WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрішній аудит підприємства - Курсова робота

Внутрішній аудит підприємства - Курсова робота

Інформаційне обслуговування підприємств передбачає оптимальний підбір довідкової літератури: від рекомендацій стосовно передплати періодики і до вибору інформаційно-довідкових комп'ютерних систем.

Перспективний напрям аудиторських послуг – підготовка документів, що регламентують господарську діяльність підприємств; положень про оплату праці, колективних договорів, договорів господарської діяльності, контрактів, трудових угод тощо.

Розвиток ринкових відносин і виникнення таких явищ, як приватизація, банкрутство, розподіл майна і злиття підприємств створили умови для участі аудиторів і цих процесах як експертів. Експертну оцінку вартості об'єктів приватизації аудитори виконують за спеціальними угодами з державними органами приватизації. Різновидом експертної діяльності аудиторських фірм є експертиза інвестиційних проектів: системне дослідження ефективності вкладення капіталу в майбутню підприємницьку діяльність, що сприятиме запобіганню втрат капіталу інвесторами. Аудитори також здійснюють експертизи виконання фінансово-правових аспектів укладених господарських угод, дають експертну оцінку перспективної інформації бізнес-планів, а в окремих випадках оцінюють ефективність облікової політики підприємства, форми бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю тощо.

2. Сутність внутрішнього контролю

Важливою функцією управління господарськими процесами на підприємстві є внутрішній контроль, який здійснюють усі структурні підрозділи апарату управління. Основна його мета полягає в забезпеченні дотримання законності ц економічної доцільності господарсько-фінансової діяльності.

Відповідно до мети завдання внутрішнього контролю поділяються:

  • Попередження здійснення незаконних та економічно недоцільних господарських операцій на стадії прийняття управлінських рішень (попередній контроль);

  • Попередження виникнення відхилень, що порушують встановлений нормативними і плановими документами режим функціонування об'єкта;

  • Визначення фактичного стану об'єкта або частини в даний момент;

  • Контроль процесів, що відбуваються на підприємстві;

  • Виявлення і діагностика проблем в організації при зміні зовнішнього і внутрішнього середовища;

  • Контроль розробки і реалізації тактичних цілей окремими структурними підрозділами, оцінка їх відповідності стратегічним напрямам діяльності підприємства;

  • Перевірка виконання прийнятих управлінських рішень;

  • Оцінка якості здійснення планування, обліку, організації, аналізу;

  • Стимулювання мотивації, тобто основних функцій системи управління, які передують прийняттю управлінських рішень;

  • Контроль за виконанням функціональних обов'язків як конкретних виконавців, так і функціональних підрозділів, центрів відповідальності, керівників усіх рівнів управління;

  • Експертна оцінка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Внутрішній контроль – це внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівником підприємства для досягнення мети – забезпечення стабільності й ефективності діяльності підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження і раціонального використання активів підприємства, запобігання та розкриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Внутрішній контроль як системи спостереження й оцінки господарсько-фінансової діяльності підприємства і його структурних підрозділів для обґрунтування та прийняття оптимальних тактичних і стратегічних рішень вводить низку структурних елементів.

Таблиця 1. Характеристика системи внутрішнього контролю

Структурні елементи

Характеристика структурних елементів

Мета

Забезпечення дотримання законності й економічної доцільності господарсько-фінансової діяльності

Завдання

Періодичний контроль: попередження здійснення незаконних, економічно недоцільних господарських операцій на стадії прийняття управлінських рішень. Поточний контроль: ліквідація допущених недоліків на стадії здійснення господарських операцій у процесі діяльності підприємства

Наступний контроль: визначення законності, економічної доцільності здійснення господарських операцій, реалізованих управлінських рішень

Суб'єкти

Керівник, начальники структурних підрозділів (менеджери), посадові особи всіх структурних підрозділів, у тому числі обліково-фінансові служби, ревізійні комісії, служби внутрішнього аудиту

Об'єкти

Організаційно-технологічні, фінансово-економічні процеси; використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; господарські операції

Методи

Загальнонаукові методи та спеціальні прийоми контролю

Користувачі контрольної інформації

Керівники підприємства, менеджери структурних підрозділів, незалежні аудитори

Так вітчизняні підприємства здійснюють внутрішній контроль у формі ревізії, тематичної перевірки, службового розслідування. Останнім часом все більше підприємств України практикують з метою внутрішнього контролю запровадження служб внутрішнього аудиту, які не тільки виконують процедури контролю, а й здійснюють оцінку ефективності функціонування всієї системи внутрішньогосподарського контролю.

Основними напрямами внутрішнього контролю є реальність господарських операцій, повнота, дозвіл, точність, класифікація, облік, періодизація.

Ефективність функціонування системи внутрішнього контролю оцінюють керівник підприємства, внутрішні та незалежні аудитори. Основна мета вивчення й оцінки аудитором системи внутрішнього контролю полягає в підготовці аудиторських процедур.

МСА №400 "оцінка ризиків і внутрішній контроль" визначає характер процедур внутрішнього контролю, в тому числі внутрішнього аудиту, а також називає певні обмеження стосовно доказовості отриманих результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...