WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрішній аудит підприємства - Курсова робота

Внутрішній аудит підприємства - Курсова робота

Процедури внутрішнього контролю повинні вимагати:

– визначення відповідного санкціонування виконання операцій;

– перевірки виконавчої дисципліни працівників підприємства;

– періодичної перевірки, аналізу і звірки рахунків;

– контролю умов діяльності та використання комп'ютерних інформаційних систем;

– складання контрольних розрахунків, оборотних відомостей за рахунками;

– перевірки дотримання графіка документообігу;

– зіставлення прийнятих внутрішніх правил із зовнішніми джерелами інформації;

– зіставлення загальної суми наявних оборотних коштів, вартості цінних паперів і товарно-матеріальних цінностей із тим, що записано в облікових реєстрах;

– порівняння й аналізу фінансових результатів діяльності підприємства з показниками бізнес-плану.

Виконання перелічених процедур дає змогу аудитору попередньо оцінити надійність внутрішнього контролю. Проте внутрішній аудитор повинен пам'ятати про обмежений рівень доказовості результатів внутрішнього контролю, що визначається такими чинниками:

– вимогою керівництва є те, щоб витрати на внутрішній контроль не перевищували корисний ефект від його діяльності;

– орієнтація більшості процедур внутрішнього контролю на звичайні, а не неординарні операції;

– можливість помилкового судження внутрішніх аудиторів через неуважність, неправильне розуміння нормативних актів;

– можливість відхилення від процедур внутрішнього контролю, зговору керівництва і персоналу підприємства;

– можливість проведення неадекватних процедур внутрішнього контролю у зв'язку з несвоєчасним реагуванням на зміни обставин діяльності підприємства.

Критеріями оцінки діяльності служби внутрішнього аудиту є:

– організаційний статус (підпорядкованість тільки вищому керівництву);

– функції (ступінь виконання керівництвом підприємства рекомендацій спеціалістів служби внутрішнього аудиту);

– компетентність (ступінь обґрунтованості політики прийняття на роботу співпрацівників служби внутрішнього контролю аудиту, подальшого безперервного фахового навчання);

– професіоналізм (ступінь дотримання порядку планування, документування результатів роботи та ін.).

При оцінці системи внутрішнього контролю аудитор може використовувати різні методи і спеціальні прийоми аудиту, в тому числі найпростіші з них – анкетування та тестування цієї системи.

Кожна аудиторська фірма самостійно розробляє анкети для системи внутрішнього контролю. Анкета повинна охоплювати питання, які б дали змогу попередньо оцінити надійність усіх елементів системи: сферу, систему обліку, процедури контролю.

Наприклад, до анкети оцінки сфери контролю доцільно внести такі питання:

– стиль, основні принципи управління суб'єктом аудиторської перевірки;

– розподіл обов'язків та повноважень;

– кадрова політика;

– відповідність господарської діяльності підприємства вимогам чинного законодавства та ін.

До анкети системи бухгалтерського обліку вносять такі питання:

– дотримання основних принципів бухгалтерського обліку;

– ведення обліку відповідно до національних П(С) БО;

– дотримання, згідно з П(С) БО, облікової політики на суб'єкті аудиту;

– кваліфікація облікового персоналу;

– наявність укладених договорів з матеріально відповідальними особами;

– контроль головного бухгалтера за звітністю матеріально відповідальних осіб;

– наявність на підприємстві графіка документообігу та ін.

Зовнішній аудитор, вивчаючи й оцінюючи процедури внутрішнього контролю, звертає особливу увагу на санкціонування проведення господарських операцій, розподіл обов'язків, документування і запис, проведення контрольних процедур.

Окрім анкетування аудитор може проводити тестування, що дає змогу отримати аудиторські докази про ефективність і наявність функціонування системи обліку і внутрішнього контролю і впевнитися, наскільки ця система попереджує, виявляє і своєчасно виправляє істотні помилки.

При оцінці ефективності та надійності загалом можуть використовуватися такі оцінки внутрішнього контролю: висока, середня, низька.

У процесі оцінки надійності системи внутрішнього контролю аудитор зобов'язаний брати до уваги, що:

– надійність потрібно перевіряти засоби контролю, бухгалтерську і господарську документацію клієнта за весь звітний період, а не тільки за окремі періоди часу;

– при перевірці необхідно приділити більше уваги тим періодам, діяльність в яких мала особливості чи відмінності порівняно з діяльністю, типовою для всього періоду загалом;

– оцінка надійності всієї системи внутрішнього контролю і окремих засобів контролю як "низької" не дає можливості оцінки надійності інших окремих засобів контролю як "середньої" чи "високої".

За підсумками процедур первинної оцінки аудитор може оцінити надійність всієї системи внутрішнього контролю й окремих засобів контролю як "середню" чи "високу". В такому випадку аудитор повинен планувати аудиторські процедури, беручи до уваги цю оцінку, але не повинен довіряти даній системі абсолютно.

Отже, оцінка системи внутрішнього контролю є обов'язковою передумовою для розробки плану і програми аудиту. Правильна оцінка надійності й ефективності функціонування системи внутрішнього контролю дає змогу реальніше оцінити аудиторський ризик.

Тести

1) Під методом аудиту розуміють:

А) сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об'єктів аудиту;

Б) нормативно правове забезпечення аудиторської перевірки;

В) перелік основних питань аудиторської перевірки;

Г) послідовність контролюючих дій аудитора.

Відповідь: А) Під методом аудиту розуміють сукупність прийомів, за допомогою яких оцінюється стан об'єктів аудиту.

2) Фактографічна інформація в аудиті може бути отримана:

А) у вигляді документу;

Б) у заяві керівництва;

В) при огляді об'єкту аудиту;

Г) як висновок аудитора.

Відповідь: А) Фактографічна інформація в аудиті може бути отримана у вигляді документу.

3) Загальний аудиторський ризик включає:

А) власний ризик, ризик контролю, та ризик виявлення;

Б) ризик впливу зовнішніх факторів та ризик бухгалтерського обліку;

В) ризик тестового контролю та ризик аналітичного обзору;

Г) інше.

Відповідь: Г) Загальний аудиторський ризик включає власний ризик, ризик контролю, ризик не виявлення.

3. Ситуаційне завдання

Аудиторською фірмою при аудиті підприємства був встановлений факт збереження великої партії товару без супроводжуючих документів на території підприємства. У зв'язку з тим, що перевірка була виконана у повному обсязі і виконані всі умови договору, аудитор склав негативний висновок. Що стало причиною такої думки аудитора?

Відповідь

Негативний висновок було складено тому, що в результаті перевірки, за звітний період підприємством були допущені порушення (такі, як зберігання товару на складі без відповідної документації).

Допущені порушення суттєво впливають на фінансову звітність підприємства та перекручують реальний стан справ. Фінансова звітність недостатньо подає фінансову інформацію про підприємство станом на 1 січна 2007 року. Не виконані вимоги щодо організації бухгалтерського обліку в Україні (не проведені документи про наявність залишків товару на складі).

Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний фінансовий стан підприємства на 1 січна 2007 року.


 
 

Цікаве

Загрузка...