WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Таблиця 2.2. Аналіз динаміки активів підприємства Берегометського ДЛМГ за 2007 рік

Показники

На початок

року

На кінець року

Абсолютне відхилення (тис. грн.)

Відносне відхилення (%)

Незавершене будівництво

512,2

235,2

-277,0

-54,1

Основні засоби

2350,3

3122,7

+772,4

+32,9

Виробничі запаси

455,5

631,9

+174,4

+38,7

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

18,6

24,3

+5,7

+30,6

Незавершене виробництво

344,8

532,6

+187,8

+54,5

Готова продукція

354,6

234,1

-120,5

-34,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

456,9

426,3

-30,6

-6,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

47,3

94,2

+46,9

+99,2

Інша поточна дебіторська заборгованість

6,0

-6,0

-100,0

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

67,5

76,0

+8,5

+12,6

Інші оборотні активи

4,0

5,2

+1,2

+30,0

Аналізуючи показники динаміки активів Берегометського ДЛМГ слід відзначити збільшення вартості основних засобів на 32,9% (772,4 тис. грн.), збільшення вартості виробничих запасів на 38,7% (176,4 тис. грн.), тварин на вирощуванні та відгодівлі на 30,6% (5,7 тис. грн.), збільшення дебіторської заборгованості з розрахунками з бюджетом на 99,2% (46,9 тис. грн.), збільшення грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті на 12,6%(8,5 тис. грн.), збільшення інших оборотних активів на 30% (1,2 тис. грн.).

Але, на противагу цього, також потрібно врахувати і зменшення вартості готової продукції на 34,0% (120,5 тис. грн.), що негативно впливає на фінансовий стан підприємства. Аналогічно зменшилась дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 6,7% (30,6 тис. грн.), інша поточна заборгованість на 100% (6,0 тис. грн.).

В звітному періоді спостерігається зниження незавершеного будівництва на 54,1% (277,0 тис. грн.), що позитивно впливає на фінансове становище підприємства.

Отже, слід відзначити, що протягом 2006 - 2007 років спостерігається збільшення суми грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті, відбувається поступове зростання суми виробничих запасів та інших оборотних активів, що відображає позитивну тенденцію функціонування підприємства. Також протягом звітного періоду зросла дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Розміри незавершеного будівництва у 2007 році зменшилася, що характеризує ефективну діяльність. А ще в 2007 році зменшилися обсяги готової продукції, що потребує звернення уваги на даний факт для запобігання негативних наслідків у майбутньому. Одним із значно негативних явищ в 2006 році є суттєве зменшення основних засобів, проте вже в 2007 році даний показник помітно зріс, що позитивно відзначатиметься на подальшій діяльності підприємства.

2.2 Оцінка структурних змін у складі активів підприємства

Для того, щоб покращити ефективність роботи підприємства воно повинно постійно бути проінформованим про структурні зміни активів, щоб знати за рахунок яких саме статей відбуваються зміни. Для дослідження таких змін на підприємстві Берегометське ДЛМГ слід скористатися даними таблиці.

Таблиця 2.3. Оцінка структурних змін у складі активів підприємства Берегометське ДЛМГ за 2006 рік

Показники

На початок року

На кінець року

Темп росту на початок року (%)

Темп росту на кінець року (%)

Незавершене будівництво

475,8

512,2

11,1

11,1

Основні засоби

2380,8

2350,3

55,6

50,9

Виробничі запаси

356,2

455,5

8,3

9,9

Продовженя табл. 2.3

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

37,2

18,6

0,9

0,4

Незавершене виробництво

173,2

344,8

4,0

7,5

Готова продукція

174,8

354,6

4,1

7,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

516,0

456,9

12,1

9,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

0,0

47,3

.

0,0

1,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

22,0

6,0

0,5

0,1

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

5,7

67,5

0,1

1,5

Інші оборотні активи

3,5

4,0

0,1

0,1

Актив

4278,4

4617,7

100

100

На даному підприємстві найбільшу частку у складі активів займають основні засоби. За 2006 рік їх частка на початок року склала 55,6%, а до кінця року знизилась до 50,9%. Частка дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги знизилась з 12,1% до 9.9%, частка незавершеного будівництва залишилася незмінною - 11,1%. Частка виробничих запасів навпаки зросла від 8,3% до 9,9%, частка готової продукції також зросла від 4,1% до 7,7%, частка незавершеного виробництва суттєво збільшилась від 4,0% до 7,5%, частка тварин на вирощуванні та відгодівлі зменшилась від 0,9% до 0,4%, частка іншої поточної заборгованості також зменшилась від 0,5% до 0,1%, грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті збільшилась від 0,1% до 1,5%, інші оборотні активи залишились без змін.

Далі розглянемо оцінку структурних змін у складі активів Берегометського ДЛМГ за 2007 рік у вигляді табл. 2.4.

Таблиця 2.4. Оцінка структурних змін у складі активів Берегометського ДЛМГ за 2007 рік

Показники

На

початок року

На кінець року

Темп росту на початок року (%)

Темп росту на кінець року (%)

Незавершене будівництво

512,2

235,2

11,1

4,4

Основні засоби

2350,3

3122,7

50,9

58,0

Виробничі запаси

455,5

631,9

9,9

11,7

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

18,6

24,3

0,4

0,5

Незавершене виробництво

344,8

532,6

7,5

9,9

Готова продукція

354,6

234,1

7,7

4,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

456,9

426,3

9,9

7,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

47,3

94,2

1,0

1,8

Інша поточна дебіторська заборгованість

6,0

0,0

0,1

0,0

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

67,5

76,0

1,5

1,4

Інші оборотні активи

4,0

5,2

0,1

0,1

Актив

4617,7

5382,5

100

100


 
 

Цікаве

Загрузка...