WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Отже, в цілому Берегометське ДЛМГ ефективно використовує свої основні засоби.

Для оцінки ефективності використання основних засобів необхідно розрахувати такі показники: фондовіддачу, рентабельність, суму прибутку на 1 гривню основних засобів.

Таблиця 2.7. Аналіз показників ефективності використання основних засобів Берегометського ДЛМГ за 2006 -2007 роки

Показники

2006 рік

2007 рік

Абсолютне відхилення

Фондовіддача (тис. грн.)

4,270

5,418

+1,148

Рентабельність(%)

15,6

5,30

-10,3

Сума прибутку на 1 грн. основних засобів(тис.грн)

0,16

0,05

-0,11

Фондовіддача характеризує ефективність використання основних засобів і відображає суму виробленої продукції на 1 гривню основних засобів. Згідно даних таблиці 2.6., вона складає в 2006 році 4,270 і в 2007 році 5,418. Рентабельність визначає ступінь використання основних виробничих засобів і складає 15,6% і 5,30% відповідно на 2006 і на 2007 рік. Сума прибутку на 1 гривню основних засобів складає 0,16 в 2006 році і 0,05 - в 2007 році.

Отже, дослідивши такі показники як фондовіддача, рентабельність та суму прибутку на 1 гривню основних засобів можна зробити висновок, що відбулося зростання рентабельності з 2006 до 2007 року на 1,148 тис. грн. за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції, а також має місце зниження ціни або інших факторів, які спричинили зменшення прибутку на 0,11 тис. грн., що відповідно привело до зниження рентабельності на 10,3% протягом звітного періоду.

Далі проведемо аналіз стану та ефективності використання необоротних активів та всього майна підприємства. Результати оформимо у вигляді таблиць.

Таблиця 2.8. Аналіз показників стану та ефективності використання активів Берегометського ДЛМГ за 2006-2007 роки

Показники

Формула розрахунку

За 2006 рік

За 2007 рік

Абсолютне

відхилення (+,-)

Частка оборотних виробничих активів

(Ф1.р. 100+120+270)/

Ф1.р.280

0,173

0,216

+0,043

Коефіцієнт мобільності активів

(Ф1.р.260+270)/

Ф1.р.080

0,380

0,376

-0,004

Оборотність активів

(Ф2.р.035)/Ф1.р.280

2,706

3,131

+0,425

Коефіцієнт завантаження активів

Ф1.р.280/(Ф2.р.035)

0,369

0,319

-0,05

Тривалість обороту активів

360/оборотність активів

133

115

-18

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Ф2.р.190/Ф.1.р.280

0,099

0,031

-0,068

Рентабельність активів за чистим прибутком

Ф2.р.220/Ф.1.р.280

0,099

0,031

-0,068

Період окупності капіталу (активів)

Ф.1.р.280/Ф2.р.220

10,099

32,720

+22,621

Із таблиці 2.8. видно, що частка оборотних виробничих активів за звітний 2007 рік порівняно із 2006 роком склала відповідно 0,216 та 0,173 і збільшилась в цілому на 0,043 пункти, що є позитивним у діяльності підприємства. Наступний показник коефіцієнт мобільності активів за 2007 рік склав 0,376 і помітно зменшився на 0,004 пункти порівняно із 2006 роком. Зменшення даного показника є негативним для даного підприємства і характеризує потенційну можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Оптимальне значення коефіцієнта мобільності активів становить 0,5. Коефіцієнт оборотності активів характеризується збільшенням у звітному періоді на 0,425 пункту порівнюючи із попереднім роком і складає 3,131. Він характеризує те, що 3,131 виручки від реалізації продукції припадає на 1 грн. активів. Позитивним для підприємства є зменшення в звітному періоді тривалості обороту активів на 18 днів порівняно із попереднім роком. Отож в 2007 році повний оборот активів становив 115 днів. Проте поряд із позитивним є і негативні сторони, зокрема зменшення показників рентабельності активів за прибутком від звичайної діяльності та рентабельності активів за чистим прибутком в звітному періоді відповідно на -0,068, що свідчить про незначну неефективність розподілу прибутку на підприємстві. Дана неефективність завдала характерний негативний вплив на період окупності активів, який збільшився в 2007 році порівняно із 2006 роком на 22,621 пункти і становив 32,720, що відповідно зменшило період за який кошти, що були інвестовані в активи повинні бути компенсовані за рахунок чистого прибутку.

Виходячи із всіх вищерозрахованих показників здійснимо аналітичне групування активів:

А1=А11+А12 (2.1.)

де А11 - довгострокові не фінансові активи (нематеріальні активи, основні засоби та незавершене будівництво);

А12 - довгострокові фінансові інвестиції (довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи).

А2=А21+А22 (2.2.)

де А21 – оборотні не фінансові активи (всі запаси сировини, матеріалів, МШП, витрати незавершеного виробництва, готову продукцію, відвантажені товари, витрати майбутніх періодів та інші запаси, а також ПДВ та кошти в розрахунках, без виданих авансів);

А22 - оборотні фінансові активи (короткострокові фінансові вклади, грошові кошти, видані аванси та інші необоротні активи).

Отже, балансове рівняння активів спочатку набуває такого вигляду:

А=А1+А2 (2.3.)

Перетворюємо формулу (2.3.) в формулу (2.4.):

А=А11+А12+А21+А22 (2.4.)

Виконуєм перегрупування з виділенням не фінансових активів (Анф) і фінансових активів (Аф) і отримуємо формулу (2.5.)

А=Анф+Аф (2.5.)

На основі вищезазначених теоретичних даних здійснимо групування активів Берегометського ДЛМГ за 2007 рік, результати оформимо у вигляді Таблиці 2.9.

А11 = 235,2+3122,7=3357,9;

А12 = 0;

А21 = 631,9+24,3+532,6+234,1=1422,9;

А22 = 76,0+5,2=81,2.

А = 3357,9+0+1422,9+81,2=4862,0;

Анф = 3357,9+1422,9=4780,8;

Аф = 0+81,2=81,2.

Табл. 2.9. Групування активів Берегометського ДЛМГ за 2007 рік

Активи

Не фінансові

Фінансові

Разом

Необоротні

3357,9

0

3357,9

Оборотні

1422,9

81,2

1504,1

Разом

4780,8

81,2

4862,0

Отже, даний механізм переходу від необоротних і оборотних активів до не фінансових і фінансових активів дає можливість розглянути структуру майна Берегометського ДЛМГ в зв'язку, що майно виглядатиме в матеріальній та грошовій формах.

Аналізуючи проведені розрахунки діяльності підприємства, можна з впевненістю сказати, що не зважаючи на різні економічні катаклізми, які постійно відбуваються в нашій державі, Берегометське ДЛМГ не тільки ефективно працює, але й займає одне із перших місць в своїй галузі і постійно нарощує та вдосконалює свою діяльність.

3. Напрямки оптимізації складу активів підприємства у наступному періоді

На сьогоднішній день все дедалі більшого значення для підприємств постає питання про необхідність визначення напрямків оптимізації активів на майбутній період.

Основними завданнями управління операційними активами є:

1. Формування достатнього об'єму й необхідного складу активів, що забезпечують задані темпи розвитку операційної діяльності.

2. Оптимізація обороту активів.


 
 

Цікаве

Загрузка...