WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрішній аудит - Курсова робота

Внутрішній аудит - Курсова робота

Отже, рекомендації і висновки внутрішніх аудиторів повинні сприяти скороченню витрат і підвищенню ефективності діяльності підприємства, цим самим створюючи умови для реалізації його генеральної стратегії.

1.2 Класифікація внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит організовується з урахуванням його специфіки на кожному підприємстві, тому на практиці виникають різні види внутрішнього аудиту (рис. 1.1) [8, c.191].

Операційний (управлінський) аудит включає в себе: [8, c.191]

а) функціональний (міжфункціональний) аудит систем виробництва та управління — це аудит, який проводиться з метою оцінки якості виконання функцій виробництва та управління будь-яким підрозділом (посадовою особою підприємства);

б) організаційно-технічний аудит систем виробництва та управління — це аудит різних ланок систем виробництва та управління на предмет організаційної i технічної діяльності їх функціонування;

в) всебічний аудит системи виробництва i управління — це поглиблений аудит, який проявляється в сукупності з організаційно-технічним функційним аудитом систем виробництва та управління та контролем елементів i процесів, що пов'язують підприємство з зовнішнім середовищем.

Аудит на відповідність вимогам поділяється на два підвиди:

а) аудит на відповідність принципам, який включає процедури аудиторського контролю з точки зору дотримання (виконання) підприємством законів i підзаконних актів i приписів апаратом управління підприємства;

б) аудит на відповідність доцільності, який включає процедури аудиторського контролю діяльності посадових осіб на предмет раціональності, розумності, обґрунтованості та корисності їх діяльності.

Аудит фінансової звітності поділяється на:

а) плановий, який проводиться в межах затвердженого плану роботи;

б) позаплановий, який здійснюється на вимогу власника, керівника підприємства.

1.3.Мета, завдання, функції та об'єкти внутрішнього аудиту

Для кращого розуміння суті внутрішнього аудиту доцільно розглянути його відмінності від зовнішнього аудиту (табл.1.2) [10, c.225 – 226].

Таблиця 1.2.Відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом

Ознака

Внутрішній аудит

Зовнішній аудит

1

2

3

1.Мета і завдання

Визначає керівництво підприємства

Визначається договором

2.Замовник

Керівництво

Власники (акціонери)

3.Види послуг

Визначає керівництво підприємства, беручи до уваги потреби управління

Визначається договором на аудиторські послуги

4.Об'єкти аудиту

Залежать тільки від господарсько–фінансової діяльності підприємства і визначаються керівником

Залежать від господарсько–фінансової діяльності суб'єктів перевірки і визначаються договором

5.Характер діяльності

Виконавча діяльність

Підприємницька діяльність

6.Організація служби

Окрема служба внутрішнього аудиту або в складі іншого структурного підрозділу

Аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа (підприємець)

7.Організація роботи аудитора

Виконання конкретних завдань керівництва

Визначається керівництвом аудиторської фірми або аудитором самостійно

8.Суб'єкти аудиту

Штатні працівники підприємства

Незалежні аудитори

9.Регламентація аудиту

Регламентується керівництвом підприємства

Регламентується Законом "Про аудиторську діяльність", міжнародними і національними нормативами

10. Кваліфікація

Вища або середня спеціальна освіта

Вища освіта та наявність сертифіката аудитора

11.Оплата праці

Нарахування зарплати згідно зі штатним розкладом підприємства

Нарахування зарплати згідно з діючим положенням про оплату праці аудиторської фірми або

1

2

3

договору

12.Відповідаль-ність

Перед керівництвом підприємства

Перед замовником і перед третіми особами

13.Наявність ризику

Ризик бізнесу підприємства, втрати репутації

Ризик бізнесу аудиторської фірми, аудиторський ризик

14.Подання звітності

Керівництву підприємства

Замовнику (власнику, акціонерам), може бути опублікована

15.Зміст і форми звіту

Акт перевірки та інші звітні документи визначає керівництво підприємства

Аудиторський висновок за змістом і формою повинен відповідати вимогам АПУ, інші форми звітності погоджуються між аудитором і замовником

Як засвідчує таблиця 1.1, замовником внутрішнього аудиту є керівництво підприємства, а зовнішнього аудиту – власники підприємства (акціонери).

Цілями внутрішнього аудиту на підприємстві є:[18, c.21]

- здійснення впорядкованої і ефективної діяльності підприємства включаючи рентабельність і захищеність від збитків;

- забезпечення дотримання політики керівництва кожним працівником підприємства;

- забезпечення збереження майна;

- підтримка хороших відносин з регулюючими органами.

Для досягнення вище перелічених цілей необхідне рішення наступних задач:

- періодичний контроль за фінансово-господарською діяльністю головної організації і її філіалів;

- аналіз господарської і фінансової діяльності і оцінка економічних і інвестиційних проектів, економічної безпеки систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю головної організації і її філіалів. Рішення цієї задачі дозволяє підвищити ефективність діяльності окремих відособлених підрозділів і всієї організації в цілому, що дасть можливість повною мірою виконати основну ціль, поставлену перед службою внутрішнього аудиту;

- проведення семінарів, підвищення кваліфікації і навчання персоналу, надання допомоги кадровій службі в підборі і тестуванні бухгалтерського персоналу головної організації і її філіалів;


 
 

Цікаве

Загрузка...