WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Доходи та прибуток підприємства - Курсова робота

Доходи та прибуток підприємства - Курсова робота

ЗАДАЧА 6

На основі наведених даних розрахувати показники рентабельності виробництва та використання ресурсів підприємства.

Показники

Базовий період тис. ум.гр.од

Прибуток

647

Додана вартість (товарна продукція -

матеріальні витрати)

1254

Товарна продукція

2477

Повна собівартість

1726

Матеріальні витрати

1222.6

Основні фонди

517

Фонд оплати праці

442

Чисельність персоналу

2270

ЗАДАЧА 9

На основі наведених показників розрахувати рентабельність товарної продукції, рентабельність фондів, рентабельність персоналу. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий період

Звітний період

Рівень витрат на 1 ум.гр.од.

товарної продукції

0,69

0,63

Рентабельність витрат

0,37

0,54

Фондовіддача

4,7

0,9

Фондоозброєність персоналу

0,23

15,1

ЗАДАЧА 10

Визначити, якою мусить бути рентабельність витрат на виробництво продукції, якщо рентабельність основних фондів - 20 тис.гр.од., річні витрати підприємства - 10 тис.ум.гр.од.

ЗАДАЧА 11

Визначити, як зміниться рівень рентабельності підприємства в очікуваному періоді, якщо базовий рівень рентабельності виробництва - 30%. У наступному періоді передбачається зростання цін підприємства на 10%, цін на матеріальні ресурси - на 30% , витрати на оплату праці - на 13%.

ЗАДАЧА 12

Підприємство розширює асортимент та випускає у серійне виробництво новий виріб А , ціна якого - 580 ум.гр.од. Прямі витрати на його виробництво - 420 ум.гр.од. Умовно-постійні витрати на виготовлення - 20 тис.ум.гр.од. Визначити, починаючи з якого випуску виробництво стане прибутковим. Побудувати графік динаміки витрат та виручки від продажу.

ЗАДАЧА 13

У процесі виробництва товару А підприємство має такі витрати: 110 ум.гр.од. - на сировину ; 70 ум.гр.од. - покупні напівфабрикати ; 2 ум.гр.од. - на паливо, електроенергію; 97 ум.гр.од. - на заробітну платню ( з відрахуваннями). Ціна одного виробу - 250 ум.гр.од. Скільки треба реалізувати виробів, щоб отримати прибуток 50 тис.ум.гр.од.?

ЗАДАЧА 14

У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 150 тис.ум.гр.од. На кожну грошову одиницю витрат було одержано 0,3 ум.гр.од. прибутку.

У прогнозованому періоді потрібний обсяг прибутку становив 58000 ум.гр.од. Визначити, на скільки пунктів треба збільшити рівень рентабельності виробництва, що за незмінних цінах забезпечить цей обсяг. На скільки пунктів зменшиться рівень рентабельності виробництва, якщо у перспективі прибуток зросте на 10% при одночасному зростанні витрат виробництва на 5%?

ЗАДАЧА 15

У звітному періоді обсяг реалізації продукції в оптових цінах - 150 тис.ум.гр.од., за собівартістю - 120 тис.ум.гр.од. В очікуваному періоді передбачається зростання обсягів реалізації продукції на 25%, зниження собівартості на 7%; зниження ціни реалізації - на 5%. Визначити очікуваний обсяг прибутку.

ЗАДАЧА 16

На основі наведених даних розрахувати прибуток від реалізації у І кварталі поточного року. Зробити прогноз прибутку на ІІ квартал, якщо загальний обсяг реалізації, ціна та собівартість виробів залишиться на базовому рівні, а зміниться структура виробництва.

Наймену-

вання

виробів

Обсяг реалізації одиниці

ум.гр.од.

Оптова ціна

за одиницю, ум.гр.од.

Собівартість одиниці продукції, ум.гр.од.

Прогнозована

структура

виробництва, %

А

1000

1200

1100

25

Б

4000

250

200

2

В

6000

5000

4000

50

Г

3000

500

300

4

Д

2000

250

175

8

Є

25000

200

140

8

Ж

1000

220

100

3

ЗАДАЧА 17

Аналізуючи дохідність виробництва у поточному кварталі адміністрація визнала, що утримувана сума прибутку не відповідає рівню, необхідному для нормальної діяльності. Економічна служба вважає, що за рахунок зростання обсягу виробництва, зниження собівартості і зростання відпускних цін цю проблему в наступному кварталі буде вирішено.

Виконайте потрібні розрахунки прибутку наступного кварталу і обгрунтуйте це твердження. Які заходи треба здійснити для підвищення рівня рентабельності? Складіть пояснювальну записку з викладенням у ній методики розрахунків та висновки, пропозиції.

Показники діяльності підприємства, млн.ум.од.

Показники

Всього

У тому числі

основне

виробництво

допоміжне

виробництво

Прибуток ІУ кварталі (базового)

20

Повна собівартість у ІУ кварталі

204

135

Зменшення повної собівартості у І кварталі, %

0,4

0,7

Зростання обсягу виробництва, % до ІУ кварталу

114,6

116,4

Зростання відпускних цін, %

6

5

Дані для розрахунку прибутку, що одержується від основного виробництва у ІУ кварталі поточного року:

Натуральне вираження ,тис.штук

Вартісне вираження, тис.ум.од.

Товари

товарний випуск

залишки на початок

залишки на кінець

випускна ціна 1 шт.,

Повна собівартість гр.од.

на початок періоду

періоду

періоду

гр.од.

А

35

1,0

0,9

2,5

1,9

Б

33

1,2

1,2

3,0

2,5

В

40

1,3

1,2

3,1

2,6

Примітка: За розрахунками економічної служби підприємства, необхідний рівень прибутку (достатній для формування фондів підприємства) - 95 млн.ум.гр.од.

ЗАДАЧА 18

У звітному періоді підприємство виробило 500 виробів С, з яких 57% - найвищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск продукції найвищої категорії якості до 80% у загальному обсязі виробництва виробу С. Ціна виробленої категорії - 1500 грн., найвищої категорії - 1800 грн. Визначити суму прибутку за рахунок додаткової реалізації продукції С найвищої категорії.

ЗАДАЧА 19

У зв'язку з інвестиційними потребами підприємство має спрямувати на означені цілі у наступному періоді 50000 ум.гр.од. чистого прибутку, що становить 80% його загального розміру у плановому періоді.

За прогнозами спеціалістів підприємства, такий розмір прибутку можливо одержати за умови реалізації запланованої до виробництва товарної продукції, виконання робіт непромислового характеру, зміни обсягів складських запасів.

На основі додаткових даних на плановий період визначити розмір цільового та можливого прибутку, обгрунтувати обсяг належного зменшення складських запасів готової продукції для утворення потрібних інвестиційних коштів.

Дані для розрахунку:

  1. Запланований обсяг товарної продукції - 5000 од., або 430 тис.ум.гр.од. в оптових цінах виробника.

  2. Повна собівартість товарної продукції - 360 тис.ум.грош.од.

  3. Залишки товарної продукції на складі - 1500 од., її повна собівартість (на початок планового періоду) - 108 тис.ум.гр.од.

  4. Норматив готової продукції на складі за повною собівартістю у плановому періоді - 50,4 тис.гр.од.

  5. Планова сума прибутку від робіт непромислового характеру - 10000 од.

  6. Коефіцієнт оподаткування прибутку - 32.

5


 
 

Цікаве

Загрузка...