WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

У 2007 році частка основних засобів склала 50,9% і до кінця року зросла до 58,0%. Також зменшилась частка незавершеного будівництва від 11,1% до 4,4%, частка виробничих запасів збільшилась з 9,9% до 11,7%, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась від 9,9% до 7,9%, частка готової продукції зменшилась від 7,7% до 4,3%, частка незавершеного виробництва зросла від 7,5% до 9,9%, частка грошових коштів та їх еквіваленти в національній валюті зменшились несуттєво з 1,5% до 1,4%, частка тварин на вирощуванні та відгодівлі зросла від 0,4% до 0,5%. Також слід відзначити, що частка інших оборотних активів не змінилася - 0,1%.

Отже, виходячи із розрахункових даних можна побачити, що і в 2006 і в 2007 році найбільшу частку активів займають основні засоби, також значну частину становить незавершене будівництво, виробничі запаси, поточна заборгованість у 2006 році та дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги і готова продукція - у 2007 році. Меншу ж становлять грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті та інші оборотні активи.

2.3 Оцінка показників ефективності використання активів підприємства

Для оцінки показників ефективності використання активів підприємства необхідно розрахувати показники ефективності використання його обігових коштів та основних засобів.

До показників, що характеризують ефективність використання обігових коштів належать: термін обертання обігових активів, коефіцієнт обертання обігових активів, коефіцієнт завантаження обігових коштів, коефіцієнт прибутковості обігових активів, рентабельність обігових активів.

Дані показники є важливими для оцінки фінансового стану та показують міру ефективності використання активів підприємства, а це, в свою чергу визначає рівень функціонування, як окремих підрозділів так і підприємства вцілому.

Отож, перейдемо до розрахунку основних показників.

Таблиця 2.5. Аналіз показників стану та ефективності використання обігових активів за 2006-2007 рр.

Показники

Формула

розрахунку

За 2006 рік

За 2007 рік

Абсолютне

відхилення (+,-)

Коефіцієнт обертання обігових активів

Ф2.р.035/(Ф1.р260 на поч + р1.260 на кін)/2

8,21

8,92

+0,71

Коефіцієнт завантаження обігових коштів

((Ф1.р260 на поч + р1.260 на кін)/2)/Ф2.р.035

0,12

0,11

-0,01

Коефіцієнт прибутковості обігових активів

Ф2.р.220/

Ф1.р.260

0,26

0,08

-0,18

Рентабельність обігових активів

(Ф2.р.220/

Ф1.р.260)*100

26,05

8,13

-17,92

Загальна сума обігових активів

Ф1.р.260

1755,2

2024,6

+269,4

Середня сума обігових активів

(Ф1.р260 на поч + р1.260 на кін)/2

1521,9

1889,9

+368,0

Виручка від реалізації продукції

Ф2.р.035

12494,3

16850,4

+4356,1

Чистий прибуток

Ф2.р.220

457,2

164,5

-292,7

Одноденна виручка

Ф2.р.035/360

34,7

46,8

+12,1

Тривалість обороту обігових активів

((Ф1.р260 на поч + р1.260 на кін)/2)/(Ф2.р.035/360)

44

40

-4

Кількість оборотів обігових активів за період, що реалізується складає у 2006 році – 8,21, а у 2007 – 8,92. Позитивна тенденція змін показника у його зростанні (на 0,71). На гривню реалізованої продукції підприємства припадає 0,12 обігових коштів в 2006 році і 0,11 - в 2007 році. Позитивна тенденція змін полягає у зменшенні показника (на 0,01). Коефіцієнт прибутковості обігових активів показує, що прибутку на 1 грн. обігових активів припадає 0,26 на 2006 рік і 0,08 на 2007 рік (зменшення на 0,18). Рентабельність обігових активів є відносним виразом попереднього показника і складає на 2006 рік 26,05% і 8,13% на кінець 2007 року (відповідно зменшення на 17,92%). Спостерігається тенденція зниження даного показника, що є негативним явищем для Берегометського ДЛМГ, тому що чим вищим є значення обох показників (рентабельності і прибутковості обігових активів), тим ефективніше працюють обігові активи. Показник тривалості обороту обігових коштів за 2006 рік склав 44 дні. На противагу цьому в звітному 2007 році даний показник зменшився на 4 дні, що характеризує позитивну тенденцію для підприємства і означає, що повний оборот обігових активів здійснюється за 40 днів.

При зростанні ефективності використання обігових активів зменшується потреба в обігових коштах для їх формування. Таке збільшення обігових коштів може бути абсолютним і відносним.

Абсолютне вивільнення обігових коштів — це пряме скорочення потреби в обігових коштах проти попереднього періоду при одночасному зростанні обсягу виробництва. Відносне вивільнення обігових коштів відбувається внаслідок підвищення ефективності їх використання і супроводжується зростанням обсягу виробництва при незмінній (або незначно змінній) сумі обігових коштів. [З, 141]

Для оцінки стану та забезпеченості основними засобами здійснимо розрахунок наступних показників, які представлені в Табл. 2.6.

Таблиця 2.6. Аналіз показників стану та забезпеченості основними засобами Берегометського ДЛМГ за 2006- 2007 рр.

Показники

Формула розрахунку

За 2006 рік

За 2007 рік

Абсолютне

відхилення (+,-)

Частка ОЗ в оборотних активах

Ф1.р.030/

Ф1.р.280

0,509

0,580

0,071

Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф1.р.032/

Ф1.р.031

0,492

0,472

-0,02

Коефіцієнт придатності ОЗ

1- Коеф.зносу

0,508

0,528

+0,02

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Вартість введених ОЗ/ балансова вартість ОЗ

0,109

0,085

-0,024

Коефіцієнт вибуття ОЗ

Вартість виведених ОЗ/балансову вартісь ОЗ

0,048

0,047

-0,01

Як видно із таблиці 2.6. Частка основних засобів в оборотних активах підприємства в звітному періоді склала 0,580, що перевищує аналогічний показник за 2006 рік на 0,071 пункти, який тоді становив 0,509 і характеризує позитивну тенденцію в бік збільшення. Особливо збільшення даного показника є характерним в умовах інфляції. Коефіцієнт зносу основних засобів в 2007 році склав 0,472 і зменшився в абсолютному порівнянні з 2006 роком на 0,02 пункти, що теж являється позитивним для даного підприємства. Коефіцієнт придатності за звітний період, порівняно із попереднім збільшився на 0,02 пункти і означає те, що 0,528 основних засобів є придатною для експлуатації підприємством в процесі господарської діяльності. Коефіцієнт оновлення ОЗ в 2007 році зменшився на 0,024 пункти в порівнянні з 2006 роком і складає відповідно 0,085 та 0,109 і характеризує те, що в звітному періоді відчутно зменшилась інтенсивність введення в дію нових основних засобів. Аналогічно відбувається зменшення коефіцієнта вибуття основних засобів в звітному періоді до 0,047 з 0,048 в 2006 р., відхилення становить 0,01 пункт. Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних засобів, тобто ступінь вибуття тих основних засобів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для дальшого використання. Вартість введених у дію основних засобів перевищує вартість вибулих основних засобів, що є позитивною ситуацією для діяльності підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...