання активів підприємств.

Дана система полягає в розробці і доведенні до виконання бюджетів, платіжних календарів і других форм оперативних планових завдань по всіх основних питаннях формування і використання активів.

Планування активів на наступний період для підприємства Берегометське ДЛМГ тобто на 2008 рік, складається з таких послідовних основних етапів:

- планування потреби в активах;

- оптимізація складу активів.

Загальна послідовність дій, необхідна для планування потреби підприємства в необоротних активах наступна:

1. Послідовність дій необхідна для планування потреби підприємства в необоротних активах:

Планування потреби в нематеріальних активах;

Планування потреби в основних засобах;

Планування обсягу довгострокових фінансових інвестицій

2. Послідовність дій необхідна для планування потреби підприємства в оборотних коштах:

для формування товарних запасів;

для формування інших матеріальний активів;

для формування дебіторської заборгованості;

для формування грошових активів.

1. Розробка балансу оборотних та необоротних активів, що узгоджує потребу в них з джерелами їх формування.

Також слід зазначити, що діяльність підприємства характеризується наступними основними особливостями, визначаючи специфіку використання активів, що їх обслуговують:

а) вона є головним компонентом всієї господарської діяльності підприємства, основною метою його функціонування.

б) операційна діяльність носить пріоритетний характер стосовно інвестиційного, фінансового й іншого видів діяльності.

в) господарські операції, що входять до складу операційної діяльності підприємства, носять самий регулярний характер.

г) у процесі операційної діяльності споживається значний об'єм живої праці, на відміну від фінансової й інвестиційної діяльності, де витрати цієї праці несуттєві.

д) операційній діяльності властиві, поряд із загальними, і специфічні види ризиків, що об'єднуються поняттям комерційний ризик.

Фінансовий стан підприємства безпосередньо залежить від стану та ефективності використання його оборотних коштів. Вони необхідні для здійснення всіх видів діяльності підприємства. Важливим завдання фінансових служб є обґрунтування розміру (нормативу) та визначення оптимального співвідношення між складовими обігових коштів підприємства. Особливу увагу слід приділяти оптимізації структури обігових коштів, дослідженню резервів прискорення їх обертання. Оцінка ефективності використання обігових коштів здійснюють за системою показників, яка дозволяє визначити основні напрямки поліпшення фінансового стану підприємства та підвищення його конкурентоспроможності на ринку.

Оптимізація обсягу обігових активів підприємства повинна виходити з обраного типу політики формування обігових активів підприємства і забезпечувати заданий рівень співвідношення ефективності їх використання та ризику. Процес оптимізації обсягу активів складається з трьох основних етапів.

На першому етапі з урахуванням результатів аналізу обігових активів в попередньому періоді визначається система заходів по реалізації резервів, спрямованих на скорочення тривалості операційного та фінансового циклів. При цьому скорочення тривалості окремих циклів не повинно призводити до зниження обсягів реалізації продукції.

На другому етапі з врахуванням обраного типу політики формування обігових активів, планового товарообігу і резервів скорочення тривалості операційного оптимізується обсяг та рівень окремих видів цих активів. Засобом такої оптимізації є нормування періоду їх обсягу та суми.

На третьому етапі визначається загальний обсяг обігових активів виробничого підприємства на наступний період:

Кап = ЗСп + ЗГп + ДЗп + Дап+Пп, (3.1)

де Кап- загальний обсяг обігових активів виробничого підприємства на кінець наступного періоду.

ЗСп — сума запасів товарів на кінець наступного періоду,

ЗГп — сума запасів готової продукції та незавершеного виробництва на кінець наступного періоду.

ДЗп - сума дебіторської заборгованості на кінець наступного періоду, ДАп - сума грошових активів на кінець наступного періоду,

Пп. - сума інших обігових активів на кінець наступного періоду.

Оптимізація загального обсягу та складу необоротних активів підприємства здійснюється з урахуванням знайдених в процесі аналізу можливих резервів зростання використання необоротних активів в наступному періоді. До числа основних резервів відносяться: підвищення ефективності використання необоротних активів в часі (за рахунок збільшення коефіцієнта змінності і безперервної їх роботи), за потужністю (за рахунок підвищення ефективності використання окремих їх видів відповідно до технічної потужності. Формула для визначення необхідного обсягу операційних необоротних активів підприємства в майбутньому періоді має такий вигляд:

ОПова = (ОВАк - ОВАнп)*(1+ПрКИв)*(1+Прорв), (3.2)

де Опова - загальна потреба підприємства в операційних необоротних активах в наступному періоді,

ОВАк - вартість необоротних активів, що використовуються підприємством на кінець звітного періоду,

ОВАнп - вартість оборотних активів підприємства, що не використовуються виробничим підприємством,

ПрКИв - плановий приріст коефіцієнта використання необоротних активів в часі,

ПрКИм - плановий приріст коефіцієнта використання необоротних активів за потужністю,

Прорв- плановий темп приросту обсягу реалізації продукції.

Проведемо розрахунок формули (3.2.):

ОПова = (3357,9-2282,1)*(1+0,05)*(1+0,02)=1075,8*1,05*1,02=1152,2 тис. грн.

Отже, підприємству необхідно 1152,2 тис. грн. окремих видів операційних необоротних активів, що дозволить оптимізувати їх вартісний склад в рамках загальної потреби [11,143-158].

Проаналізувавши оборотні та необоротні активи Берегометського ДЛМГ за 2007-2008 рр., пропонуються такі напрями оптимізації їх складу на 2008 рік:

1. Оптимізація складу основних засобів підприємства з метою зростання виробництва, зниження собівартості продукції та зростанню грошових нагромаджень підприємства. Протягом 2007 року частка основних засобів зросла з 50,9% до 58,0% внаслідок того, що вони не зазнали значного фізичного та морального зносу машин і обладнання, інструментів, приладів та інвентарю. Тому пропонується підтримувати існуючий рівень функціонування даних основних засобів на підприємстві.

2. Оптимізація складу запасів Берегометського ДЛМГ, оптимізація розміру основних груп поточних запасів та оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей, які включаються до складу оборотних активів.

Протягом 2007 року значно зросли виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершене виробництво. Це свідчить про те, що продукція даного підприємства не користується достатнім попитом у покупців і виникає потреба в оптимізації її кількості. Тому необхідно підвищити якість продукції, провести маркетингові дослідження з метою виявлення причини зменшення продажу продукції та провести ефективну маркетингову політику.


 
 

Цікаве

Загрузка...