WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрішньогосподарський контроль Промінвестбанку - Курсова робота

Внутрішньогосподарський контроль Промінвестбанку - Курсова робота

В 2005 році Промінвестбанк продовжив динамічний розвиток усіх сфер діяльності. Результати роботи банку в минулому році стали найбільш значущими за весь період незалежності України. В економіку спрямовано 8 млрд. 200 млн. дол. США кредитів, а загальний обсяг кредитування вітчизняного виробництва незалежної України досяг позначки в 50 млрд. дол. США. Всі іноземні кредитори вклали в економіку України лише п'яту частину цього рівня.

Промінвестбанк реалізує в життя ідеологію розвитку вітчизняного виробництва, підвищення добробуту населення власними силами. Це єдино вірна стратегія розвитку України. І головне, Промінвестбанк доводить своїм прикладом, що ми можемо власними руками, власними силами відтворити міцну українську державу. В 2005 році Промінвестбанк збільшив кредити в економіку в 1,44 раза. Це найвищі темпи за останні три роки.

Також динамічно нарощувався капітал банку, активи, кошти підприємств і населення. Порівняно з 2003 роком обсяг вкладів населення майже подвоївся і досяг 5 млрд. 329 млн. гривень. Така чітка тенденція динамічного зростання довіри населення до Промінвестбанку свідчить про його високу надійність і платоспроможність, вірність обраного курсу на підтримку вітчизняного товаровиробника.

Промінвестбанк повністю виправдовує довіру наших громадян. Кредити банку в економіку України мають чітке інвестиційне спрямування на створення нових виробництв, забезпечення підприємств і населення енергоносіями, створення нових робочих місць.

На розвиток паливно-енергетичного комплексу України, закупівлю енергоносіїв, своєчасне проведення розрахунків за електроенергію, виплату зарплат шахтарям та іншим працівникам енергетики України в 2005 році Промінвестбанк спрямував 21,8 млрд. грн. За 4 останні роки Промінвестбанк, виконуючи функції банкіра енергоринку, надав в цей важливий народногосподарський комплекс 61 млрд. грн. кредитів. Фінансове обслуговування енергетики завжди здійснювалось банком якісно і надійно.

Промінвестбанк, підтримуючи заклик Уряду на відродження українського селянства, здійснив фінансування аграрного сектору в загальнонаціональному масштабі на суму понад 2,2 млрд. гривень. Це дало можливість країні отримати в минулому році непоганий врожай.

Кредитна діяльність Промінвестбанку має і значне соціальне значення. Так, банком профінансовано виробництво вітчизняного інсуліну на Київському ВАТ "Фармак", продовжена реалізація проекту в Трускавецькій клініці відновного лікування, де одужують хворі на церебральний параліч не тільки наші громадяни, а й пацієнти з 70 країн світу.

Промінвестбанк - найбільший платник податків серед банків. За роки незалежності України до бюджету сплачено 1 млрд. 900 млн. гривень. За 2005 рік обсяг цих платежів склав 216,6 млн. гривень, що дає державі можливість фінансувати значні соціальні виплати.

Промінвестбанк має чітку стратегію свого подальшого розвитку, яка передбачає продовження кредитної підтримки національного товаровиробника, реалізацію інвестиційних проектів, в тому числі енергозберігаючих технологій та нових видів енергії, продовження наукового управління грошовими потоками з метою концентрації ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності. В банку продовжиться подальше удосконалення системи менеджменту відповідно до економічної ситуації в Україні.

Ліцензії та дозволи:

  • Ліцензія Національного банку України №1 від 31.10.2001 та дозвіл №1-3 від 20.01.2006 на здійснення банківських операцій;

  • Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АА № 770422 від 13.10.2004 р. на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

  • Ліцензія Міністерства фінансів України серії АБ № 108675 від 23.05.2005 на проведення операцій з торгівлі скупленими у населення та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

2. Організація обліку і управління фінансово-господарською діяльністю Промінвестбанку.

Відповідно до закону України про бухгалтерський облік і на підставі правил бухгалтерського обліку, установлених банком україни, кредитна організація розробляє правила документообігу й технологію обробки облікової інформації при здійсненні бухгалтерських операцій на ЕОМ автоматично забезпечується одночасне відбиття сум по дебету й кредиту особових рахунків і у взаємозалежних регістрах.

Бухгалтерські операції виконують працівники, виділені для цього, незалежно від того, у яких структурних підрозділах ці працівники складаються. У цю категорію входять працівники, зайняті прийомом, оформленням, контролем розрахунково-грошових й інших документів, відбиттям банківських операцій по рахунках бухгалтерського обліку, крім працівників, що обробляють інформацію на ЕОМ і не вхідні в структуру бухгалтерського апарата.

Організація роботи апарата будується за принципом створення одного бухгалтерського підрозділу.

Всі документи, що надходять в операційний час у бухгалтерські служби підлягають оформленню й відбиттю по рахунках банку в той же день. Документи, поступившие поза операційний час, відображаються по рахунках на наступний робочий день.

Оплата грошово-розрахункових документів провадиться в межах наявності коштів на рахунку платника на початок дня й по можливості з обліком надходження коштів поточним днем або в межах суми "овердрафта", певної договором.

Клієнт зобов'язаний указувати в тексті платіжних (розрахункових) документів, а також на звороті грошових чеків призначення сум платежу.

Чеки й платіжні доручення приймаються банком протягом 10 днів від дня їхньої виписки, не вважаючи дня виписки. В оголошеннях на внесок готівки повинна бути зазначена дата фактичного їхнього пред'явлення в банк.

Збитки, що виникли згодом оплати платником підробленого, викраденого або втраченого чека, покладають на кредитну організацію, або чекодавця залежно від того, із чиєї вини вони були заподіяні.

Касові операції відбуваються з дотриманням вимог Банку України.

Касовий журнал по витраті складається бухгалтерським працівником на відповідних бланках у двох екземплярах. При веденні бухгалтерського обліку із застосуванням ЕОМ для інформації на обробку направляються окремі аркуші касового журналу по витраті в міру їхнього заповнення, або при незначному обсязі операцій, одночасно всі аркуші касового журналу після звірення оборотів з касою.

Напрямок видаткових касових документів контролером у касу для оплати провадиться внутрішнім порядком. Передача документів у кассу оформляється в спеціальному журналі під розписку, у якому вказується номер чека або ордери, сума, підпис контролера, розписка касира в прийомі чека або ордера.

Документообіг по прибуткових касових операціях повинен бути організований так, щоб видача квитанцій клієнтам і зарахування сум на їхні рахунки провадилася тільки фактичного надходження грошей у касу, за винятком внесків у внески громадян, які можуть записуватися в особові рахунки вкладників до прийому грошей.

При прийомі грошей від працівників банку для зарахування на рахунок внутрібанківського значення прибуткової касовий ордер виписується в трьох екземплярах, з яких один - це оголошення на внесок наявними, другий - квитанція, третій - ордер.

Невикористані грошові чеки по закривають счетам, що, а також по рахункам, переданим в інший банк, приймати від клієнтів має право тільки головний бухгалтер або його заступник.

Невикористані рахункові чеки при наявність залишку на рахунку по обліку задепонованих коштів приймаються від клієнтів і погашаються в такому ж порядку бухгалтерським працівником.

По грошовому чеку (іменному) гроші виплачуються тій особі, що зазначено в чеку.

Всі бухгалтерські операції, зроблені в попередньому дні, протягом наступного робочого дня повинні бути перевірені на підставу первинних документів.

Після завершення операційного дня оператором розрахункового центра формуються бухгалтерські журнали відділень, які розсилаються ранком наступного дня до 10 годин і використаються працівником, що займається звіренням меморіальних документів за попередній день.

Бухгалтерські документи разом зі стрічками підрахунку брошуруються по полицях у порядку зростання пачок. Меморіальні ордери й інші документи по позабалансовим рахункам,, що враховують не в книгах комори, підбираються й брошуруються разом з меморіальними документами по балансових рахунках після меморіальних документів у порядку зростання номерів позабалансових рахунків, спочатку по приходу, потім по витраті кожного рахунку. Документи по позабалансовим рахункам також підраховуються, і суми їх звіряються з бухгалтерським журналом й оборотно - сальдовою відомістю. По позабалансовим рахункам.

В окремі сшиви містяться касові документи з касовими журналами, документи по видах громадян, по кредитах індивідуальних позичальників, іноземній валюті, по господарських й інших операціях банку.

До способів ведення бухгалтерського обліку ставляться методи угруповання й оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, прийоми організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи облікових регістрів, обробки інформації й інші відповідні способи, методи й прийоми.


 
 

Цікаве

Загрузка...