WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Господарські операції - Курсова робота

Господарські операції - Курсова робота

Дані звіту в графах 3–11 наводяться зі знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим Положенням (стандартом).

Задача № 10

Використовуючи початковий Баланс підприємства ВАТ "Тетяна",складемо Баланс підприємства на кінець звітного періоду. Для цього потрібно розглянути декілька господарських операцій.

Баланс підприємства ВАТ "Тетяна" на 1 жовтня п.р. (початковий)

Статті активу

Сума,грн.

Статті пасиву

Сума,грн.

Транспортні засоби (105)

8000

Статутний капітал (40)

6000

Будівельні матеріали (205)

1500

Прибуток

нерозподілений (441)

1800

Виробництво (23)

2450

Короткострокові

позики (60)

5200

Каса (30)

250

Розрахунки з

постачальниками (63)

2500

Рахунки в банках (31)

4000

Розрахунки з оплати

праці (66)

700

Разом

16200

Разом

16200

Операція № 1. Погашено з поточного рахунку частину короткострокової заборгованості на суму 2500 грн.

У результаті цієї операції в Балансі по статті "Рахунки в банках" відбулося зменшення грошових коштів на поточному рахунку підприємства по активу Балансу в сумі 2500 грн.,залишок на якому тепер становить (4000 - 2500) = 1500 грн.,а в пасиві Балансу статті "Короткострокові позики" сума також зменшилась на 2500 грн. і становить (5200 - 2500) = 2700 грн.

Баланс підприємства ВАТ "Тетяна" (після операції № 1)

Статті активу

Сума,грн.

Статті пасиву

Сума,грн.

Транспортні засоби (105)

8000

Статутний капітал (40)

6000

Будівельні матеріали (205)

1500

Прибуток

нерозподілений (441)

1800

Виробництво (23)

2450

Короткострокові

позики (60)

2700

Каса (30)

250

Розрахунки з

постачальниками (63)

2500

Рахунки в банках (31)

1500

Розрахунки з оплати

праці (66)

700

Разом

13700

Разом

13700

Операція № 2. Одержано на склад готову частину продукції з виробництва в сумі 2180 грн.

У результаті цієї операції відбулося зменшення вартості продукції на виробництві в сумі (2450 - 2180) = 270 грн., а також збільшення виробничих запасів на складі підприємства у сумі (1500 + 2180) = 3680 грн.

Баланс підприємства ВАТ "Тетяна" (після операції № 2)

Статті активу

Сума,грн.

Статті пасиву

Сума,грн.

Транспортні засоби (105)

8000

Статутний капітал (40)

6000

Будівельні матеріали (205)

3680

Прибуток

нерозподілений (441)

1800

Виробництво (23)

270

Короткострокові

позики (60)

2700

Каса (30)

250

Розрахунки з

постачальниками (63)

2500

Рахунки в банках (31)

1500

Розрахунки з оплати

праці (66)

700

Разом

13700

Разом

13700

Операція № 3. Видано з каси підзвітній особі грошові кошти для відрядження в сумі 170 грн.

У результаті цієї операції відбулося зменшення грошових коштів по статті "Каса" на суму (250 – 170) = 80 грн., а також спостерігається зменшення грошових коштів у підзвітної особи,так як вони ідуть на відрядження,маємо суму

( 700 – 170) = 530 грн.

Баланс підприємства ВАТ "Тетяна" (після операції № 3)

Статті активу

Сума,грн.

Статті пасиву

Сума,грн.

Транспортні засоби (105)

8000

Статутний капітал (40)

6000

Будівельні матеріали (205)

3680

Прибуток

нерозподілений (441)

1800

Виробництво (23)

270

Короткострокові

позики (60)

2700

Каса (30)

80

Розрахунки з

постачальниками (63)

2500

Рахунки в банках (31)

1500

Розрахунки з оплати

праці (66)

530

Разом

13530

Разом

13530

Висновок

В результаті виконання даної задачі ми бачимо, що Операція № 1 і операція № 2 впливає на зміни тільки активу і тільки пасиву не змінюючи підсумки Балансу. Операція № 3 водночас зачіпає статті активу і пасиву балансу, при цьому внаслідок зменшення як статті активу, пасиву балансу, так і підсумки Балансу активу і пасиву, оскільки зміни різних статей активу і пасиву Балансу виражаються в однакових сумах.

Тести

Тест 10. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовується при визначенні собівартості виготовленої продукції:

б) калькулювання.

Тест 20. Подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується в:

а) дебет одного рахунку і кредит іншого.

Тест 30. Оприбуткована готова продукція з виробництва відноситься до наступного типу господарських операцій:

а) А + а – а = П.

Тест 40. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: "Отримані матеріали від постачальників":

а) зросте підсумок балансу.

Список літератури

  1. Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІY зі змінами і доповненнями.

  2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

  3. Інструкція про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291. (зі змінами і доповненнями).

  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 "Про рух грошових коштів" зі змінами і доповненнями від 31.03.1999 р. № 87. Зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999 р. під №398/3691.

  5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП "Рута", 2002.

  6. Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" 2003.

  7. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП "Рута", 2001.

  8. Бухгалтерський фінансовий облік / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП "Рута", 2003.

  9. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.

  10. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002.


 
 

Цікаве

Загрузка...